Ekologové zvou veřejnost na pochod Šumavou. Začíná ve čtvrtek

Vratislav Dostál

Zítra ráno v Nové Peci začíná čtyřdenní pochod s odborným výkladem do národních parků na obou stranách Šumavy, který tradičně pořádá Hnutí DUHA. Poprvé se koná v době, kdy se hraje o samotné zachování národního parku.

Ve čtvrtek začíná tradiční čtyřdenní pochod po národních parcích po obou stranách Šumavy. Podle ekologické organizace Hnutí DUHA, která akci pořádá, uvidí její účastníci nejen horský smrkový prales, kamenné moře, ledovcová jezera, podmáčené lesy i rašeliniště či polomy po orkánu Kyrill, ale budou moci zároveň porovnat výsledky ochrany přírody na české a bavorské straně hor.

Podle ekologů tak spatří, jak vinou několikaletého kácení vznikly obrovské holiny a rozšířily se polomy. „Uvidí také, jak v obou národních parcích na místech, kde došlo k namnožení kůrovce, vyrůstá mezi uschlými stromy nový a zdravý prales. Lidé poznají, jak se přirozeně obnovuje nový, samovolně vzniklý les pět, deset nebo pětadvacet let po napadení kůrovcem,“ uvedli ekologové v tiskovém prohlášení.

„Nabízíme lidem, aby se na vlastní oči podívali na rozdíly mezi divokou přírodou a lidskými zásahy v obou národních parcích. Chceme, aby se lidé mohli sami přesvědčit o přínosech ochrany divočiny ve skutečném národním parku,“ doplnil Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Podle jeho slov účastníci uvidí, jak bezútěšné holiny po kácení, tak i lesy, které se samy obnovují po napadení kůrovcem. „Projdou i některé nejkrásnější části Šumavy — horský smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmáčené lesy i rašeliniště. Každý z předchozích jedenácti ročníků se setkal s velkým úspěchem,“ dodal Bláha.

Letos je to přitom poprvé, kdy se pochod koná v situaci akutního plošného ohrožení chráněných přírodních hodnot Šumavy. Nový ředitel parku Jiří Mánek ji totiž hodlá vyřadit ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků a převést do jiné kategorie chráněných území. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS pak předkládá k mezirezortnímu připomínkování nový zákon o národním parku, který zásadně ohrožuje hodnoty, kvůli nimž park vznikl .

Účastníci čtyřdenní akce jinými slovy řečeno uvidí podle ekologů místa, která se v budoucnu měla stát divokou přírodou, avšak Chalupa je chce novým zákonem navždy přenechat těžařům. Podle Bláhy se podívají i na koridor na Hraničník, který má zákon kvůli nerealistickým plánům na vybudování lanovky se sjezdovkou vyjmout z národního parku, ačkoli se jedná o výjimečně cenné lesní území s hnízdišti tetřeva.

„Na Šumavě by měla platit stejná pravidla jako v dobře spravovaných národních parcích v Evropě, ve kterých se vždy ponechává značná část území proměnám divoké přírody. Jedním z takových příkladů je i Národní park Bavorský les, který účastníci během pochodu navštíví,“ slibují ekologové.

„Je fascinující sledovat, jak se u lidí překvapení z  prvního pohledu na uschlé stromy v dálce mění po příchodu dovnitř lesa v úžas nad bohatstvím nově vznikajícího plného života. Na vykácených holinách nic takového vidět není. Proto obnovující se prales na německé straně přitahuje tolik turistů. Předchozí ročníky poznávacího pochodu měly u veřejnosti mimořádný úspěch. Účastníci byli doslova nadšeni,“ doplnil Bláha.

Upozorňuje přitom, že zákon, který předložil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, zmenšuje Národní park Šumava a otevírá vzácnou přírodu developerům a velkým stavebním projektům. Navíc razantně zmenšuje území, které je nyní v parku ponecháno pouze divoké přírodě a turistům, ve prospěch oblastí pro těžbu dřeva.

Hnutí DUHA pochod pořádá již po třinácté.

    Diskuse (0 příspěvků)