Boj ČR s korupcí vázne na financování stran a politizaci správy, říká GI

ČTK, Hana Holcnerová

Výroční zpráva mezinárodního projektu Global Integrity (GI) hodnotí Českou republiku opět kriticky. Analytikové upozorňují zvláště na politizaci policie a státní správy, na nedostatky ve financování politických stran i na selhávání protikorupčních mechanismů.

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., prostřednictvím svého výzkumného Centra ekonomických studií (CES VŠEM) přihlásila Českou republiku do mezinárodního projektu hodnotícího slabé a silné stránky protikorupčních systémů v zemích celého světa. Podle výroční zprávy projektu má naše země nedostatky v několika klíčových oblastech vládnutí a boje proti korupci.

Iniciátorem projektu je mezinárodní nezisková organizace Global Integrity, která své hodnoticí zprávy vydává každoročně od roku 2004. Nová zpráva za rok 2010 vyjde ve středu ve Washingtonu. „Je důležité zdůraznit, že Index globální integrity neměří korupci, ale hodnotí protikorupční opatření a dozorčí instituce, mechanismy a praktiky," řekl ČTK prof. Ing. Milan Žák, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu.

„Důvodem, proč Vysoká škola ekonomie a managementu oslovila Global Integrity a proč se následně do projektu zapojila, bylo jednak povědomí o špatném stavu protikorupčního hnutí v České republice a také jedinečná možnost získat mezinárodní srovnání," vysvětlil ČTK rektor Milan Žák. Škola začlenila Českou republiku do projektu prostřednictvím svého výzkumného Centra ekonomických studií.

Nejvýrazněji hodnoceným nedostatkem je financování politických stran. V této oblasti je Česká republika jednou z nejhorších ze všech zemí zahrnutých ve zprávě. „Zatímco podle právního mandátu politické strany mají zveřejňovat finanční dary, jakož i kontrolní systém svého financování, další požadavky na zveřejňování, kontrolní praxi a darovací limity zůstávají velmi slabé jak na právní úrovni, tak i v praxi,“ píše se ve zprávě.

Zpráva kritizuje také zákon o státní službě, který zahrnuje střet zájmů a ochranu úředníků před politickými tlaky. Byl podmínkou přijetí České republiky do Evropské unie, avšak jeho účinnost byla opakovaně odkládána, nejnověji až do ledna 2012. Global Integrity se domnívá, že důvodem odkladů je snaha vládních stran udržet si vliv nad civilní správou.

Ve zprávě se píše i o česká protikorupční policii. Podle autorů zprávy je silně zpolitizovaná a její ředitel je jmenován na základě politických nominací. „Přes tyto problémy, velké množství korupčních skandálů, které byly odhaleny v průběhu několika posledních let, zpráva Global Integrity poukazuje na životaschopnost českých médií jako klíčového hlídacího psa," uvádí vysoká škola.

Zpráva Global Integrity hodnotí Českou republiku 74 body, přičemž nejlepší možný výsledek byl 100 bodů. Z hlediska protikorupčních snah je tak ČR v Indexu globální integrity průměrná.

Centrum ekonomických studií chce uvedený index včetně jeho analýzy a mezinárodního srovnání oficiálně představit na červnové konferenci k 20. výročí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Diskuse
  RS
  May 4, 2011 v 11.15
  Zásadní omyl GI
  GI se velmi mýlí. Český boj s korupcí nemá vůbec žádné chyby. Chyby může mít totiž jen něco, co existuje.
  JS
  May 4, 2011 v 17.24
  Roman Sikora
  Přesné a výstižné. Bin Ladin není , Hájek není a boj s korupcí korupce už vůbec ne . Už klasik Forrest Gump říkal "..it happens" .