Ministr kultury rozhodl o demolici památky UNESCO v centru Prahy

ČTK

Ministr kultury Jiří Besser rozhodl o demolici domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze. Dům je součástí jednoho z nejvýznamnějších prostranství Pražské památkové rezervace.

Ministr kultury Jiří Besser rozhodl o demolici domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze, který je součástí Pražské památkové rezervace, památky světového kulturního dědictví UNESCO.

Rozhodnutí ministra je konečné a nelze se proti němu dále odvolat. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva Stanislav Brunclík. S demolicí a následnou novostavbou v památkové rezervaci přitom dlouhodobě nesouhlasí Klub za starou Prahu.

Ministr se podle svého prohlášení rozhodl respektovat doporučení resortní rozkladové komise, které umožní demolici domu čp. 1601/II, dvorní části hotelu Jalta a torza bývalé Akciové tiskárny. Uliční fasády hotelu Jalta a bývalé Akciové tiskárny zůstanou zachovány. Ministerstvo tak nebude bránit nové výstavbě na Václavském náměstí.

„Plně si samozřejmě uvědomuji, o jak exponovanou, cennou a citlivou lokalitu se v tomto případě jedná. Na druhé straně ovšem stojí podobně citlivá otázka státního zásahu do práv účastníků řízení nabytých v dobré víře," uvedl Besser.

Případ novostavby na Václavském náměstí v Praze se táhne od podzimu 2009. Investor tehdy požádal Magistrát hlavního města Prahy o vydání závazného stanoviska k demolici výše zmíněných objektů a novostavby polyfunkčního domu na jejich místě.

Magistrát pak loni v červnu vydal k záměru investora souhlasné stanovisko, které podmínil splněním celkem deseti připomínek. O půl roku později ministerstvo kultury ve zkráceném přezkumném řízení pravomocné závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy zrušilo bez možnosti připomínek ze strany účastníků řízení. Právě toto zkrácené přezkumné řízení doporučila rozkladová komise zrušit.

„Nehodlám vystavit tento stát dalšímu možnému riziku soudních sporů s náhradou škody zejména v případě, kdy jsem přesvědčen, že zkrácené přezkumné řízení ze strany ministerstva kultury nebylo nezbytné a nešlo o rozhodování v časové tísni," dodal Besser.