77 490/350 000 Kč Podpořte nás trvalým příkazem na cestě k finanční stabilitě ♥︎ Daruji
×

Profil čtenáře:
Miloš Dlouhý

MD
Profese:
Pane Kostlán,
chtěl jsem spíše poukázat na to, že velká část české společnosti slyší na jednoduchou a většinou iracionální a spíše pudovou rétoriku krajní pravice. Samozřejmě nevěřím a také jsem to snad ani nezmínil, že by čeští občané inklinovali k nějaké formě fašismu.
To, že některé již etablované pravicové strany mají mezi svým členstvem i bývalé matadory z antisystémové pravice, není tak velkým překvapením.( jedná se např. o členy zakázaných politických subjektů jako NSB či PA, jenž teď třeba působí ve straně Svobodných. V hovorech na pravici naleznete za jedním stolem a ve vzájemné jednotě jak členy velkých etablovaných pravicových stran, tak i členy léfébristických uskupení apod. proudů české radikální pravice http://www.youtube.com/watch?v=xQLanHl05kY)
Myslím, že právě vaše opodstatněná obava z toho, že krajní pravice se ke své ideologii a jejím způsobům "řešení" problémů nehlásí a svůj postoj vysvětluje jinak a přijatelněji, se může zčásti předejít tím, že se studentům např. politologie vysvětlí jak krajní pravice přistupuje k pojmům jako je svoboda, lid. stát.atd. A poté přímá argumentační konfrontace na akademické půdě může být velkým přínosem nejenom pro studenty, ale i laickou veřejnost, jenž často cynickým způsobem podceňuje hrozbu z řad radikální a antisystémové pravice.

Dobrý den, do jisté míry musím souhlasit. Nicméně mi přijde, že Váš přístup k radikální a antisystémové pravici je přístupem strkání hlavy do písku. Nelze přeci ignorovat fakt, že drtivá většina české společnosti používá menšiny a sociálně slabší občany jako jakýsi hromosvod svých frustrací a česká krajní pravice jim jen vychází vstříc.
Pestré proudy české radikální a antisystémové pravice tvoří již i nedílnou součást pravicových etablovaných stran a je spíše třeba se naučit správné argumentaci a tím poukázat na to, že jejich vidění světa se neslučuje s liberální demokracií. Je přeci dobře, že někteří vysokoškolští pedagogové najdou dostatek odvahy a pozvou některé vůdce krajně pravicových uskupení na akademickou půdu, kde si studenti mohou propracovat svou argumentaci a tím lépe rozpoznat nebezpečnost-neslučitelnost diskurzu krajní pravice s liberální demokracií.
Nejhorším přístupem v prevenci proti české krajní pravici by bylo jakési předstírání, že tyto názory jsou vlastní jen úzké skupince militantních pravicových radikálů a česká střední třída je jen jejich ubohou obětí. Myslím, že je tomu zcela naopak a to, že střední třída je spíše živnou půdou pro radikální a antisystémovou pravici