Asociace krajů kritizuje rušení nemocničních lůžek

Vratislav Dostál

Krajským hejtmanům se nelíbí dohoda ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, dle které dojde ke zrušení 10 000 nemocničních lůžek. Kraje se proto obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Chtějí, aby věc prošetřil.

Asociace krajů kritizuje plánovaný zánik nemocničních lůžek, na kterém se dohodlo ministerstvo zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami. Podle hejtmanů nese dohoda znaky kartelové dohody. V dopise ministru zdravotnictví Leoši Hegrovi to uvedli za Asociaci krajů ČR sociálnědemokratičtí hejtmani Michal Hašek a Jiří Běhounek.

Lůžka, která se zrušila či mají rušit, jsou podle Hegerova resortu nadbytečná a jejich zánikem se ušetří. Naopak podle hetmanů je plánovaná redukce lůžkového fondu bezprecedentním zásahem do systému veřejného zdravotnictví a od roku 1991 nemá podle hejmanů obdoby.

„Medializovaná redukce lůžkového fondu provedená pod kuratelou zdravotních pojišťoven povede k destrukci, negativismu a dalšímu prohloubení krize v systému zdravotnictví. Je pro nás dalším potvrzením, že ministerstvo koná pod nátlakem různých vlivových skupin a ministerstvu a ani pojišťovnám nejde o skutečné zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro všechny občany,“ uvedli Hašek a Běhounek v dopise.

Podepsání Memoranda podle nich zcela popřelo veškerou vykonanou práci na úrovni krajů s cílem optimalizovat zdravotní síť včetně lůžkového fondu tak, jak byla zahájena v lednu tohoto roku.

Hejtmani proto žádají ministra o svolání schůzky, na které by vysvětlil podle nich další nekoncepční krok ministerstva. Současně ministra upozornili, že považují dohodu všech zdravotních pojišťoven a ministerstva za porušení pravidel hospodářské soutěže a podají podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na podezření z kartelové dohody.

„Memorandum, které uzavřel pan náměstek, nese znaky kartelové dohody mezi pojišťovnami. Jelikož se jedná, dle našeho názoru, o porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, oznamujeme Vám, že se v předmětné věci obrátíme na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s žádostí o prošetření,“ píše se v textu.

Podle hejtmanů totiž není problémem českého zdravotnictví počet akutních lůžek, nýbrž experimenty a nekoncepční kroky ministerstva, zejména náměstka Marka Šnajdra a nyní náměstka Petra Noska.

„Jsme v situaci, kdy bez jakékoli analýzy a bez projednání s kraji je na úrovni ministerstva podepsán dokument, který přerozděluje lůžkovou péči a otevírá obrovský prostor pro lobbyismus, klientelismus a korupci v nejširším možném měřítku. Budou to jen zaměstnanci pojišťoven, kteří dle své libovůle budou mít v rukou osud nejenom nemocnic, ale i občanů v jejich spádové působnosti,“ uporňují hejtmani.

Největší dopady bude mít případná redukce lůžek podle hejmanů na bývalé okresní nemocnice. „Opatření tak nejvíce zasáhne občany žijící na venkově a městech, kteří to mají do velkých nemocnic daleko,“ doplnili Hašek s Běhounkem.

Ministerstvo přitom lůžka ruší s vysvětlením, že chce přesměrovat péči do ambulancí a z uspořených peněž umožnit nemocnicím zvýšit platy zdravotníkům. Podle ředitele Fakultní nemocnice Brno Romana Krause, kde se ruší 127 lůžek, však může být o finančních přínosech řeč jen stěží.

Rušení 10 000 lůžek už dřív kritizovala Asociace českých a moravských nemocnic. „Ministerstvo a osm zdravotních pojišťoven se nemohou domluvit, že budou vypovídat hromadně smlouvy stovkám partnerů, je to kartel jak hrom," uvedl pro ČTK její právník Stanislav Fiala.