Nesmrtelný duch vzpoury

Michael Hauser

Od posledních voleb uplynul právě rok. Co se za tu dobu stalo? Možná jsme svědky nového začátku, při němž se mění samotné parametry toho, co je politika.

Během dvaceti polistopadových let se nenápadně proměnilo vnímání politických pojmů. Znám pedagogy na vysokých školách, kterým v devadesátých letech při vyslovení slova odbory nebo stávka naskakovala husí kůže. Patřili k intelektuálnímu proletariátu, který s nadprůměrným vzděláním žije za podprůměrnou mzdu, protože chce dělat vědu nebo učit. Vyrovnávali se s tím tak, že sami sebe přesvědčili, že se musí sebeobětovat. Píšu záměrně o této skupině lidí, neboť na ní se ukazuje mnoho věcí. Samotné vzdělání a přemýšlení ještě není zárukou toho, že člověk pochopí svou sociální pozici a odhalí triky správců dnešního systému. Dá se tu použít Adornův termín polochápavost. Ten znamená, že samotné získávání informací nestačí. Pokud nejsou spojené s tím hlavním, s chápavostí, jsou nám celkem k ničemu, protože z nich nevyčteme to důležité, základní kontury situace, v níž se nacházíme.

Ale platí to jen částečně. Adorno měl za to, že polochápavost je cosi jako osudová kletba, kterou jen tak někdo neodčaruje. Polochápavost podle něho není předstupněm chápavosti, nýbrž jejím smrtelným nepřítelem. Jenže to všechno psal v dobách sociálního státu. Vypadalo to tak, že různá vychýlení z rovnováhy jsou jen dočasná klopýtnutí a sociálně demokratické mechanismy nakonec zabrání přílišné polarizaci společnosti. Polochápaví nebudou okolnostmi tlačeni k tomu, aby pochopili.

Od posledních voleb uplynul právě rok. Co se za tu dobu stalo? Jak vidíme na rostoucích protestech proti vládě, a zvlášť na včerejší stávce, u mnohých politická chápavost již procitla. Včerejší stávka se dá považovat za jakýsi neformální reparát loňských voleb. Kdekterému voliči pravicových stran během roku spadly šupiny z očí a dnes podporuje protesty proti vládě. Konstruktéři protiodborových kampaní musejí být zaskočeni tím, že osvědčená taktika přestává účinkovat. Deník Blesk zveřejnil čísla mobilů odborových předáků, aby jim to rozhořčení občané vytmavili, ale oni jim vyjadřovali sympatie. Navzdory médiím a pravicovým odborníkům začíná mnoho lidí chápat, že to je všechno jinak.

Mezi politickou polochápavostí a chápavostí ovšem není plynulý přechod, nýbrž svého druhu zlom. Proč mnozí dnešní oponenti vlády před rokem tuto vládu volili? Tehdy ještě účinkovala běžná manipulativní metoda: předložit obrazy místo argumentů. Voliči se pak rozhodují podle série mediálních obrazů, jako je obraz Paroubka s bradavicí nebo obraz bankrotující České republiky. Tyto obrazy pak působí jako narkotikum. Mediální obrazy zablokují myšlení a voliče uzamknou ve virtuálním prostoru. Jak jinak si vysvětlit, že tolik lidí uvěřilo takovým Věcem veřejným, že budou vyhánět politické dinosaury? V zoologii předpotopních zvířat jsou však nebezpečnější zvířata než dinosauři, například tyranosauři. Ironií je, že voliči Věcí veřejných po roce zjišťují, že se možná opravdu podařilo vyhnat dinosaury, ale místo nich začali vládnout tyranosauři. Mediální obrazy však pracovaly a tuto možnost zamaskovaly.

Co se tedy za ten rok stalo? Dá se to říct tak, že zeslábla moc mediálních obrazů a pravicových odborníků a zároveň zesílila chápavost české společnosti. Není to samozřejmě nic trvalého a při dalších volbách se chápavost možná opět rozplyne. Teď se však přes všechny mediální manipulace probouzí duch vzpoury.

Kdykoli se tento duch probudí, hledá něco víc, než je to, co je kolem něho, zavedené pojmy, hnutí, strany. Jak je vidět na protestech ve Španělsku nebo Řecku, žádná politická strana jej nedokáže uspokojit. Totéž možná nastane i u nás. I kdyby se ČSSD nějak pročistila, nakonec vyvolá zklamání. Její levo-středové zaměření ji znemožní, aby do sebe nasála ducha vzpoury. Ale problém je v tom, že duch vzpoury, který se začíná šířit Evropou, nepřijímá za svou žádnou politickou stranu, ani radikálně levicovou.

Možná jsme svědky nového začátku, při němž se mění samotné parametry toho, co je politika. Nyní bude záležet na tom, zdali se duch vzpoury jednou zhmotní v nějaké nové politické formě, která jej bude udržovat na živu.

  Diskuse
  June 18, 2011 v 9.49
  Možná to jsou úvahy poněkud předčasné, ale takový duch vzpoury je síla docela nebezpečná a musí se umět s ním správně zacházet, aby nepřerostl v ducha pomsty nebo v něco podobného. Nejlepší je ho kombinovat s rozumem; neponechávat ho ve stavu, kdy neví, co vlastně chce. Pokud bude vědět, co chce, bude to síla víc tvořivá než destruktivní.
  ??
  June 18, 2011 v 21.58
  Právě s tímhle se musí vyrovnat marxismus
  Vlastně všechny dosavadní formy třídního boje neprivilegovaných ukázaly, že tyto vrstvy, které nemají zkušenost s denním výkonem role vlastníka a podílníka na řízení, v okamžiku úspěšné vzpoury vlastně nevědí, co dělat, kromě destrukce. Zvláště charakteristické u Spartakova povstání a u všech rolnických povstání. Když nemají spojence ovládající vlastnicko-řídící funkce (v buržoasní revoluci buržoasii, v protosocialistické řídící aparát) tak se vzpoura hroutí a nic nedokáže, nanejvýše trochu zabrzdí třídní bezohlednost vládnoucí třídy (selské bouře - robotní patenty).Destrukce přichází i tou formou, že po úspěšných revolucích, které pokládají základy nového systému, nedokážou neprivilegované vrstvy zabránit mocenským excesům svých spojenců (jakobínské období, Cromwell, Napoleon, stalinismus), kteří se přetahují v politice,válčí apod.
  Proto je nutné,aby ta nejmodernější podoba neprivilegovaných sil - kognitariát - znalostně vybavený - ještě před politickým zlomem, který nebude jednorázový, získal zkušenosti ze samosprávného vlastnictví, aby moc přejímala třída samosprávných vlastníků (schopná ovlivňovat vývoj i v zaostalejších částech světa a usměrnit industriální proletariát), takže by obvyklé excesy revoluce nenastaly - přesněji - nesmějí nastat.
  June 19, 2011 v 3.16
  Zesílení chápavosti české společnosti se projevuje i ve sféře podnikatelské. Den před stávkou se na Žofíně konalo fórum na téma Korupce jako ekonomický fenomén. Záznamy z jednání si lze přehrát zde:
  http://www.zlatakoruna.info/forum-10-offline

  Dominovala zde ostrá kritika činnosti současné vlády. I na tomto fóru bylo zřejmé, že značná část českých podnikatelů by přivítala její pád. Vadí jim zejména, že se problémy korupce neřeší, že vláda narušuje sociální smír a vyvolává v zemi projevy nespokojenosti, radikalizace až nenávisti. Nelibě nesou podnikatelé jistě i nárůst popularity odborů a celkovou politickou nestabilitu.

  Nejen průběh uvedeného fóra naznačuje, že se česká podnikatelská sféra začíná štěpit. Ne každý podnikatel či podnik žije z veřejných zakázek, nebo jsou pro ně „provize“ již příliš vysoké (údajně v průměru 16%). Ne každý čeká na to, až bude moci privatizovat zdravotnická zařízení, zakládat soukromé penzijní fondy či privatizovat sociální služby. Ne každý z nich je tak či onak propojen s vysoce sofistikovaným organizovaným zločinem.

  Tato (poctivá?) část české podnikatelské sféry by zřejmě uvítala nějakou vládu úřednickou či velkou koalici ČSSD a ODS po vzoru některých krajů. To ovšem za předpokladu, že v ČSSD zvítězí duch Haška a ODS dokáže omezit svoji závislost na těch podnikatelsko-mafiánských strukturách, které mají nyní své loutky zejména v TOPSTAR (zhruba řečeno, ty vazby jsou samozřejmě složitější)

  V této souvislosti jsou zajímavé i poslední aktivity druhého nejbohatšího muže v ČR Andreje Babiše, který měl k ČSSD vždy blízko. Je také jediným z nejbohatších podnikatelů v ČR, který zde daní veškeré své příjmy. Jako kritik současné vládní koalice dává najevo svoji (váhavou?) ochotu vstoupit do politiky.

  Těmto podnikatelům nepůjde (většinově) o záchranu sociálního státu, ale o to, zpomalit jeho omezování. Mohlo by však dojít i k novému přerozdělování velkých majetků v rámci boje s konkrétními korupčníky a mafiány – viz. Bělohradského boj s korupcí jako morální kýč

  Takže nejen duch vzpoury bezmocných, ale i pud sebezáchovy (a jiné pudy) mocných…
  ??
  June 19, 2011 v 8.6
  Výborně pane Molnár
  To je perfektní analýza vnitřní struktury naší buržoasie.
  SH
  June 24, 2011 v 12.28
  Otázka.
  Má některá skupina českých podnikatelů sílu postavit se nadnárodním superkapitalistům?