Profil čtenáře:
Michal Polák

MP
Profese:
Výborný článok. Poukazuje totiž na problém, ktorý by aspoň teoreticky mal znepokojovať aj ľudí mimo okruhu tých, ktorí považujú názory Romana Jocha za politicky neprijateľné: totiž, na prostý problém Jochovej neodbornosti.

Analogicky, je jedna vec, keď je nejaký lekár bigotný katolík a z tohto dôvodu odmieta robiť interrupcie. To nám môže prekážať zo spoločensko-politického hľadiska. Ale ak jednoducho ten istý človek nerozumie ani základným anatomickým pojmom, potom ho to diskvalifikuje *ako lekára* ešte skôr, ako vôbec príde na interrupcie reč.

Z tohto hľadiska Roman Joch nemá vo svojej funkcii čo hľadať, ani keby naozaj urýchlene menil či miernil svoje politické názory.

Isteže, môžeme "ľudské práva" brať len ako konvenciu, ako to hovorí Vojtěch Varyš (hoci je to názor filozoficky diskutabilný, vôbec to nie také jednoznačne jasné, ako by sa mohlo zdať). Lenže napríklad pravidlá cestnej premávky sú konvenciami celkom bezpochyby - a napriek tomu by na ich dodržiavanie nemohol dohliadať niekto, kto im nerozumie. Článok je cenný práve tým, že poukazuje práve na tento druh Jochovej nekvalifikovanosti.