Akademici protestují proti odvolání Vladimíra Opěly

Vratislav Dostál

Akademická obec v otevřeném dopise adresovaném ministru kultury Jiřímu Besserovi kritizuje způsob, jakým odvolal ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opělu. Podle signatářů dokumentu bylo jeho odvolání netransparentní a nedůstojné.

Více než šedesát expertů z oblasti filmu a příbuzných oborů zaslalo otevřený dopis ministru kultury Jiřímu Besserovi, ve kterém jej kritizují za způsob, jakým odvolal ředitele Národního filmového archivu (NFA) Vladimíra Opělu. Podle signatářů dokumentu byl ministrův krok netransparentní a nedůstojný.

Národní filmový archiv přitom podle signatářů dokumentu patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu na světě a jeho bývalý ředitel Vladimír Opěla k mezinárodně nejváženějším expertům ve svém oboru.

„Přesto byl ministrem kultury odvolán nečekaným, netransparentním a nedůstojným způsobem, který vzbudil vlnu rozhořčení v řadách domácích i zahraničních odborníků a širší veřejnosti. Postupně vycházejí najevo další závažné okolnosti, které naznačují, že skutečné důvody odvolání byly patrně jiné, než ministerstvo s téměř dvoutýdenním zpožděním deklarovalo,“ píše se v dopise, jehož plné znění má Deník Referendum k dispozici.

Autoři dopisu ministerstvo kultury upozorňují na podle nich jedinečné hodnoty, které NFA a bývalý ředitel Opěla představují, a na destruktivní vliv, kterým se na nich postup ministerstva podepsal.

„Podle četných vyjádření mezinárodní archivářské komunity je Vladimír Opěla řazen mezi několik vůbec nejvýznamnějších filmových archivářů posledních desetiletí. O kolika jiných představitelích kulturních institucí, současných či minulých, by to bylo možné — v jejich vlastní kategorii — říci?,“ táží se pak ministra kultury signatáři dokumentu.

Podle jejich mínění totiž Opěla patří vedle Jindřicha Brichty a Myrtila Frídy mezi tři klíčové osobnosti, jež se zasloužily o světově unikátní pozici NFA.

„Vladimír Opěla ještě ve větší míře než jeho předchůdci zaváděl moderní metody prezervace, restaurování a katalogizování a v neposlední řadě vytvořil rozsáhlou síť partnerských vztahů s podobnými institucemi po celém světě. Teprve díky jeho úsilí získal NFA svůj současný věhlas,“ nepochybují signatáři dopisu.

Proto žádají Besserův resort, aby podal pravdivé vysvětlení svého postupu, kterým vyvrátí podezření z údajně vlastních pokusů o finanční machinace. „Především pak žádáme, aby z této pro Českou republiku mezinárodně trapné situace nalezlo důstojné východisko,“ dodali pak autoři v závěru dokumentu na adresu ministerstva kultury.

Podle mluvčího ministerstva Stanislava Brunclíka byl přitom Opěla odvolán, neboť manažersky pochybil. „Nikdo však nechce zpochybňovat jeho obrovskou profesní odbornost, šlo o jeho selhání, a ne o záměr," uvedl Brunclík pro ČTK.

„Nikdo nechce zpochybnit obrovské zásluhy a širokou odbornost pana Opěly, ale jde skutečně o vážné manažerské selhání, které se nedá přejít mávnutím ruky. V současné době pokračujeme v kontrole a analyzujeme smluvní vztahy, které se přímo či nepřímo dotýkají i velkých investičních akcí v rámci NFA," doplnil pak Brunclíka první náměstek ministra kultury František Mikeš.

Ministr kultury Vladimíra Opělu odvolal 11. listopadu. Vedením archivu byl pak do nástupu nového ředitele pověřen právě František Mikeš. Vladimír Opěla - který působil v čele archivu od roku 1992 -  zůstal v NFA jako kurátor sbírek.

    Diskuse
    December 1, 2011 v 19.28
    Další protesty a informace ke stejnému tématu
    Proti odvolání Vladimíra Opěly, jeho způsobu a jeho pozadí veřejně protestují také Asociace režisérů a scenáristů (ARAS), Asociace českých kameramanů (AČK) a řada zahraničních osobností. Lidové noviny v pondělí 28.11. otiskly investigativní text Obětování šéfa archivu, který ukazuje skutečné důvody této absurdity. Linky či přímo zmíněné texty průběžně shromažďuji v závěru svého blogu z 18.11. k tomuto tématu: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vit-janecek.php?itemid=14840#c