Krátkozraká novela o rozpočtovém určení daní

Petr Kajnar

Současný zákon o rozpočtovém určení daní je špatný, ale projednávaná novela není o nic lepší. Nárok menších obcí a měst na narovnání příjmů z daňových výnosů je legitimní, nemůže ale jít na úkor velkých měst, která jsou přirozenými centry regionů.

Poslanci začali projednávat novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Předkladatelé argumentují „nespravedlností“ současné normy. Souhlasím s nimi v tom, že současné přerozdělování daní mezi obcemi je špatné. Dnešní chaotický stav vychází ze skutečnosti, že se přerozdělování daní neřídí jasnou strategií rozvoje státu, krajů, měst a venkova. Míra odpovědnosti za financování společensky žádoucích služeb není jasně určena, proces se přespříliš rozmělnil v době převodů odpovědností z krajských na okresní úřady a následně při rušení okresů na města. Rozhodně nemohu souhlasit s názory, že „malí jsou biti na úkor velkých“. Novela je špatná. Žádný řád nepřináší. Podívejme se na celou věc třemi pohledy.

Pohled první

Pokud dnes sečteme daňové příjmy krajů a obcí, dojdeme k tomu, že například na jednoho obyvatele Prahy vychází trojnásobný příjem proti příjmu na jednoho obyvatele Zlínského kraje. Plzeňský kraj pak má o polovinu daňových příjmů na hlavu více, než občan z vesnice u Zlína, který se ocitá v republice na posledním místě. Jistě, proč by tomu tak mělo být?

Pohled druhý

Brno, Ostrava a Plzeň, tedy města, kterých se navrhovaná novela nejvíce dotkne, plní funkci přirozených spádových center pro širší aglomerace.

Zajišťují regionální administrativní funkce, nabídku pracovních příležitostí, jsou sídlem významných vzdělávacích institucí, místem kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele a veřejnost ve spádových oblastech. Nepromyšlenost novely budu demonstrovat na příkladu Ostravy. Pro mimoostravskou veřejnost, především pro obyvatele spádové ostravské aglomerace, vynakládá město Ostrava na dopravu zhruba 390 milionů korun, na kulturu 230 milionů korun, na sport 100 milionů korun. V případě sociálních služeb a zdravotnictví jde zhruba o 50 milionů, bezpečnosti 100 milionů, školství více než 20 milionů korun. Dohromady se jedná téměř o miliardu korun! Podobný ekonomický výčet by se příliš nelišil ani u Brna a Plzně.

Pohled třetí

Připusťme, že s novelou budeme souhlasit a Ostrava přijde o miliardu ročně. Pak ovšem máme nezpochybnitelný nárok na adekvátní podíl například příspěvku na dopravní obslužnost. Moravskoslezský kraj rozděluje mezi obyvatelstvo zhruba miliardu a třista miliónů s výjimkou Ostravy. Ta nedostává nic a ještě přispívá ze svého zhruba miliardu korun na provoz dopravního podniku. Očekával bych, že na tuto křivdu bude v návrhu novely pamatováno a bude obsahovat proceduru, jak Ostrava získá alikvótní podíl ve výši cca 330 milionů korun na dopravu. A můžeme pokračovat dál.

Samospráva kraje vlastní a financuje téměř všechny domovy pro seniory mimo osmi na území Ostravy. Očekávám, že je novela převede pod správu krajského úřadu. Město ušetří 130 milionů. Položme si otázku, proč by Ostrava měla financovat kulturní instituce, jako jsou Národní divadlo moravskoslezské a Janáčkova filharmonie? Hlavní město Praha také nefinancuje provoz Národního divadla a České filharmonie. Můžeme jednoduše navrhnout převod těchto institucí pod správu kraje nebo ministerstva kultury. Naše město se „zbaví zátěže“ ve výši 250 milionů ročně. Co uděláme s městskou policií, na kterou město Ostrava ročně vynakládá zhruba 370 milionů?

Z mého pohledu stát v oblasti bezpečnosti už dlouho neplní své povinnosti a přenáší šikovně náklady na města. Máme dvě možnosti. Převést městskou policii včetně financování na stát nebo výrazně omezit její činnost pro nedostatek peněz. Politickou zodpovědnost za takové rozhodnutí ponese jednoznačně vláda. Nelze opomenout ani náklady ve výši 150 milionů korun na stát správu, které město Ostrava de fa to platí za stát na základě vládních rozhodnutí. Sečteno a podtrženo, Ostrava doplácí ze současných příjmů více než miliardu dvě stě milionů korun za společensky žádoucí služby občanům, které ostatní města a obce financovat nemusí, protože je za ně vykonává kraj nebo stát.

Vypadá to trochu jako legrace, ale není. Poslanecký návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní je míněn vážně a jeho přijetí může mít fatální dopad na rozvoj velkých měst i celé republiky. Napadá vás, jak je vůbec možné, aby ministerstvo financí předkládalo takto nepromyšlený a nesystémový návrh? Odpověď je jednoduchá. Jde o politikum, o prosazování separátních zájmů. Není bez zajímavosti, že návrh novely není předkládán do parlamentu vládou, ale poslaneckým klubem TOP 09/STAN reprezentovaný především ministrem financí Kalouskem a předsedou poslaneckého klubu Gazdíkem.

Tito se snaží stavět do role „ochránců zájmů“ malých měst a obcí, či dokonce do role „napravitelů starých křivd“. Jejich politické argumenty jsou nepochopitelné a negativní. Taktiku stavět menší města a obce proti velkým „rozhazovačným“ městům považuji za záměr. Já osobně i ostatní primátoři velkých měst od počátku jednoznačně proklamujeme, že nejsme zásadně proti úpravě zákona o rozpočtovém určení daní.

Vnímáme nárok ostatních obcí a měst na narovnání příjmů z daňových výnosů jako zcela legitimní. Nemůže ale jít na úkor velkých měst, která jsou přirozenými centry regionů. Zadělali bychom na velký problém, který by v dohledné době negativně ovlivnil také životy občanů malých měst a obcí.

Věřím, že v parlamentu zvítězí zdravý selský rozum.

  Diskuse
  February 29, 2012 v 12.25
  Byla by koncepce?
  No jo, ale má ČSSD připravenou, tj. nejen vymyšlenou, ale i uvnitř strany prodiskutovanou a široce podpořenou míru odpovědnosti státu, krajů a obcí za financování společensky žádoucích služeb? Jestli ne, zůstaneme logicky u sporu velkých s malými, přičemž gazdíkovci mohou být i ochránci zájmů malých obcí (i města jsou obce) bez uvozovek, ne? Srovnávat Janáčkovu filharmonii s tou Českou je jistě možné, ale přinejmenším neúplné, pokud ji také nesrovnáme třeba s Filharmonií B.Martinů (ve Zlíně).
  MT
  February 29, 2012 v 17.24


  Fajn, ať se tedy vůči Ostravě, Brně a Plzni neaplikují pro ně negativní výjimky. Ať dostává na dopravu podle stejných jako jiné obce atd. ...

  Až na to, že dost dobře nevím, o jakém příspěvku Kajnar hovoří.
  Naše dvacetitisícové město před vznikem integrovaného systému nedostávalo na MHD vůbec nic - a co má Kajnar na mysli tím příspěvkem na dopravní obslužnost jinou než MHD, kterou jako prý Ostrava jediná nedostává (co to je? - to by chtělo vysvětlit!), to nevím ...

  Ano - když jsme my vstoupili do integrovaného systému, tak je tu ztráta u toho, kdo pro nás provozuje MHD - a to je nakonec naše ztráta při dokrývání a na to NOVĚ teď něco dostáváme.

  Jestli dával Moravskoslezský kraj jednotlivým obcím nějaký příspěvek na dopravní obslužnost mimo kompenzaci za finanční újmu, která nám vznikla vstupem do integračního systému (u nás OREDO), tak u nás jsme nic takového nedostávali ...

  Velké město je velkým nakupením lidí - práce, příležitosti, pracovní výrobní, to vše je na stovku velkoměstských jiné káva než na stovku lidí z čtyřstovkové obce ...

  Přesto malé obce nežádají dokonce ani úplně stejný příspěvek z daní na jednoho Lhoťáka oproti jednomu Ostravákovi (natož větší) - na jednoho Ostraváka přece i nádale bude např. dvakrát tolik ze sdílených daní než na Lhoťáka.

  Všechno, co je skutečně potřeba nejen pro Ostraváka, ale i pro jiné s tím ale, že nesmí jít o to, co by si Ostrava i bez ostatních musela STEJNĚ pořídit (jako je tomu u ostravské MHD, která sveze Neostraváka taky když do Ostravy přijede (a něco tam např. utratí), ale která by byla provozována i kdyby Neostravák neexistoval) - to je právě ten i potom existující rozdíl, protože přece neplatí 1 : 1, která by měla být logická kdyby nebylo činností pro širší okruh než pro místní v největších městech ...

  March 1, 2012 v 11.1
  Svépomocné mapování socanů
  Michal Hašek v rozhovoru pro deník E15

  * E15: A co otázka rozpočtového určení daní? Třeba v Praze byl zásadní rozpor mezi TOP 09 a ČSSD, když byla vaše strana ještě v koalici s ODS. Přikláníte se spíš k postoji občanských demokratů?

  Nikam se nepřikláním. Trvám na tom, že tento systém musí být nastaven spravedlivě a ne na úkor malých obcí a ani velkých měst. To platí i pro zvýšení daňových příjmů krajů.
  ---
  JG: prima, to hned jasně vidíme, na čem jsme a jak si to ČSSD představuje - co by změnila...
  TT
  March 1, 2012 v 13.12
  Rozhazování statutárních měst
  Pan Kajnar hájí neudržitelné plýtvání prostředky ve velkých městech. Navíc to ještě obhajuje spádovostí, což v praxi znamená, že pokud něco chcete, neseženete to ve své ani v sousední obci a musíte do velkého města. Obce tak přichází o práci, komfort a nakonec i o lidi.

  Obrovská čísla, která pan Kajnar uvádí jen ukazují, jak je špatným hospodářem ve městě Ostravě. Předražená a dotovaná doprava s přeplaceným managementem a správní radou, bezpečnostní opatření za dalších sto milionů, které skončí kdoví v jakých zakázkách za nesmyslné vybavení pro četníky a nejlepší je 100 milionů na sport. Na co to vlastně jde. Za tyhle peníze by každý mohl sportovat zdarma, na krásných hřištích i v krytých halách. Ale to by tyhle všechny věci nesměly být pod patronátem stranických kmotrů a neschopných politiků a úředníků, kteří za to jsou ochotni platit násobně vyšší ceny, než kdokoli ostatní.

  Podobné je to s kulturou, kde se vyhazují nekřesťanské peníze za takové hlouposti, jako je nové logo divadla, přičemž Kajnarova radnice odmítá vydat jakékoli informace o tom, kolik tahle srandička stojí a kdo za ni dostane zaplaceno.

  Ing. Kajnar by se tedy měl více věnovat vedení města, méně zasedat ve správních radách podniků, kterým nerozumí (pokud není polyhistor - Vodárny, Aréna, Filharmonie...), a pustit k tam odborníky, kteří by mohli ušetřit další peníze...

  Na školství 20 milionů, na nového tajemníka pro Kajnara přes 2 miliony. Inu to je hospodaření

  Ale i tak, Kajnarem uvedené sumy tvoří sotva sedminu sumy, kterou Ostravu dostává - neuvěřitelných 6miliard, které tamní papaláši rozhážou, aniž by to na městě bylo nějak extra znát. To samé platí o Praze, Mostu a dalších podobných městech. Tady platí jednoznačně - méně je více.

  Znamenalo by to více práce a peněz pro lidi, a méně pro partajní funkcionáře a jejich kmotry.
  March 2, 2012 v 16.23
  Nic nového
  Bohužel nic nového od pana primátora. Zákon nenarovnává rozdíl mezi čtyřmi městy a malými obcemi a městy. ale všemi ostatními. Těch je 6245. Podle mne nejde o stavění čtyř měst vůči zbytku, ale jednoduše o snížení násobku tohoto rozdílu.