Jakeše do koše?

Pavel Kopecký

Nakolik jsou si protesty proti vysokoškolské reformě podobné s jinými protesty? Lze nalézt nějaké analogie?

Jakeše do koše? Nebo snad Miloše (Zemana) do koše? Tohle déjà vu mi v mysli vyvstalo, když jsem z úst studentských demonstrantů zaslechl volání „Dobeše do koše“. Bylo to při tentokrát brněnském protestu univerzitních posluchačů, kterým se protiví mlčet k chystaným reformám. I když třeba jen k reformám vysokého školství.

Doufám, že nešlo o náhodu a že si mnozí mladí činovníci skutečně vzpomněli na okolnosti tehdejších událostí. Snad si též někteří připamatovali o dost mladší děj, který se odehrál asi před rokem a půl. Mám na mysli až zneklidňující dopad předvolebního videoklipu „Přemluv bábu“, jenž byl několika většinou mladými umělci utesán v konjunkci sprostoty a nefalšované hlouposti. Aby tedy ovlivnil volební rozhodování jejich vrstevníků.

Obskurní dílko, za nímž si jeho autoři — očividně překvapení vlnou kritiky — nakonec nedokázali tak úplně stát, mělo ale skutečně účinek. Paradoxně propojený s úctou k letitému Karlu Schwarzenbergovi. Případně s jakýmsi modrým svazáctvím, neboť kritici k sobectví vyzývajícího snímku byli prostě „komouši“. To stačilo. Prakticky jedním dechem vítali někteří mladí také avízo placení školného, neboť jim prý pak „škola sama sežene práci“. Plynulo z toho nepochopení principu odkladů plateb a možná bohužel rezonovala i stará rodinná vyprávění o učilišti při fabrice.

Někdy je vůbec zvláštní naslouchat mínění určitého druhu univerzitánů, kteří jsou důkladně vychovaní především budováním kapitalismu po česku. Domnívají se kupříkladu, že se po absolutoriu (třebas prestižní) školy stanou přinejmenším řediteli zeměkoule. Snad ani nevnímají ty západnější vlaštovky s poselstvím o leckde vysokém procentu nezaměstnaných vysokoškoláků.

Nejde mi o to někoho pranýřovat, všichni děláme chyby. Vše říkám proto, jelikož mě velmi zajímá, čeho vlastně nespokojenci hodlají svými protesty dosáhnout. Za prvé si nejsem jist, jakou roli v těchhle spontánních revoltách sehrává vedení škol, nakolik je to skutečně projev samostatného myšlení. Za druhé váhám, jestli už mladým lidem skutečně dochází, co se ve společnosti děje. Anebo zda mají zase klapky na očích a sledují úzce skupinové zájmy (což mne v jiné souvislosti hodně zaujalo u studentů plzeňských práv). V takovém případě bych na úspěch jejich protestů nevsázel zlámanou grešli. Spíš na její půjčku z banky.

  Diskuse
  LV
  February 7, 2012 v 22.35
  Není to tak složité.
  Jsem přesvědčen o tom, že je to celé mnohem prozaičtější. DobEŠE do koŠE se jednoduše rýmuje, snad si ty děti i vzpomněly na jedno z těch listopadových hesel, ale ani bych se moc nedivil, kdyby ne. Ti studenti tam vesměs přišli za sebe (byl jsem tam také s některými a mluvil s nimi, ač dávno ne student) a to jenom proto, že chtějí něco dělat ("něco by se dělat mělo"). Na školné nemají jednozančný názor, je to pro ně spíše abstraktní věc, mnozí neví co si myslet a podle toho, která autorita právě vysvětluje důvody proč ano či ne se rozhodují. Pociťují to zejména intiutivně, emočně - především pak ti, jejichž rodiče nejsou zrovna milionáři. Ano tuší, že jde o jejich zájmy. Mnohem jednoznačnější názory mají na proměny stran oslabení pozice akademických senátů (ty byly také vesměs organizátorem demonstrací, respektive jedinci, kteří chtějí být aktivní v AS své fakulty či univerzity). Také jim dochází, že bude-li o věcech jejich školy rozhodovat jakási správní rada, nemusí to vůbec vést ke kýženým cílům. Už nahlédli do svých oborů a chápou jemnosti a problémy, které každý obor má, jaká jsou specifika jejich dalšího rozvoje a chápou důležitost samosprávy a nezávislost oboru na všech jiných aspektech, než jsou odborné. A co se týká vedení škol, mohu Vás ujistit, že většinou fatalisticky a alibisticky čekají na to, co bude. Nevyčnívat z řady totiž opět velí dnešní trend. Sotva kdo by chtěl nenadálou ministerskou kontrolu. Sotva kdo by chtěl, aby si jeho jméno zapamatovali ministerští úředníci, kteří pak sedí v různých komisích, kde odborníci mají opět jen poradní slovo... Tuto normalizační kulturu právě dokonale potvrdil Josef Dobeš (ten, co patří do koše), když si zavolal revoltujícího - a zatím jediného - rektora univerzity "na kobereček". Jedná se však skutečně jen o ten rým: oproti Jakešovi mi připadne Dobeš mnohem nebezpečnější muž. Jsou to zkrátka zatím naivní mladíci a slečny, plni iluzí o tomto světě.
  SH
  February 8, 2012 v 11.36
  Povinná úlitba dnešnímu režimu?
  Jako pamětník dobře vím, že po únoru se vládnoucí KSČ vymlouvala na minulost jen do měnové reformy. Dobře věděla, že po ní už za všechno mohla jen ona. Po listopadu 1989 nadekretovaná trojí devalvace koruny s následným uvolněním zahraničním obchodem, bylo ekonomickým opatřením víc jak rovnocenným měnové reformě. Takže již od té doby by nikdo při hodnocení současnosti neměl jakkoliv připomínat minulý režim. Že si někdo i v protestech studentů proti školnému nachází kupříkladu Jakeše, je v mých očích už duševní chorobou.