reklama
Trvalé příspěvky
Jednorázové - květen
0/400 000 Kč Podpořte nás na cestě k finanční stabilitě. ♥ Daruji

Profil čtenáře:
Martina Pařízková

MP
Profese:
Amnesty International ČR (AI) nesouhlasí s tvrzením autora komentáře, že jde v případě zmiňovaných syrských uprchlíků a práce Amnesty o „kompromitaci vlastního hodnotového přístupu.“ AI brání lidská práva na mnoha frontách a práva uprchlíků a migrantů nejsou výjimkou. Dlouhodobě například apelujeme na evropské státy, aby přístup k migrantům (zejména na hranicích) řešily a měnily. Shrnující článek např. zde:
http://www.amnesty.cz/z900/migracni-politika-eu-ohrozuje-zivoty-i-lidska-prava

V České republice, která díky tzv. Dublinskému systému žádání o azyl dostává pouze stovky žádostí o azyl a vyhovuje řádově desítkám, se AI snaží o změny přístupu českých úřadů, které od vypuknutí syrské krize neplánovaly aktivně přijímat uprchlíky ze Sýrie: http://www.amnesty.cz/z875/nevladni-organizace-vyzyvaji-cr-prijmete-uprchliky-ze-syrie.

Amnesty a Organizace pro pomoc uprchlíkům se shodly, že požadavek přijetí tisícovky uprchlíků je pro ČR únosný jako pro zemi, do které ročně dorazí jen několik stovek žadatelů o azyl. ČR totiž disponuje potřebným zázemím pro přijetí uprchlíků a její azylový systém by tento počet dokázal zpracovat.

Česká republika tím, že aktivně nepřijímá syrské uprchlíky, neporušuje žádné mezinárodní dohody – Amnesty tímto českou vládu žádala o solidární gesto, reálnou pomoc nad rámec svých plánů a závazků – o pomoc hraničním evropským států, jako je Bulharsko, Itálie nebo Řecko, které hostí tisíce uprchlíků v nevyhovujících podmínkách. Představitelé státu, novináři i veřejnost dostali k této žádosti vždy dostatek informací mapujících celkovou situaci a upozornění na porušování lidských práv migrantů na hranicích Evropy. Vedle výše zmíněných článků např. zde:
http://amnesty.cz/z883/recko-zastavte-protipravni-a-ostudne-vyhaneni-uprchliku-a-migrantu.

V roce 2012 také Amnesty realizovala rozsáhlý výzkum k otázce diskriminace muslimů v Evropě: http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2012/en/85bd6054-5273-4765-9385-59e58078678e/eur010012012en.pdf

Citované výňatky z webu www.lidskaprava.cz, které autor uvádí, pocházejí z průvodního článku k anketě ve studentské sekci webu. Tato stránka je tvořena studenty a dobrovolníky a všude se na ní jasně uvádí, že „Názory uveřejněné na www.lidskaprava.cz nemusí vyjadřovat stanovisko Amnesty International.“ Autor by je tudíž neměl ze své podstaty brát jako jasná stanoviska Amnesty – veřejně dostupné je totiž vyjádření Amnesty International, že „Ochranu na území ČR by měli najít především rodiny s dětmi a staří lidé. Zhruba 10% Syřanů tvoří křesťané, další významná menšina Alavitů se rovněž nehlásí ke klasickému islámu. Sýrie je země založená na náboženské toleranci, kde se muslimové a křesťané vzájemně respektovali a žili spolu pokojně. Navíc syrský režim propagoval sekularismus, syrští muslimové jsou tedy velice umírnění, tolerantní a nemají problém přizpůsobit se podmínkám panujícím v Evropě.“ Informaci, která by mohla vést i další čtenáře článku k podobné dezinterpretaci, ale samozřejmě opravíme. Děkujeme.