Profil čtenáře:
Jakub Drápal

JD
Profese:
Opakovaně tu probíhá diskuze o nezákonnosti zásahu policie, která něco ospravedlňuje. Problém je, že není nezákonnost jako nezákonnost. Tedy ne každá nezákonnost ospravedlňuje k legitimnímu porušování zásad právního státu (a nazývání ho policejním). To je to, co zde Martin Madej naznačoval.

K bodu 3: Životní prostředí opravdu nelze definovat tak, aby se do něj vešla i Klinika. Takto právo nefunguje, nelze si ho ohnout, jak chceme (byť mnohdy je zneužíváno).

Možný důvod, proč se lišíme, je hodnocení jednání policie. Zatímco Vy píšete o 'vyklizení pod zjevně falešnou záminkou', tak mi si tímto nejsme jisti (a dle našeho názoru si tím policie také nemohla být jistá), narozdíl např. od třetího nahlášení bomby v ten samý týden, kdy to již bylo jasné (a zásad policie tomu odpovídal).

Pokud by člověk měl důkaz, že jednání policie bylo smyšlené (že si Policie např. nahlásila bombu sama), pak by hodnocení situace mohlo být odlišné. Ale zatím všechny úvahy tímto směrem byly pouhé doměnky a rozhodně nebyly známé na začátku akce (zde mi přijde dobrý text Jakub Patočky, který mluví o konspiračních teoriích). Tedy tento směr úvah mi nepřijde vhodný pro argumentaci.
Na úvod zmíním, že se domnívám, že není dobré vést diskuzi způsobem, jak ji vedete Vy. ‘Chlapci, chlapci’ opravdu není vhodný začátek racionální diskuze a že je v rozporu s Kodexem diskuze na DR (věcnost a raciálnost). Nicméně k jednotlivým argumentům:

Odkazujete na jednu zkušenost policisty. V únoru bylo v pátek večer vyklizeno celé Hlavní nádraží a zastaven provoz vlaků i stanice metra. Důvod? Nahlášená bomba. Tedy asi neexistuje jedna šablona, jak se zabývají nahlášením bomby. Skutečnost ale je, že existují rozdíly mezi bombou nahlášenou poprvé a poté několikrát v následujících dnech a v reakcích policie na ní.

Absolutní argument, že se v našem použití policejní stát nepoužije nikdy, neobstojí. Naopak, policejní stát je reálná hrozba v mnoha státech – ale zároveň se dá velmi jednoduše zneužít v situacích, které tím jednoznačně nejsou. Toto rozlišovat je třeba.

Nehájíme skutečnost, že policie musela jednat vždy správně. Hájíme ale názor, že policie se má obecně poslouchat a situace, kdy by se to nemělo dít, jsou v našem kontextu výjimečné než běžné. Jinak zkrátka právní stát nemůžeme mít.

Proč jsme psali, že si práce Kliniky vážíme? Aby bylo zřejmé, že toto není kritika, která je namířená proti Klinice a její práci. Proč mluvíme o Klinice? Protože v debatě se zkrátka musí zjednodušovat – pokud Klinika dostala cenu, tak jí taky dostala jako skupina. Ano, víme, že není homogenní, jako není takřka žádná jiná skupina. To ale na našem argumentu příliš nemění – pokud Vám to skutečně vadí, tak si to spojte s lidmi, kteří tak jednali a nikoli s názvem Klinika.