Chládek: Fiala selhává v čerpání peněz z Evropské unie

Vratislav Dostál

Sociální demokraté kritizují ministerstvo školství, kterému podle Nejvyššího kontrolního úřadu hrozí ztráty za špatně nastavené čerpání z fondů Evropské unie v řádech stamilionů.

Opoziční sociální demokraté jsou znepokojeni nejnovější zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ohledně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zpráva totiž potvrzuje, že České republice hrozí za špatně nastavené čerpání z fondů EU ztráty v řádech stamilionů.

„V době, kdy je oblast školství silně decimována pravicovými škrty, je neschopnost Nečasovy vlády získat evropské peníze pro další rozvoj školství téměř fatální. ČSSD proto navrhuje okamžité odebrání administrace programu z ministerstva školství,“ uvedl v tiskovém prohlášení stínový ministr školství Marcel Chládek z ČSSD.

Nejvyšší kontrolní úřad v pondělí uvedl, že se jeho kontroloři zaměřili na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně na prioritní osu 1 — Počáteční vzdělávání. Zkontrolovali přitom individuální projekty, mezi nimi i tzv. projekty EU peníze školám, tj. projekty s aplikací standardní stupnice jednotkových nákladů.

Kontroloři prověřili nejen fungování systému, ale i třiačtyřicet individuálních projektů za 145,8 milionu korun. Z nich téměř 124 milionů by měla zaplatit Evropská unie.

Kontroloři našli zásadní nedostatky hned v několika oblastech: Ministerstvo školství například nepředložilo monitorovacímu výboru ke schválení všechna výběrová kritéria projektů. Porušilo tak evropské předpisy a hrozí kvůli tomu, že by EU nemusela proplatit dotace ve výši několika set milionů korun.

Co se cílů kontrolované prioritní osy týče, podle NKÚ jsou nastaveny velmi obecně, takže není možné vyhodnotit efektivitu vynaložených prostředků. Fialovo ministerstvo navíc podle kontrolorů dosud nevypracovalo ani jednu z evaluačních studií, na jejichž základě má hodnotit dosahování globálního cíle programu, přestože ta první měla být dokončena už v roce 2008.

Resort také podle NKÚ špatně monitoruje jednotlivé oblasti, na které se operační program zaměřuje. „Například vůbec neměří zlepšování rovných příležitostí dětí ve většině oblastí vymezených v operačním programu. Ve výročních zprávách za roky 2008 až 2010 ministerstvo navíc předkládalo Evropské komisi v řadě případů nesprávné informace o tom, jak se operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozvíjí,“ uvedl úřad v tiskovém prohlášení.

Resort školství podle kontrolorů selhává i při kontrole veřejných zakázek, které vypisují příjemci dotací. Například u projektů EU peníze školám prý ministerstvo nemá o veřejných zakázkách žádný přehled, protože je nesleduje.

Chládek v pondělí připomněl, že ČSSD opakovaně žádala vládu i ministra školství o jednání o rizicích, spojených s kolapsem čerpání peněz z Evropské unie.

„Ani premiér Nečas, ani ministr Fiala ale neprojevili jakoukoli vůli problém s ČSSD řešit či se domluvit na možném postupu tak, abychom pro školství peníze z EU zachránili,“ dodal stínový ministr školství z ČSSD s tím, že ministerstvo nezvládá ani základní administrativní činnost a chybuje v základním nastavení kritérií projektů.

  Diskuse
  November 20, 2012 v 14.06
  právě dnes v hotelu Jalta...
  REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ: LZE NA NĚM ŠETŘIT?

  Termín: 20. listopadu 2012 od 17 hodin
  Místo: Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 1

  1) Jakých změn by mělo dostát regionální školství? 2) Je současný systém financování a rozdělení kompetencí správný?
  3) Jsou venkovské školy v ohrožení?
  4) Jakou roli mají hrát ve vzdělávacím procesu dítěte stát, škola a rodiče?
  5) Jak zvýšit kvalitu a motivaci českých učitelů?

  Hlavní řečníci:
  Petr Fiala, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Marcel Chládek, senátor a stínový ministr školství, ČSSD

  Panelová diskuse:
  Tomáš Feřtek, novinář a spolupracovník neziskové organizace EDUin
  Milada Hnilicová, ředitelka Interaktivní základní školy Varnsdorf
  Jiří Kuhn, předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitel Gymnázia Nymburk
  Anna Putnová, předsedkyně sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
  Jiří Zajíček, ředitel Masarykovy střední školy chemické, předseda Unie školských asociací CZESHA a Asociace středních průmyslových škol

  Moderuje: Petr Šabata, šéfredaktor Hospodářských novin