Odpůrci ACTA budou v sobotu protestovat v 31 zemích současně

Petr Jedlička

Po vlně lokálních protestů chtějí kritikové zostřeného boje s kopírováním a šířením napodobenin demonstrovat po celém světě zároveň. Na devatenáct protestů by mělo proběhnout i v České republice.

V přibližně dvou stech městech jednatřiceti států chtějí v sobotu protestovat odpůrci dohody ACTA — mezinárodní úmluvy, která zavazuje k přísnější ochraně autorských práv a dalšímu omezování svobodného toku informací. Demonstrace mají proběhnout i v USA, Mexiku, Brazílii či Austrálii. Většina akcí se ale uskuteční v Evropě.

V České republice se má protestovat v celkem devatenácti městech, a to mezi 13 a 16 hodinou. Největší demonstrace se očekává v Praze. Vůli přijít na 14 hodinu na Staroměstské náměstí již daly na sociálních sítích najevo dva tisíce lidí.

Přehled srazů a míst protestu je k nahlédnutí zde.

Akce organizují především pirátské strany a skupiny stoupenců svobodného internetu. Hlavním cílem je přimět Evropský parlament a parlamenty signatářských států k odmítnutí dohody. Na demonstracích budou připraveny i tematické petice.

ACTA byla zástupci signatářských zemí podepsána 26. ledna v Tokiu. Její ratifikace by měla v jednotlivých zemích probíhat v jarních měsících. Následně mají být jednotlivé body úmluvy vtěleny do konkrétních zákonů.

Některé země už ratifikační proces pozastavily. To je případ i České republiky. Odpůrci dohody ale požadují jasné záruky, že bude úplně odmítnuta.

Co je ACTA?

Oficiálním cílem úmluvy je vytvořit celosvětově platnou soustavu pravidel, která posílí váhu práv k duševnímu vlastnictví a usnadní boj proti šíření nelegálních padělků a kopí všeho druhu.

Odborné kritiky však ACTA vytýkají velice vágní znění. To podle znalců vytváří na jedné straně nejasnosti, které lze různě zneužít, a zároveň otevírá prostor k přijetí mimořádně přísných zákonů nebo legislativy, vytvořené ve prospěch korporací držících patenty či ochranných autorských svazů.

Angažované kritiky pak dále upozorňují na hrozbu tuhé cenzury internetu, zásahů do soukromí, policejní šikany, vydírání nebo i faktické likvidace odvětví zabývajícího se výrobou generických léčiv.

S konkrétními argumenty odpůrců se lze seznámit zdezde.

Další informace:

Insider 11 February will be a day of protest in Europe against the controversial ACTA treaty

Occupy Online ACTA Protests Across Europe - Feb 11th

International Business Times Anti-ACTA Day of Action February 11 Protest Details: Where, When & How to Join the Worldwide Fight

Netzpolitik Deutschland wird ACTA vorerst nicht unterzeichnen

Acces.org What should you know about ACTA?

    Diskuse