Kvóty jsou řešením nízké účasti žen v politice, upozorňuje kampaň

Vratislav Dostál

Fórum 50 % usilující o vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech, představilo novou kampaň na podporu kvót na kandidátní listiny s názvem Čas na změnu?! Kampaň tvoří série rozhovorů s významnými osobnostmi, které jsou kvótám nakloněny.

Fórum 50 % ve středu představilo novou kampaň na podporu kvót na kandidátní listiny politických stran s názvem Čas na změnu?! Jejím cílem je vybudovat širokou koalici podporovatelů a podporovatelek zavedení kvót, složenou z řad široké veřejnosti i známých tváří.

Kampaň tvoří série rozhovorů s významnými českými osobnostmi, které jsou kvótám nakloněny. Mezi jinými k nim patří spisovatel Michal Viewegh, režisérka Olga Sommerová, senátor a kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier či bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Součástí kampaně je i spot, který se bude šířit prostřednictvím sociálních sítí. Ke koalici je možné se připojit také na webu Fóra 50 %.

Zastoupení žen ve vedení firem i na všech úrovních politiky je v České republice dlouhodobě nízké. Například v Poslanecké sněmovně zasedá dvaadvacet procent žen, v Senátu necelých devatenáct procent a v krajských zastupitelstvech dokonce ještě méně. Současná vláda Petra Nečase byla původně čistě mužská, dnes v ní najdeme ženy dvě. Máme dvě hejtmanky a dvě primátorky. „Pokud bychom spoléhali na tzv. přirozený vývoj, vyrovnaného zastoupení obou pohlaví bychom se dočkali za 150 až 200 let,“ uvedla organizace v tiskovém prohlášení.

Podle ředitelky Fóra 50 % a předsedkyně České ženské lobby Jany Smiggels Kavkové přitom naprostá většina politických stran nedělá pro zvýšení počtu žen v politice vůbec nic. A to přesto, že ženy tvoří třicet až padesát procent jejich členských základen.

„Na kandidátních listinách jich již najdeme průměrně jen necelých třicet procent, a to většinou na spodních, nevolitelných místech. Proto podporujeme zavedení dočasné kvóty na minimálně třiceti procentní zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách včetně pravidla, že v první dvojici bude zastoupena žena i muž,“ vysvětlila Kavková.

Podle ní účast žen na rozhodování totiž prospívá celé společnosti. „Mnoho mezinárodních studií prokázalo, že existuje velmi silná negativní vazba mezi zastoupením žen v politice a mírou korupce,“ vysvětlila.

Podle Fóra 50 % je navíc alarmující i postavení žen v soukromém sektoru. Podle poslední studie společnosti Deloitte zasedá v představenstvech sta největších českých firem pouze 6,7 procent žen. Průměr zemí Evropské unie přitom činí procent dvanáct.

„Ženy čelí celé řadě překážek, ať už jde o nedostatek podpůrných systémů umožňujících flexibilní pracovní režim a péči o děti nebo obavy z manažerského životního stylu. Existují i strukturální překážky, jakými je například nedostatek neformálních kontaktů, vzorů a sponzorů či hluboce zažité postoje o správných rolích žen a mužů,“ tvrdí výkonná ředitelka Britské obchodní komory Petra Janíčková.

Nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích není přitom problémem pouze v České republice, nýbrž v celé Evropě.

„Většina zemí si uvědomuje naléhavost problému a snaží se jej řešit. Osm evropských vlád zavedlo závazná opatření pro zastoupení žen ve vedení firem (Norsko, Island, Španělsko, Francie, Belgie, Rakousko, Itálie a Nizozemsko). Řešení se hledají i na půdě EU,“ uvedlo Fórum 50 % v tiskovém prohlášení s tím, že komisařka Viviane Reding oznámila v březnu 2011 plán pro vytvoření evropské direktivy zavádějící kvóty pro firmy. Její návrh údajně podporuje i Evropský parlament.

Ačkoli Česká republika za evropským průměrem výrazně zaostává, k zavádění závazných opatření se staví česká vláda zcela negativně. V oficiálním stanovisku ke zmiňovanému evropskému návrhu totiž odmítá jakoukoli regulaci a jako jediné řešení navrhuje podporu slaďování práce a rodiny.

„Z textu byla navíc odstraněna i doporučení NERVu o podpoře vyšší zaměstnanosti žen či studie McKinsey o ekonomickém přínosu vyšší účasti žen ve vedení firem, které dokument původně obsahoval,“ upozornilo Fórum 50 %, které v rámci veřejných konzultací zaslalo do Bruselu své vlastní stanovisko: do roku 2015 by ženy měly obsadit třicet procent křesel ve vedení firem a v roce 2020 procent čtyřicet.

  Diskuse
  August 24, 2012 v 12.30
  Podporuji dočasné zavedení kvót, na dobu nezbytně dlouhou, než si ženská část populace zvyknem že se opravdu může o zastupování občanů ucházet a že kandidátky jsou stejně hodnotné (nebo nehodnotné) jako kandidáti.

  Navíc mám skromnné přání, aby masivnější vstup žen do politiky neznamenal, že více žen přejme mužský přístup k životu. Přál bych si, aby ženský přístup v politice vyvažoval naše mužské přístupy.
  August 25, 2012 v 12.38
  Nevím, jestli kvóty něco změní. Ženy by musely samy chtít. To by jim ale musel někdo pomoct třeba i s domácností. Jinak to bude jen pro bohaté. A politika by musela vypadat jinak, aby se tam uplatnily i ženy, které nemají mužský přístup k životu. I když možná by ty ženy tu politiku změnily. Kdo ví.
  August 25, 2012 v 12.56
  Ženy totiž mohou klidně obětovat sebe, ale nikdy ne svou rodinu.
  August 25, 2012 v 15.09
  Musíme se prostě snažit všichni a když se nám podaří dát společnost zase do pořádku, potom kapitalismus skončí.
  August 26, 2012 v 1.25
  Žít pro jiné
  Obětavá lidská duše je plná porozumění a moudře směřuje k nejvyšímu cíli.
  August 26, 2012 v 2.18
  Ze všeho nejhorší je, že v dnešním světě se neuznává obětavost, nýbrž opak. Svět se proto musí úplně obrátit, aby se takoví lidé nemuseli za svou obětavost stydět.