Britové v referendu odmítli změnu volebního systému

Petr Jedlička

Většina hlasujících Britů se vyslovila proti náhradě současného, čistě většinového způsobu volby do Dolní sněmovny systémem alternativního hlasování. V souběžných volbách do parlamentních shromáždění zároveň triumfovali skotští nacionalisté.

Účastníci celonárodního referenda o změně současného způsobu volby do Dolní sněmovny odmítli systém alternativního hlasování (AV). Poslanci britského parlamentu tak budou i nadále voleni z jednomandátových, přibližně stejných obvodů čistě většinovým způsobem — tedy dle pravidla vítěz bere vše.

Dle konečných výsledků hlasování se pro zachování stávajícího systému vyslovilo 67,9 procenta voliču. Pro změnu hlasovalo 32,1 procenta.

Pro zachování stávajícího systému agitovala po celé jaro Konzervativní strana premiéra Camerona. Její koaliční partner — Liberální demokraté — byl naopak pro alternativu. Strana vicepremiéra Clegga přímo podmínila vypsáním referenda svůj vstup do vlády, a tak ji výsledek podle komentátorů dále oslabí.

Opoziční labouristé nebyli v otázce hlasování jednotní. Labour Party sice změnu volebního sytému obecně prosazuje, v minulých letech jí ale ten současný umožnil vytvořit tři silné vlády. I část vedení se tak k někdejšímu programovému závazku staví vlažně a v referendu hlasovala proti AV.

Systém alternativního hlasování odmítla i většina malých stran — obvykle proto, že se jim jevil jako málo důsledný a výhodný pouze pro větší strany.

Co by se změnilo?

Kdyby byl systém alternativního hlasování schválen, nehlasovali by Britové v příštích volbách do Dolní komory pouze pro jednoho kandidáta ve svém obvodě jako nyní, ale dostali by možnost kandidáty seřadit čísly podle preferencí. Nezískal-li by žádný z nich nadpoloviční většinu hlasů, vyřadil by se uchazeč s nejmenší podporou a hlasy přepočetly právě s přihlédnutím k preferencím.

Tímto vyřazovacím systémem by se následně přeskupovaly alternativní hlasy voličů druhých, třetích či případně dalších nejméně oblíbených kandidátů, a to až do chvíle, kdy by podpora jednoho z vedoucích uchazečů přesáhla většinovou hranici. Volič některé z malých stran by se tak bude mohl vyslovit pro svého favorita a zároveň zajistit, aby v případě jeho nezvolení uspěl nejpřijatelnější nominant velké strany.

I po eventuálním schválení reformy se ovšem mělo dál volit v jednomandátových obvodech. Z tohoto pohledu měl zůstat britský systém většinový.

Skotský triumf

Vedle referenda se v Británii 5. května konaly i volby do parlamentních shromáždění ve Skotsku, Walesu a v Severním Irsku. V Anglii zároveň probíhaly volby oblastní.

Významnou událostí v těchto hlasováních je drtivý úspěch Skotské národní strany (SNP), která získala ve skotském parlamentním shromáždění většinu. Vedoucí silou v něm sice byla už od roku 2007, vždy ale musela hlasovat v koalici s Labour Party. To jí například bránilo v naplnění dlouhodobého cíle — vypsání referenda o skotské nezávislosti.

Ve Walesu se podařilo zvítězit labouristům. Strana pod vedením Eda Milibanda si velmi polepšila i na radnicích v Anglii. Nejvíce zastupitelů zde ale opět získali konzervativci.

Výsledky voleb v Severním Irsku mají být oznámeny až v sobotu.

Další informace:

BBC News Vote 2011: UK on course to reject AV

BBC News AV referendum: More people 'vote no'

BBC News Scottish election: Salmond victorious after party's win

The Guardian Full Coverage: AV referendum