Plzeňské sdružení bojuje o záchranu kulturního domu

Dušan Radovanovič

Plzeň — město kultury 2015 — ruší kulturní dům. Na jeho místě má vzniknout nákupní galerie. Původní architektonickou soutěž zastupitelé zrušili. Pod petici sdružení Kultura(k) vítězí proti bourání se podepsalo už osm tisíc lidí.

V souboji s Ostravou nedávno Plzeň získala možnost stát se Evropským městem kultury pro rok 2015. Tento triumf se rozhodla oslavit vpravdě netradičně — zbořením kulturního domu Inwest na Americké třídě.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

V budově se přitom nachází nově zrekonstruované Divadlo Miroslava Horníčka a velký sál, ve kterém se pořádají koncerty, maturitní plesy a další společenské akce. Namísto stánku kultury má na jeho místě vzniknout obří nákupní centrum Aréna.

Útvar rozvoje a koncepce města Plzně totiž na jaře 2010 slíbil vypsat architektonickou soutěž na využití daného území. Letos však své doporučení radě města zrušil s tím, že by akce byla „příliš nákladná“.

Proti takovému postupu protestují architekti a vystupuje proti němu sdružení Kultura(k) vítězí, které získalo pod petici již několik tisíc podpisů. Zrušení architektonické soutěže nově kritizovala i Česká komora architektů.

Architektonická soutěž byla podle jejího názoru zastupitelstvem Plzně zrušena z ne zcela srozumitelných důvodů. „Vyjádření České komory architektů dokládá, že postoj našeho sdružení není ojedinělý, či dokonce neodborný. Česká komora architektů samozřejmě uznává investora jako vlastníka dané nemovitosti, ale stejně jako naše sdružení upozorňuje na problém řešení veřejného prostranství, v případě záměru obchodního centra Aréna spíše neřešení, kde se Dům kultury Inwest nachází,“ uvádí předseda sdružení Kultura(k) vítězí Filip Kastl.

„Zastupitelé odhlasovali zrušení soutěže bez toho, aby se zabývali tím, proč předchozí usnesení zastupitelstva nebyla splněna. Přitom pokud by technický náměstek Petr Rund splnil usnesení, které jej zavázalo jednat s vlastníky pozemků, nemohl by investor dokoupit poslední pozemek pod DK Inwest od státu, tak jak se tomu stalo na konci února 2011, a město by mohlo budoucí vzhled stavby snáze ovlivnit,“ upozorňuje mluvčí sdružení Martin Marek.

Zastánci kulturního domu navíc upozorňují, že Plzeň nemá žádný větší prostor pro pořádání významných kulturních akcí a město ani žádnou náhradu neplánuje. V KKD Inwest se přitom odehrává například předávání celorepublikových hudebních cen Žebřík.

Podle Kristiny Štěpánové z odboru propagace plzeňského magistrátu se v KD konají rovněž veletrhy a výstavy, například veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP. „Jiné takové prostory tu nejsou," upozorňuje Štěpánová.

Sdružení KULTURA(K) VÍTĚZÍ k problematice ve středu uspořádalo rovněž veřejnou debatu. Velká účast občanů na debatě ukazuje trvající zájem o osud nejen DK Inwest, ale též celého území při Denisově nábřeží. Plzeňané se stále nechtějí smířit s tím, že by na jeho místě mělo vyrůst další obchodní centrum,“ říká k tomu architekt Jakub Mareš.

    Diskuse