Schvalování silnice R52 na Mikulov na více než rok zamrzlo

Vratislav Dostál

Zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z letošního června bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč se nejméně na rok a půl zastavily čtyři územní řízení pro dva úseky silnice R52 z Pohořelic do Mikulova.

Schvalování silnice R52 z Pohořelic do Mikulova bylo více než na rok pozastaveno. Jedním z hlavních důvodů, proč se nejméně na rok a půl zastavily čtyři územní řízení pro dva úseky silnice R52 z Pohořelic do Mikulova, je zřejmě zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje z letošního června.

Podle zjištění Dětí Země stavební úřad v Pohořelicích jedno řízení přerušil do konce roku a druhé až do května 2013. U třetího byl téměř rok a půl nečinný, stejně jako stavební úřad v Mikulově. Krajský úřad proto oběma úřadům přikázal, aby o žádostech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) rozhodly do dvaceti dní.

„V půlce září jsme museli na krajský úřad podat čtyři stížnosti proti nečinnosti stavebních úřadu v Pohořelicích a v Mikulově, neboť jsme rok a půl nezjistili žádný posun ve čtyřech dílčích územních řízeních. Uznány byly jen dvě, neboť zbývající dvě územní řízení byly řádně na téměř rok a půl přerušené,“ sdělil výsledky pátrání o stavu schvalování silnice R52 Pohořelice — Mikulov předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něj se tak jednoznačně prokázalo, že oba stavební úřady prováděly více než rok nezákonnou činnost, ačkoliv měly na vydání rozhodnutí lhůtu třicet dní. A pokud žádost neobsahuje všechny podklady, jako je v tomto případě soulad silnice R52 se Zásadami územního rozvoje nebo absence závazných stanovisek, pak se podle Dětí Země mají územní řízení přerušit či lépe zastavit a zbytečně tak veřejnou správu nezatěžovat.

„Ačkoliv Nejvyšší kontrolní úřad již v roce 2009 doložil, že jde prokazatelně o ekonomicky neefektivní stavbu, na kterou jen stěží přispěje Evropská komise z Operačního programu Doprava, tak se v přípravě pokračuje. Přitom má i významný negativní vliv na krajinu a území CHKO Pálava,“ upozornil Patrik.

„Záměr realizovat R52 nesplňoval většinu požadavků EU kladených na tvorbu sítě TEN-T, a to z těchto důvodů: projekt není potenciálně životaschopný, nebyly dostatečně zohledněny dopady na životní prostředí, nebyla analyzována možnost vést spojení Brno — Vídeň v jiných variantách po existující infrastruktuře,“ zjistil NKÚ.

Podle Patrika nemá Jihomoravský kraj po dvanácti letech snahy krajský plán a Ředitelství silnic a dálnic ČR po pěti letech snahy ani jedno ze čtyř územních rozhodnutí. „Viníky jsou politici, kteří ekonomicky neefektivní a dopravně zbytečnou silnici R52 prosazují, a dále i ti úředníci, kteří se jim snaží nezákonně vyhovět,“ uzavřel Patrik.