Otevřený dopis akademické obce k odvolání Vladimíra Opěly

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum publikuje plné znění otevřeného dopisu akademických pracovníků v oblasti filmu a v příbuzných oborech ministru kultury Jiřímu Besserovi ve věci odvolání ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opěly.

Vážený pan

MUDr. Jiří Besser

Ministr kultury ČR

Maltézské náměstí 1 

118 11 Praha 1 

Věc: Otevřený dopis akademických pracovníků v oblasti filmu a v příbuzných oborech ke kauze odvolání ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opěly

Národní filmový archiv (NFA) patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu na světě a jeho bývalý ředitel Vladimír Opěla k mezinárodně nejváženějším expertům ve svém oboru. Přesto byl ministrem kultury odvolán nečekaným, netransparentním a nedůstojným způsobem, který vzbudil vlnu rozhořčení v řadách domácích i zahraničních odborníků a širší veřejnosti. Postupně vycházejí najevo další závažné okolnosti, které naznačují, že skutečné důvody odvolání byly patrně jiné, než ministerstvo s téměř dvoutýdenním zpožděním deklarovalo. Jako členové akademické obce protestujeme proti tomuto skandálnímu zásahu do chodu jedné z nejdůležitějších kulturních institucí země a důrazně žádáme nápravu.

V tomto dopise se nepokoušíme dopátrat finančního pozadí kauzy, to přenecháváme investigativním novinářům, případně jiným orgánům. Pokládáme ale za svou povinnost upozornit ministerstvo a veřejnost na jedinečné hodnoty, které NFA a bývalý ředitel Opěla představují, a na destruktivní vliv, kterým se na nich postup ministerstva podepsal.

Popsat nezasvěceným význam NFA a přínos jeho dlouholetého ředitele Vladimíra Opěly lze snad nejlépe pomocí paralel s jinými, známějšími kulturními institucemi. NFA patří do téže kategorie jako Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie či Národní knihovna, včetně naprosté nezastupitelnosti, a z toho plyne i význam vůdčích osobností, jež vtiskly této instituci tvář. Podle četných vyjádření mezinárodní archivářské komunity (viz soubor prohlášení ředitelů zahraničních archivů na adrese www.iluminace.cz) je Vladimír Opěla řazen mezi několik vůbec nejvýznamnějších filmových archivářů posledních desetiletí. O kolika jiných představitelích kulturních institucí, současných či minulých, by to bylo možné — v jejich vlastní kategorii — říci?

Světově unikátní pozici si NFA postupně budoval, zjednodušeně řečeno, zásluhou tří osobností: Jindřicha Brichty v přípravném období 20.—40. let, Myrtila Frídy v 60. letech a Vladimíra Opěly v posledních třech dekádách. Systematicky a často navzdory politické moci se tito tři lidé starali o akvizici, záchranu (před rozkradením, záměrným zničením, samovolným rozkladem způsobovaným historickými nosiči) a uchování neobyčejně rozsáhlého filmového dědictví, včetně děl, jež upadly v nemilost oficiální moci. Například českých filmů z 20. a 30. let se v NFA zachovalo procentuálně mnohem více než domácí produkce v archivech vyspělých západních zemí. Vladimír Opěla ještě ve větší míře než jeho předchůdci zaváděl moderní metody prezervace, restaurování a katalogizování a v neposlední řadě vytvořil rozsáhlou síť partnerských vztahů s podobnými institucemi po celém světě. Teprve díky jeho úsilí získal NFA svůj současný věhlas.

Vladimír Opěla možná na první pohled působí jako nenápadný přesluhující úředník s technickým vzděláním, ale ve skutečnosti patří mezi špičku české kulturní elity. Jeho působení mělo být ukončeno s náležitými poctami a jeho odchod oznámen a vysvětlen s předstihem a transparentně. Namísto toho byl z funkce odsunut pokoutně a nedůstojně, šest týdnů před avizovaným koncem svého mandátu. Až jedenáct dní nato, když se ozvaly první protestující hlasy z řad českých publicistů a domácí i mezinárodní odborné obce, ministerstvo kultury vydalo veřejné vyjádření, které má však podobu zastrašujícího, manipulativního a dehonestujícího útoku proti bezúhonnému člověku s pověstí naprostého poctivce. Technické detaily smluv a klišé jako „peníze daňových poplatníků“ při jeho četbě zmatou všechny, kdo nemají šanci rozkrýt pozadí celé této hry o finanční prostředky určené pro výstavu archivních areálů a prohlédnout zastírací manévry typu „dokumenty, které jsou v běžném režimu Ministerstvu kultury předkládány pouze k archivaci“ (= všechny dotyčné dokumenty mělo MK dávno k dispozici a nyní se od nich zničehonic distancuje!). Tyto a další okolnosti napovídají, že ministerstvo se o NFA nezajímá jako o kulturní instituci prvořadého významu, ale jako o potenciální zdroj financí.

Spolu s řadou zahraničních kolegů protestujeme proti způsobu odvolání Vladimíra Opěly, který se vzhledem k výše popsanému významu NFA a jeho ředitele jeví jako mimořádně nevhodný. Žádáme ministerstvo kultury, aby podalo pravdivé vysvětlení svého postupu, kterým vyvrátí podezření z vlastních pokusů o finanční machinace. Především pak žádáme, aby z této pro Českou republiku mezinárodně trapné situace nalezlo důstojné východisko.

V Praze a Brně dne 30. listopadu 2011

Signatáři (celkem 64 jmen):

doc. PhDr. Ivan Klimeš (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK)

doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta MU)

doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

doc. Ivo Mathé (rektor AMU)

Akad. arch. Jindřich Goetz (rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka)

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (Filozofická fakulta UK)

prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. (Filmová a televizní fakulta AMU)

prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Libuše Heczková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. Tomáš Glanc, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. Karel Thein, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Stanislava Přádná (Filozofická fakulta UK)

doc. MgA. Olga Sommerová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

doc. PhDr. Zdena Škapová (filmová kritička a pedagožka)

RNDr. Naďa Vrbová (prorektorka Filmové akademie Miroslava Ondříčka)

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D. (Filozofická fakulta UK)

Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (Filozofická fakulta UP)

PhDr. Petr Málek, CSc. (Filozofická fakulta UK)

Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. (Filozofická fakulta UP)

PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D. (Fakulta sociálních věd UK)

Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.)

Mgr. Milan Klepikov, Ph.D. (Národní filmový archiv)

Mgr. Petra Dominková, Ph.D. (Filmová a televizní fakulta AMU)

Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Jan Křipač, Ph.D. (Národní filmový archiv)

Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Petr Christov, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

PhDr. Jindřich Schwippel (Národní filmový archiv)

PhDr. Jiří Rak (Fakulta sociálních věd UK)

PhDr. Milica Pechánovková (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

PhDr. Andrea Slováková (Filozofická fakulta UK)

PhDr. Václav Kofroň (Národní filmový archiv)

PhDr. Miroslav Cuhra (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

PhDr. Jan Lukeš (Národní filmový archiv)

Ing. Karel Jaroš (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

Mgr. Vít Janeček (Filmová a televizní fakulta AMU)

Mgr. Tomáš Hála (Národní filmový archiv, Filozofická fakulta UK)

MgA. Radovan Urban (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

Mgr. Briana Čechová (Národní filmový archiv, Filosofická fakulta UK)

Mgr. Lukáš Skupa (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Alena Prokopová (filmová publicistka)

Mgr. Marie Barešová (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Jan Hanzlík (Fakulta podnikohospodářská VŠE)

Mgr. Radomír Kokeš (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Vladimír Hendrich (Národní filmový archiv)

Mgr. Stanislav Bensch (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

Mgr. Vladimíra Chytilová (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Markéta Škodová (Fakulta sociálních věd UK)

Mgr. Jakub Klíma (Filozofická fakulta MU)

MgA. Miloň Terč (ředitel Filmové akademie Miroslava Ondříčka)

Mgr. Šimon Bauer (Filozofická fakulta MU)

Mgr. Pavlína Vogelová (Moravská galerie v Brně)

Mgr. Kateřina Lachmanová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

Mgr. Tereza Havelková (Filozofická fakulta UK)

Mgr. Luděk Havel (Filozofická fakulta MU)

MgA. Zuzana Zemanová (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)

Karel Čabrádek (Filmová akademie Miroslava Ondříčka)