Ministr kultury je nekompetentní, odvolejte ho, vyzývají občané premiéra

Vratislav Dostál

Klub za starou Prahu vyzval premiéra Petra Nečase, aby odvolal z funkce ministra kultury Jiřího Bessera, a to kvůli plánovanému bourání domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. Klub svolal na příští úterý protest.

Klub za starou Prahu svolal protest kvůli plánovanému zbourání domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. „Přineste si, prosím, transparenty a také svíčku," stojí ve výzvě, kterou zveřejnil klub. Účastníci protestu umístí zapálené svíčky k budově bývalé Akciové tiskárny v Opletalově ulici, ze které podle organizátorů „už mnoho nezbylo". Signatáři pak vyzvali premiéra Petra Nečase, aby odvolal údajně nekompetentního ministra kultury Jiřího Bessera, který o demolici rozhodl minulý týden.

Besser tak chtěl tímto rozhodnutím dle svých slov respektovat doporučení resortní rozkladové komise, která navrhla souhlasit s demolicí nárožního domu, dvorní části hotelu a torza bývalé Akciové tiskárny, jejíž fasáda zůstane zachována. Rozhodnutí ministra je konečné a nelze se proti němu dále odvolat. Investor nyní musí požádat stavební úřad Prahy 1 o demoliční výměr. Zda jej dostane, není zatím jisté.

„Plně si samozřejmě uvědomuji, o jak exponovanou, cennou a citlivou lokalitu se v tomto případě jedná. Na druhé straně ovšem stojí podobně citlivá otázka státního zásahu do práv účastníků řízení nabytých v dobré víře," uvedl minulý týden Besser. Dům je totiž součástí jednoho z nejvýznamnějších prostranství Pražské památkové rezervace, památky světového kulturního dědictví UNESCO, takže rozhodnutí přineslo vlnu nesouhlasu.

Podle Klubu za starou Prahu ministrovo stanovisko popřelo pravidla a principy ochrany kulturního dědictví vybojované předchozími generacemi milovníků památek a otevřelo cestu k návratu nežádoucích demoličních praktik období pražské asanace. „Ministr kultury schválil demolici plně funkčního, architektonicky kvalitního historického domu, který stojí v pražské památkové rezervaci zapsané na seznam světového dědictví UNESCO,“ uvádějí autoři výzvy.

Podle nich je stávající podoba domu z roku 1920 dílem vynikajícího českého architekta Bohumíra Kozáka a představuje významný počin české modernistické architektury. „Krom toho dům ve své současné hmotě a výšce dodržuje regulací Václavského náměstí, která záměrně respektuje dominanci bočních věží Národního muzea. Už zdravý rozum a dobrý vkus napovídají, že demolice takto hodnotné stavby, navíc v památkově chráněné lokalitě je z principu vyloučena,“ nepochybují signatáři.

Proti plánu zbourat budovu se na začátku týdne vyjádřil například i exprezident Václav Havel. Záměr přijal s lítostí. Podle Klubu přátel za starou Prahu je celá kauza alarmujícím dokladem systémového selhání ochrany památek v Praze. „Navzdory svým závazkům vůči UNESCO Praha dosud nemá žádná pravidla, žádnou podrobnější regulaci ani koncepci rozvoje pro památkovou rezervaci — a to ani pro její nejcennější místa,“ píšou v prohlášení.

Případ novostavby na Václavském náměstí v Praze se táhne od podzimu 2009. Investor tehdy požádal Magistrát hlavního města Prahy o vydání závazného stanoviska k demolici výše zmíněných objektů a novostavby polyfunkčního domu na jejich místě.

Magistrát pak loni v červnu vydal k záměru investora souhlasné stanovisko, které podmínil splněním celkem deseti připomínek. O půl roku později ministerstvo kultury ve zkráceném přezkumném řízení pravomocné závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy zrušilo bez možnosti připomínek ze strany účastníků řízení. Právě toto zkrácené přezkumné řízení doporučila rozkladová komise zrušit.

Další informace:

Zastarouprahu.cz Veřejný občanský protest proti bourání domu čp. 1601 na Václavském náměstí v Praze