Kyselka už není...?

Lukáš Kraus

Lázně Kyselka kdysi byly velmi vyhledávaným výletním místem s jedinečnou atmosférou. Společnost Karlovarské minerální vody by měla dostát své odpovědnosti a Kyselku opravit.

Happening na Mariánském náměstí v Praze před sídlem akciové společnosti Karlovarských minerálních vod (KMV). Černě oděný zloduch Mattoni míří puškou na nahou a bezbrannou Kyselku, která teskně zpívá a prosí o milost. U třetího exitu silnice R10 z Prahy do Mladé Boleslavi zatím dobrovolníci zavěšují na krk obří reklamní orlice KMV velké plátno s výzvou „Opravte Kyselku“. Zároveň začíná virální kampaň na internetu a sociálních sítích. V krátkém videu se známé české osobnosti — olympijská vítězka Věra Čáslavská, architekt David Vávra, hudebník David Koller, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, herec Petr Vacek a výtvarník David Černý — připojily k výzvě společnosti KMV na podporu záchrany Mattoniho lázní Kyselka. Proč najednou tolik povyku?

Naše neformální skupina studentů a čerstvých absolventů nejrůznějších oborů se rozhodla navázat na aktivity Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), které se problematikou lázní Kyselka dlouhodobě zabývá, a vyzvat společnost KMV, majitele kulturní památky stáčírny a lázní Heinricha Mattoniho, aby po dvaceti letech nezájmu konečně přistoupila k opravě chátrajícího lázeňského areálu. Většina objektů lázní Kyselka je ve stavu, kdy je podle statiků stále možné je zachránit, ale moc času už nemají. Cítíme, že je, ne za pět, ale již „za minutu dvanáct“. V čem spočívá hrozící ztráta?

Podle dochovaných záznamů a vzpomínek pamětníků, byly kdysi lázně Kyselka velmi vyhledávaným výletním místem s jedinečnou atmosférou. Rozmach zažily především v druhé polovině 19. století díky obchodníkovi jménem Heinrich Mattoni. Mattoni si pronajal nejznámější pramen lázní Kyselka, Ottův pramen, a vybudoval zde moderní stáčírnu pramenité minerální vody. V roce 1873 koupil od hraběte Černína celé lázně a pustil se do dalšího rozvoje lázeňství. Mattoni nechal vybudovat krásné lázeňské objekty s vysokou estetickou hodnotou. Hosté do lázní jezdili zejména kvůli vodoléčbě a pitné a pohybové kúře. Po tomto rozkvětu lázní došlo v první polovině 20. století k jistému útlumu. Po 2. světové válce byly lázně Kyselka zestátněny a sloužily jako dětská léčebna, po roce 1989 pak Kyselka ztratila svou funkci lázní úplně a následná privatizace nezajistila, aby se její majitelé odpovědně postarali o údržbu pozoruhodného kulturního dědictví.

Třebaže větší část lázeňských budov patří firmě RIS Revitalizační investiční společnost s.r.o. (dříve fungující pod názvem C.T.S.-DUO), KMV vlastní větší část pozemků Kyselky a několik historických budov. Navíc některé indicie naznačují, že by společnost RIS mohla být ve skutečnosti bílým koněm KMV, třebaže to generální ředitel KMV Alessandro Pasquale odmítá. Nejsme sami, kdo se domnívá, že KMV mají hlavní odpovědnost za současný stav zdevastovaných lázní. V minulém roce dostala společnost od karlovarského magistrátu na podnět památkové inspekce pokutu 1,8 milionu kvůli zanedbávání památkové péče.

KMV se nadále brání argumentem, že lázně Kyselka nejsou v jejich vlastnictví. Je však zajímavé, že o těch málo budovách areálu, k jejichž vlastnictví se KMV hlásí, nelze rozhodně říci, že by byly v uspokojivém stavu. KMV se sice snaží o revitalizaci objektu, ale ten počítá se stržením několika památkových budov. Památkové úřady jim proto zatím povolení nevydaly.

Stále více přijímaným konceptem toho, jak správně podnikat a zároveň přispívat o něco více společnosti (i nad rámec, který jim ukládá zákon), je společenská odpovědnost firem. Domníváme se, že v souvislosti se stavem lázní Kyselka si dosud současné vedení KMV svou odpovědnost neuvědomilo. Je to nepochopitelné už z toho důvodu, že KMV byly založeny právě Heinrichem Mattonim, člověkem, který se zasloužil o rozvoj těchto lázní. Ještě že to pan Mattoni nevidí. Ale vidí to jeho pravnuk Rudi, který při své nedávné návštěvě lázní neskrýval své znepokojení nad stavem Kyselky. A vidí to například i Ilja Michopulos, který navštívil náš happening a v rozhovoru pro internetovou televizi webvize.cz promluvil o krásných vzpomínkách na původní lázně Kyselka. Vyrůstal totiž v dětském domově pro řecké uprchlíky, který byl situován v objektu dětských lázní. Se slzami v očích však mluvil o současném stavu lázní. Pan Michopulos považuje úpadek Kyselky za ostudu českého národa a povzdechl si, že s tím nikdo nic nedělá.

My se s další ostudou nechceme smířit a něco udělat rozhodně chceme. Usilujeme o korektní a slušný dialog s KMV o budoucnosti lázní Kyselka. Chceme pokračovat ve výzvě společnosti KMV k záchraně těchto unikátních lázní a doufáme, že se po dvaceti letech probudí u vedení společnosti opravdu hluboký zájem o jejich opravu. Společnost by měla dostát své odpovědnosti a Kyselku opravit. Bylo by smutné, kdyby se stala realitou parafrázovaná verze známé věty z reklamy na matonku — „Kyselka už není.“

Další informace o iniciativě na https://www.facebook.com/OpravteKyselku