Meteorologismus vážně ohrožuje svobodu a tvořivost člověka

Bohumil Trávníček

Prezident Václav Klaus je autorem pozoruhodných výroků ve vztahu k některým vědám, často naznačuje jejich blízkost k ideologiím ohrožujícím svobodu. Nejhorší ze všech ideologií je meteorologismus.

Prezident Václav Klaus je autorem pozoruhodných výroků ve vztahu k některým vědám, často naznačuje jejich blízkost k ideologiím ohrožujícím svobodu. Například o ekologii prohlásil kdysi v Olomouci toto: „Ekologie není věda. S vědou nemá nic společného. Je to ideologie.“ (viz zde).

Loni na podzim v deníku Právo zase sociologa Jana Kellera v polemice s ním o ratingových agenturách označil za „profesora velmi měkkého (vědního) oboru zvaného sociologie“ (viz také).

Zdá se, že prezident nalezl učenlivého žáka ve studentovi filosofie na FF a politologie na FSS Masarykovy Univerzity a členovi Strany svobodných občanů Janu Wernerovi, který vidí problémy současného světa obdobně. Na svém blogu o sobě uvádí: „Hlavními hodnotami jsou pro mě SVOBODA a ODPOVĚDNOST jednotlivce, z čehož vyplývá, že opovrhuji totalitními ideologiemi. Islám považuji za synonymum ke slovu zlo - není to náboženství, nýbrž zhoubná, totalitní, nesnášenlivá a netolerantní politická ideologie. Dále mám odpor ke všem náboženstvím obecně, ke kterým nechovám žádný respekt. Stejný postoj zastávám i k ostatním totalitním ideologiím, tedy ke komunismu, nacismu/fašismu a celému globálně oteplovačskému náboženství (environmentalismu)“.

Je dobře, že prezident má mezi mladými lidmi své učenlivé nástupce, bojovníky proto totalitám. Sám Klaus je všem dobře znám svou statečností již před rokem 1989, kdy jeho postoje pomáhaly velmi účinně rozdrolovat komunistický režim. Tudíž není možno brát na lehkou váhu upřímné obavy tohoto nebojácného muže z environmentalismu, kterého se prý obává víc než teroristické sítě al-Kajda. „(U nás) katastrofickým zprávám nikdo moc nevěří, na to jsme příliš racionální a pragmatičtí. A navíc nás vyučil i ten komunismus, že se takovým věcem nemá věřit," uvedl Václav Klaus.

Včera jsem na internetu jakýmsi nedopatřením otevřel stránky Českého hydrometeorologického ústavu a doslova mne polil pot a po zádech přešel mráz (nikoliv z Kremlu, ale z toho co jsem tam spatřil). Vždyť na nich se to jen hemží nejrůznějšími katastrofickými zprávami, lidově řečeno strašením našich obyvatel. Přitom každý dobře ví, že není nic vrtkavějšího než počasí. Může tedy být měkčí věda, než je meteorologie? Obávám se, že nikoliv, že se v tomto případě jedná o další (rafinovaně skrytou) totalitní ideologii, kterou lze logicky analogicky označit za meteorologismus. Pokusím se upozornit alespoň na některé nejzávažnější praktiky, kterými meteorologismus ohrožuje svobodu a tvořivost člověka. Šokující je zejména neustálé strašení občanů v rubrice Výstrahy, které vede k nepřirozenému a nesvobodnému chování obyvatel naší vlasti. Uvedu ty hlavní.

1. Častou výstrahou je upozorňování na možný příchod silného deště. To vede mnoho lidí k velmi nepřirozenému jednání, nakupují a zbytečně sebou vláčí deštníky a pláštěnky. Přitom není nic nepřirozenějšího než bytost mávající nad sebou deštníkem či zapařující se v pláštěnce, v přírodě žádné jiné takové organismy nepotkáme, deštníky ani pláštěnky nenosí hmyz, měkkýši, korýši, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci ba ani člověku nejpříbuznější savci - nikdy jsem neviděl veverku, zajíce či ježka s deštníkem či v igelitové pláštěnce (poslední uvedený by si ji pravděpodobně navíc rozpíchal). Proč tedy meteorologismus nutí člověka k tak stupidnímu a nepřirozenému jednání, komu toto (skrytě) slouží?

2. Asi nejčastějším varováním v letním období je upozorňování na možný příchod bouřek. Jenže každý kdo aspoň jednou letěl letadlem, dobře ví, že nad bouřkovými mraky žádná bouřka není. Je to tedy zcela na svobodném rozhodnutí každého člověka jak se k bouřce (bouřkovým mrakům) postaví. Pokud je někdo přízemní, pak se nemůže divit, že do něj například práskne blesk. Je tedy evidentní, že se opět jedná o neodůvodněné strašení občanů, které je mění ze sebevědomých svobodných a tvořivých bytostí v ustrašené uzlíčky nervů.

3. V zimním období zase meteorologové velmi často vyvolávají obavy z možného sněžení. Ale jakým silám toto strašení asi může sloužit? Je v příkrém rozporu s touhou po svobodě i tvořivosti drtivé většiny lidí. Že jde o v principu totalitní uvažování myslím nejlépe odhaluje porovnání s nápěvkem americké písně „Let it snow“, která svobodomyslný americký národ přímo vyzývá ať „nechá sníh sněhem“. Existuje snad lepší důkaz, že strašení sněhem má totalitní povahu, než to, že tato píseň je v baště svobody Spojených Státech tak populární? Co je však asi nejhorší, nesněžení by podvazovalo tvořivost už té nejmladší generace našich obyvatel. Copak lze sněhuláka uplácat z něčeho jiného než ze sněhu? Třeba z ohrožených živočichů či rostlin, které neustále opěvují zaslepení environmentalisté? Takový sněhulák by se přece buď hned rozutekl nebo by zvadl. Ale sněhový sněhulák má daleko větší trvanlivost, někdy dokonce vydrží až do jara.

4. Velmi časté varování meteorologů také upozorňuje na možné zesílení větru. Ale to už je opravdu jako z knih George Orwella. Copak někdo někdy skutečně viděl vítr? Jistěže ne. Opět se zde vynořuje otázka proč se tímto virtuálním „fenoménem“ meteorologové neustále zabývají a utrácejí finanční prostředky z již i tak velmi napjatého státního rozpočtu, navíc v době hospodářské a dluhové krize. Je to jistě velmi nezodpovědné a společnost by toto asi neměla tolerovat.

5. V posledních letech se přímo roztrhl pytel s varováním před povodněmi. Přitom už označení „tisíciletá“ nebo „stoletá“ voda jasně říkají, že přichází jednou za tisíc nebo sto let. Jak je tedy možné, že meteorologové těmito povodněmi straší v mnohem kratších intervalech? Ale i kdyby skutečně tyto záplavy přicházely častěji (což jen potvrzuje výše uvedené, tj. že není nic vrtkavějšího než počasí), lze to samozřejmě pouze přivítat. Jak jinak by trh mohl správně stanovit odpovídající ceny pozemků a výše pojistného v záplavových oblastech? Bez častých povodní by mohlo dojít k fatálnímu zkreslení cen těchto finančních produktů. A to si jistě nikdo soudný nepřeje.

6. Směšné je samozřejmě i varování před nízkými a vysokými teplotami. Obojí je, jak známo, velmi relativní. Například při údajně vysokých teplotách okolo 40 C nelze ani uvařit vejce. Bez teplot pod nulou by zase nešlo ani vyrobit zmrzlinu a svět našich dětí by se tím propadl do beznadějné šedi. To by bylo velmi smutné, vždyť mladá generace je naší největší nadějí.

Tolik k nejdůležitějším výstrahám meteorologů, jasně na nich lze dokumentovat totalitní a manipulativní povahu meteorologismu. Nicméně o vysokém stupni měkkosti tohoto oboru a nebezpečnosti této tmářské ideologie svědčí i neustálé fanatické opěvování sluníčka a dehonestování mraků. Není nic falešnějšího než tento pohled na počasí a přírodu, jde o typický projev „pravdoláskařství“ v jeho nejpokrytečtější podobě. Už v obecné škole se přece učí, že mraky vznikají odpařováním vody, když na ni svítí sluníčko. Kdo je tedy skutečným původcem onoho zla, které má na svědomí neustále častější výskyt depresí obyvatel, někdy dokonce končících sebevraždami? Každý jen trochu racionálně uvažující člověk si jistě na tuto otázku dokáže odpovědět sám.

Z výše uvedeného rozboru jasně vyplývá, že meteorologismus je další vysoce nebezpečná ideologie, která fatálně potlačuje svobodu člověka. Potlačuje však i jeho přirozenou tvořivost, bez tohoto antiosvícenského vlivu meteorologismu, který doslova zablokoval pozitivní vývoj lidské společnosti, bychom již dávno dokázali poručit větru i dešti!

  Diskuse
  PM
  January 29, 2012 v 12.26
  Děkujeme za upozornění
  Kolize měkkých a sklerotizovaných ideologií doopravdy ohrožuje plavbu lodi Republika, doposud viditelně řízenou neviditelnou rukou trhu i velmi viditelného lodivoda. Kolize pod hladinou naší viditelnosti je jak známo možná na totata.
  Navrhuji vyměnit kormidelníka dříve než se zachová jako kapitán Costa Concordia, Francesco Schettino u přístavu San Steffano.
  LV
  January 30, 2012 v 12.34
  Meteorologismus jako nebezpečná ideologie.
  Ano, souhlasím bezvýhradně s prof. Klausem. V posledních hodinách nás meteorologové, tito pseudovědci a manipulátoři, např. straší nízkou teplotou, prostě mrazem. A přitom je to tak běžné, přirozené, že v lednu (již z názvu měsíce lze vyvodit) mrzne! Proto případné zmrznutí bezdomovců, což je jinak jistě politováníhodné, je zcela přirozenou smrtí v tomto - jinak mírném - pásmu. Zůstává tedy otázkou, kterou si pan profesor - z ryzí skromnosti a citlivosti - nedovolil položit: nebylo by pro společnost lepší zakázat meteorologické předpovědi, abychom ochránili svobodu jednotlivce? (Svobodu zmrznout v lednu, když mrzne, což je přece v zimě přirozené).