Evropa 2050: přibude dopravy, ubude emisí

Dušan Radovanovič

Strategie dopravy do roku 2050 počítá s dalším nárůstem dopravy. Podle Evropské komise je její rozvoj zásadní kvůli evropské konkurenceschopnosti. Počítá se však se zásadním přechodem ze silnice na železnici i s úbytkem emisí.

Evropská komise v pátek přijala strategii Doprava 2050, jež má podpořit takový dopravní systém, který zvýší mobilitu, konkurenceschopnost, ale také sníží emise uhlíku v dopravě o šedesát procent.

K dosažení tohoto cíle bude podle komise třeba transformovat současný dopravní systém. Do roku 2050 by tak měla z měst zcela zmizet vozidla s konvenčním palivem. O čtyřicet procent by se měly snížit emise z lodní dopravy a o stejných čtyřicet procent se zvýší podíl udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě.

Polovinu cest na střední vzdálenosti pak má zajišťovat železniční a lodní doprava na úkor silnic a dálnic. Celkově by se tak emise z dopravy měly snížit o slíbených šedesát procent. Redukovat dopravu však komise nijak nehodlá, podle ní by pak nebyla Evropa dostatečně konkurenceschopná.

„Konkurenceschopné dopravní systémy mají klíčový význam pro to, aby Evropa obstála v celosvětové hospodářské soutěži, pro podporu hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a pro každodenní zabezpečení kvality života lidí. Omezení mobility nepřichází v úvahu; řešením však není ani pokračovat v dosavadním přístupu. Závislost dopravních systémů na ropě můžeme snížit, aniž bychom obětovali jejich efektivnost a ohrozili mobilitu,“ řekl místopředseda Evropské komise Siim Kallas.

Itinerář Doprava 2050 pak podrobněji stanoví různorodé cíle, které je třeba naplnit. Jedná se především o omezení přebujelé silniční dopravy. Do roku 2030 by se na železnice či vodu mělo přesunout třicet procent nákladní silniční dopravy, o dvacet let později by to pak měla být plná polovina.

Letiště a námořní přístavy by se měly propojit se železniční sítí, pokud možno vysokorychlostní. Rok 2030 je zase mezníkem, v němž by již měla plně fungovat síť dopravních koridorů se zařízeními pro efektivní přesun z jednoho druhu dopravy na druhý, tzv. síť TEN-T.

V případě městské dopravy preferuje itinerář příklon k ekologičtějším prostředkům a palivům. Unie by rovněž chtěla zásadním způsobem snížit počet smrtelných silničních nehod na úroveň blízkou nule. Evropa by měla stát v čele v oblasti bezpečnosti a ochrany letecké, železniční i námořní dopravy.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse