Brněnské nádraží nakonec možná zůstane tam, kde je. Nejsou peníze

Vratislav Dostál

Stavební úřad Brno-střed přerušil územní řízení o odsunu nádraží, a to kvůli chybějícím podkladům. A resort dopravy do plánu investic pro letošní rok, který vláda již schválila, projekt Železniční uzel Brno nezařadil vůbec. Nejsou peníze.

Na základě rozhodnutí brněnského magistrátu z listopadu loňského roku o zrušení územního rozhodnutí pro odsunované nádraží přerušil nyní stavební úřad Brno-střed územní řízení o rok, neboť ve spise chybějí důležité podklady.

Informuje o tom tiskové prohlášení Dětí Země s tím, že podle nich a občanské koalice Nádraží v centru je nýní pro Brno výhodnější začít plánovat úspornou a dopravně výhodnější variantu bez odsunu nádraží.

„Přerušení územního řízení jsme očekávali, neboť se musejí vyřešit vlivy na zvláště chráněné druhy živočichů novým biologickým průzkumem a podle nového nařízení vlády i vlivy hluku na občany Židenic a také, zda nádraží bude před záplavami skutečně účinně ochráněno,“ vyjmenoval tři hlavní problémy Miroslav Patrik z Dětí Země, které se územního řízení již šest let od prosince 2005 aktivně účastní.

Projekt Železniční uzel Brno, který je s přesunutím hlavního nádraží na jih spojen, trápí i finanční problémy, neboť místo 93 mil. Kč na další přípravu se loni z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury utratilo jen 1,5 mil. Kč. Za tuto částku byla vypracována třetí studie proveditelnosti, která má prokázat, že nádraží je z dopravního hlediska funkční a také ekonomicky efektivní.

„O studii proveditelnosti jsme již investora požádali, přičemž očekáváme, že odsun nádraží za více než třicet miliard korun nemůže splnit potřebná kritéria pro financování z českých a ani z evropských peněz, takže se nabízí naše varianta s nádražím v centru,“ vysvětlil Patrik.

A ministerstvo dopravy mu dává částečně za pravdu. Úředníci z resortu dopravy totiž považují cenu připravovaného přesunu nádraží za nepřijatelnou. Proto v jejich plánu dopravních investic pro letošní rok, který už schválila Nečasova vláda, položka Železniční uzel Brno chybí.

„To je z našeho pohledu nereálné. Stavba je naddimenzovaná. Doporučili jsme proto investorům ze Správy železniční dopravní cesty a města Brna výrazně snížit náklady projektu. Stát teď šetří každou korunu a potřebuje prioritně investovat do základní sítě nádraží,“ uvedl pro Brněnský deník mluvčí ministerstva Martin Novák s tím, že bez příspěvku z rozpočtu nemůže nádraží současně dostat dotace z evropských fondů.

„Tato zpráva je pro mne novinka. Ministerstvo dopravy do dnešního dne tvrdilo, že s projektem počítá při čerpání peněz z evropských fondů v kapitole Doprava po roce 2014. Také uváděná částka 28 miliard je pro mne novinka. U tohoto projektu se mluvilo o dohromady dvaceti miliardách,“ reagoval překvapeně na zastavení projektu primátor Brna Roman Onderka z ČSSD. Podle Onderky mohou být s přerušením projektu spokojeni jen lidé, kteří Brnu nepřejí.

Podle mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Hally se nicméně nádraží připravuje v souladu s platným usnesením vlády z roku 2004. „Budeme hledat úspornější řešení, ale jádro projektu osekat nemůžeme,“ dodal Halla.

Podle odpůrců přesunu nádraží z koalice Nádraží v centru se tak k realizaci nabízí jejich varianta přestavby nádraží ve stávající poloze. „Ta bude stát jen deset miliard korun,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země

„Nyní má občanská koalice Nádraží v centru také zpracovaný i urbanistický návrh hlavní železniční stanice v Brně s nádražím bez odsunu, s nímž postupně seznámíme odbornou i laickou veřejnost, různé úřady a politiky, včetně těch z Brna,“ vysvětlil Patrik.

Další informace:

Brněnskýdeník.cz Zlevněte nádraží, vzkazuje Brnu ministerstvo