Profil čtenáře:
Petr Y. Žemla

Profese: IT Test Architekt
za tu citaci děkuji, týká se politiky "střední cesty" jeho svatosti. K této problematice mohu velmi doporučit tento rozhovor Boba Thurmana k tematu při příležitosti uvedení knihy "Why dalailama matters" na University of California - Robert je pro mne vzorem kompetentního aktivisty, člověka, který je profesorem ne jen proto, že splnil formální požadavky na udělení titulu, ale hlavně má desetiletí zkušeností a velmi hluboké znalosti o Tibetu a jeho historii, studoval a praktikoval. Drobnost - všimněte si jeho postoje a naděje po zvolení Obamy: http://youtu.be/ySsJUr1sMU8
Jenže - dalajlama rezignoval na své tradiční postavení politického leadera tibetské reprezentace a kudy jezdi tudy zduraznuje že je jen buddhistickým mnichem. Přes jeho neotřesitelné postavení a soustavné doporučování systému "střední cesty" v rámci Číny je mnoho lidí z aktivistických tibetských kruhů vzhledem k pokračující genocidě tibeťanů přesvědčeno, že vstřícná politika vůči Číně nevede nikam. Zde je dokument na toto tema ukazující, že je tu signifikantní opozice proti dalajlamově postoji zmíněném kolegou Holubcem: http://youtu.be/qcVg6zsuc8k
Dalajlama je si vědom toho, že pro Tibet by autonomie v rámci silné Číny byla minimálně ekonomicky výhodná. Nicméně číňané dalším a dalším zabíjením a rozbíjením tradiční společnosti dosahují jen posílení hlasů jež volají po plné samostatnosti Tibetu.

... tak a ted je snad již čas na to pivo ;o)
- ad první bod - přečtěte si prosím pečlivěji co jsem psal a hlavně originální článek, když chcete vysvětlovat význam - ještě jednou zopakuji aspon tu citaci z originálního článku, kterou jsem již jednou zdůrazňoval a do které se opírám:
"Nicméně se dnes toto hájení, bohužel, omezuje jen na prázdná gesta a la vyvěšování vlajek Tibetu či na svým dopadem obdobné a stejně prázdné fráze politiků o tom, že naše společnost nesmí tolerovat omezování lidských práv v Číně, natož vůbec akceptovat okupaci Tibetu. Toto vše jsou ale jen fráze, které nemají žádný reálný dopad, nepodněcují k žádnému konkrétnímu činu, kterým bychom opravdu realizaci lidských práv pomohli."
Dávám konkrétní protipříklad (argumentačně, to se doufám shodneme, je konkrétní a ověřitelný příklad pozitivního chování daleko hodnotnější než generalizace založená na osobním názoru autora nepodložená ničím jiným než výkladem toho, co vidí dle svého mentálního schematu) skutečné pomoci a z toho vyvozuji poměrně ostré posouzení článku a v další polemice se vyjadřuji ke kompetenci autora. Jsem schopen doložit konkrétními citacemi. Pokud bych něco takoto diletantského publikoval sám jistě bych to plným právem schytal
- ad student - kdybyste četl další příspěvky psal jsem, že nemám nejmenší problém s tím, že autor je student, kritzuji jeho nekompetentní posuzování a nastavuji zrcadlo - co on o něčem co nezná, to dostává zpět a to od člověka co o problematice pomoci Tibetu čechy něco málo ví. Styl a způsob prezentace jeho názoru a jeho schematičnost pak slouží jako substrát k úvaze o jeho osobnosti. Se studenty jak jsem psal pracuji denodenně a mám je rád a vážím si jich. Sám pořád také studuji u učitelů, jen mám tu výhodu, že si je mohu lépe vybírat. Nicméně jak jsem již psal - sebeprezentace je jedna věc a promýšlení a diskuse o názorech založených na znalosti je věc jiná. Stojím si za tím, co jsem napsal a autor ani nijak nevysvětlil svůj postoj
- ad to, že marxismus pokud se odvoláme na skutečné Marxovy zdroje není ani konzistentní teorií společnosti ba ani tím uceleným analytickým nástrojem - ano, souhlasím s panem Tejklem, nakonec v jednom z těch příspěvků se odvolávám na různá hodnocení a historii krátce popsanou mj. na wiki na kterou také uvádím link
- socialismy - no, co na to říct, je to povšechná zmínka, asi bychom se museli bavit nad konkrétní definicí. sám jsem zmiňoval ne-socialismus se silným sociálně-citlivým akcentem
- ad občanská společnost - vidím hodně lidí kteří nejsou miliardáři, ale dělají hodně pro svou obec a o těch jsem psal jako o naději na zcela spodní úrovni - lesní školky, trhy, spolky, kostely, pečovatelské domy... komunity maminek atd. A pokud jde o bohaté lidi, kteří se díky své tvrdé práci a schopnostem vypracovali - co víte o tradicích mecenášství a podpory společnosti u nás ještě za Rakouska a pak za první republiky, od Hlávky přes Baťu až po ty dnes zapomenuté německé nadace našich někdejších německy hovořících spoluobčanů? Jsem moc rád, že se to začíná opět, poté co tu byla společnost zničena komunistickou vládou, vracet do normálu. A děsí mě spíše nostalgické volání lidí, kteří nejsou ochotni a schopni se poučit z karastrofy způsobené komunistickou vládou v této zemi... Mimo jiné takoví, kteří si myslí, že když má člověk peníze musel je někde nečestně získat a místo aby nezaujatě zjistili co je to za osobnost a jak se to stalo, že je získal. Takoví lidé totiž často dávají práci a tím pádem i obživu lidem, kteří na to aby šli za svým nemají odvahu nebo schopnosti nebo prostě to není jejich životní program.
- pan Kuchejda vyslovil zajímavý názor - jestliže pan Janeček vymyslel a vyvinul v RSJ algorithms poměrně unikátní soft který umožňuje obchodování na burze je to "bankster"? ví pan Kuchejda o čem hovoří? Mám to číst jako vyjádření neznalosti - chápal bych to kdyby jako o banksterovi psal o bývalém CEO Lehmans - viz. např. tento dokument BBC http://youtu.be/oqOBnULi124
Nebo tím chce pan Kuchejda vyjádřit klasický implicitně závistivý postoj člověka vychovaného v marxisticko-leninské společnosti sdílené chudoby? Nebo jde o vyjádření pocitu nedostatečnosti či závisti vůči panu Janečkovi? Co víte o jeho historii a jeho projektech, když ho takto častujete? Sice jsem vůči panu Janečkovi chudý ale rozhodně necítím, že bych měl vnímat jeho aktivity - reforma volebního systému, boj proti korupci, podpora mladých vědců atd. jako projev člověka který nechce pomoci společnosti a tohle vše dělá z čiré sobeckosti... Ale jistě víte lépe - od kterého soudruha - jak vybudovat šťastnou budoucnost ve šťastné socialistické společnosti unifikovaných jedinců - kdo se totiž nenechá unifikovat ve svých potřebách a dovednostech, patří do nějakého převýchovného zařízení, že?
- po pravdě za sebe nevidím důvod se hrabat v politických hrátkách naší vládnoucí garnitury, na to nemám čas. Kdybych měl vážně brát to, co říká premier nebo ministr zahraničí, tak se cítím jak idiot. To bych si asi měl nejdříve vzít volební program ČSSD a vyderivovat měřitelné sliby a pak konfrontovat s tím, co dělají. Za to mi nestojí. Říká se, že pokud jde o obsah komunikace, jen dvacet procent je v obsahu slov (a to vskutku není u našich politiků silná stránka) a ten dominující zbytek v tónu a výrazu hlasu, řeči těla atd. V kombinaci se zběžným čtením charakterové struktury osobnosti mi v případě Sobotky i Zaorálka mi to říká zcela jednoznačně jedinou věc - nedůvěryhodní, protože amébózní, bez pevné a zralé struktury osobnosti. Ačkoliv mi není Babiš sympatický a pokud vím má mnoho vroubků (ale to SObotka se Zaorálkem taky) je to jasný a čitelný rigid, je lidsky daleko čitelnější a pro většinu lidí přirozeně důvěryhodnější. A ono to působí. A také opravdu vybudoval velký byznys což není věc jednoduchá hlavně proto, že musí umět pracovat s lidmi. To by ani jeden z těch kariérních politiků nedokázal, na to prostě nemají. Řekni mi totiž - co je to sociální demokracie? Myslíš tyhle dva trotly na ministerských postech, Kellera, který se chystá přiživit svou image a účty v evropském parlamentu? kdo to je? Ukaž mi člověka, který by byl přesvědčivý a kterému by se dalo věřit. Protože když budeš mluvit o programu či politické entitě je to něco, co je mrtvé, co samo o sobě nemá hodnotu jinou než antikvární.
Klíčové jsou osobnosti, které jsou důvěryhodné a mají charisma a schopnost táhnout za sebou lidi ukázat jim nějakou vizi. Konzistentní alespon v míře možného v tom co dělají a co tvrdí. Nic takového sociální demokracie pokud vím nemá a pod vedením současným půjde zákonitě k dalším Pyrrhovým vítězstvím pokud vůbec. Nemá co nabídnout, jen stokrát převařená klišé. A zase - kde takovou osobnost najít? musí vyrůst a vyzrát. Aktuálně těžíme ze zásob našich generací vychovaných v tom paskvilním husákovském systému. Kdo opravdu schopný by šel dnes do politiky? Naděje je snad v těch kdo si prošli cestou budování od píky a mají zkušenosti - to není případ karierních ministrů kteří nikdy reálně nepracovali ani odborových předáků - a vidí, že je třeba věci posouvat k lepšímu, přičemž vědí nejen co chtějí ale také co funguje a co nikoliv. A pak mladé generace, ta ale potřebuje pár desítek let na to aby nabrala zkušenosti a dozrála.
Má pak smysl se bavit o nadbíhání v situacích sice možných ale čistě hypotetických? Snad jen něc co mě zaujalo - Andrej Babiš někde zmínil, že má se soc-dem politiky problém, protože nemyslí vážně to, co říkají. A evidentně má pravdu. V případě prohlášení k Tibetu ale jistě věděly, co si stranické orgány v Pekingu žádají a splnily do písmenka...
- ad Honza Macháček - vřele souhlasím s tím, že vyjít "z prvních principů" a vše - nejen promyslet ale taky procítit a vstřebat (což je daleko těžší) by byla poctivá cesta. Ale pokud by se to týkalo lidského poznání, filosofie i názorů naprosto nemožná ke zvládnutí v jednom životě. Co je ale cílem? Strávit hromady něčích názorů nebo dosáhnout štěstí a pomáhat ostatním?
Pokud jde o W.Reicha to je na samostatný článek (shodou okolností jsem nedávno v Novém Prostoru viděl článek sice spíše aktivisticko-historický, ale nazvaný Reichovým jménem a více než jeho dílem se zabývající konsekvencemi) Byl to skutečný revolucionář v pozitivním smyslu (ne násilník jako Lenin, Trockij nebo Che Guevara) - Šlo mu o osvobození člověka (proto se v dřívějších letech také hlásil k marxismu, který byl v těch 20. a 30. letech vnímán intelektuály jako učení osovobozující na rozdíl od reálné praxe jak jsme ji zažili), proto třeba ještě ve Vídni zdarma poskytoval psychoanalytická sezení dělníkům a učil lidi, byl i v Sajuzu v dobách velkých nadějí. Rozvinul velmi původní Freudovu charakterologii na kterou se odkazuji v podobě linku na komparativní syntetickou práci Johnstonovu Charakterové typy člověka jako základní strukturu, která umoŽňuje diagnostiku - puvodně to rozvinul v rámci Freudova přístupu k libidu a pak udělal další kroky. Byl to jistě prvotřídní empirický badatel a technik v terapeutickém smyslu. Mj. vytvořil systém práce na uvolnění charakterových problémů (jejichž diagnostika ukazuje, jak moc je člověk determinován do těla vepsanými vzorci vnímání, cítění a chování => značně determinuje jeho chování a omezuje možnosti) Jmenuje se vegetoterapie a z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to jeden z nejúčinnějších systémů práce se silně potlačenými obsahy, který znám. Jistě, zejména pozdější práce typu orgonové teorie jsou problematické, ale jednoznačně se jedná o mimořádnou osobnost. Pokud se o ní chceš více dozvědět vyšel překlad této Boadellovy knihy: http://www.kosmas.cz/knihy/187172/wilhelm-reich/?gclid=CNq5vPffmb4CFbIF7AodOB8A9g Rád Ti ho půjčím k přečtení až se sejdeme - doufám, že brzy - někde u čaje. Jen říkám že překlad Petra Babky nic moc, až k němu někdy zajedu na DIbbavanu zkusím získat k zapůjčení originál.
Jinak je záhodno říct - číst knížky je "bezpečná"cesta která nevede k problematickým prožitkům. Proto jsem tam tomu kolegovi psal, že studium charakterových typů z knihy samo o sobě neznamená, že porozumí. Na to je potřebná sebezkušenost a na to je třeba odvaha jít do procesu s někým, komu důvěřuješ. Platí tam staré zenové úsloví že "miska rýže Tě zasytí, ale plná mísa slov o rýži nikoliv"
Stejně jako nemá smysl abych spekuloval o prožitku osvícení když jsem jej nezažil (a je nutné konfrontovat svůj případný zážitek s kvalifikovaným učitelem abych věděl, že je to autentické nikoliv jen šálení vlastní mysli), nemá smysl vykládat na konceptuální úrovni bez praxe čtení charakteru ze struktury těla a implikace pro chování daného jedince z toho plynoucí. Nicméně tyto neurotické vzorce pak do značné míry určují prožívání a chování dotyčného. Když se tedy řekne, že např. Václav Klaus má psychopatickou charakterovou strukturu se silnou narcistní poruchou osobnosti naproti čemuž je Miloš Zeman dominantně psychopatická osobnost jde o diagnozu problemu implikující řadu očekávání jak o jeho prožívání (kdyby šel náhodou třeba do terapie a chtěl na sobě pracovat) tak o omezeních a vzorcích chování navenek. Proto si dovoluji poměrně silné závěry o osobnostech lidí jež zmiňuji eo ipso o ideologii, která dominantně přitahuje právě tyto typy lidí.
A předesílám, že jsem si vědom vývoje v čase, kdy něco jiného je inklinace k téže ideologii v době budování struktury dospělé osobnosti dle vývojové teorie (viz. známý bonmot "kdo nebyl ve dvaceti komunistou neměl srdce, kdo jím byl ve třiceti nemá rozum") a něco jiného ve zralém věku kdy může jít o jeden ze symptomů poruchy osobnosti (a to rozhodně neplatí jen o marxismu, ale o každé ideologii, která dává zdůvodnění pocitům vydělenosti a boje "s tím vnějším")
A samozřejmě se uplatňují historické vlivy - za bojů amerického dělnictva v 90. letech 19. století, po Velké válce, za krize nebo po druhé světové válce budou vnímány stejné myšlenky trochu jinak než v dobách relativní stability a prosperity, ale třeba i doby války - viz. Stalinovo potlačení marxistických konceptů a sázka na vlastenectví bez "zostřeného třídního boje". A také kulturního kontextu - jinak se budou marxistické ideje sdílet a chápat v Anglii, v Německu, jinak v Rusku a zcela jinak v Číně, kde jim zjevně "výklad" poskytuje tradiční konfuciánství a to, že je přetřené na rudo je věc jiná. Aspoň dnes.
Takže každý dle své chuti - pokud chceš zůstávat kde jsi a jen se utvrzovat v názorech jistě je bezpečnější číst Žižeka. Pokud chceš jít ale do možnosti změny a rozvinutí svého potenciálu a skutečného osvobození, jsou tu cesty jiné - ty jistě vyžadují studium (proto jsem se tam odkazoval na literaturu) jako průpravu a pak vedení někoho zkušeného, kdo je pro Tebe důvěryhodný a s nímž se můžeš cítit v bezpečí. zaplať Bůh už vlastního osobního poznání, ne diktovaného marxisticko-leninskou vůdčí silou společnosti a její ideologií
vážeý pane kolego Kolaříku - černobílé myšlení ukazující dost jednoznačně na nedostatek zkušeností z reálného světa který opravdu černoblý není je vidět třeba z této citace prvotního příspěvku:
"Nicméně se dnes toto hájení, bohužel, omezuje jen na prázdná gesta a la vyvěšování vlajek Tibetu či na svým dopadem obdobné a stejně prázdné fráze politiků o tom, že naše společnost nesmí tolerovat omezování lidských práv v Číně, natož vůbec akceptovat okupaci Tibetu. Toto vše jsou ale jen fráze, které nemají žádný reálný dopad, nepodněcují k žádnému konkrétnímu činu, kterým bychom opravdu realizaci lidských práv pomohli."
Jak jsem dokumentoval je to prostě nepravda a urážka protestujících, kteří pro skutečné tibeťany něco dělají - zajděte si, pokud jste s Ostravy do sídla nadace ProTibet a tam se bavte s lidmi, co k tomu mají co říci, z vlastní zkušenosti, vlastním časem, penězi a energií pomáhají. Tihle lidé, jak si snadno ověříte protestovali, připojili se k aktivitě shazované v článku, jež kritizuji. Jestliže autor neví, dělá nekompetentní závěry a pak je generalizuje a vyvozuje zjevnou nepravdu (viz. protipříklad), dopouští se velmi arogantního chování - především proto, že posuzuje, ale zjevně nechce chápat. Pokud si to spojím s fotkou a informací o tom, že dotyčný je student a zjevně neví, která bije (viz. konkrétní příklady které uvádím - jsou studenti, kteří vědí, ale ti se za tibetskou věc berou, jejich podpisy se dají také najít) => nedostatek zkušeností, pouhá exprese názoru podloženého navíc (z logiky článku to vyplývá) jeho spekulací, která je dost schematická - ukazuje opět na nedostatek zkušenosti, ego jež dosud nebylo konfrontováno s praxí, kde je všechno jinak. Prostě styl usuzování a sebeprezentace autora vysoce převyšuje hodnotu obsahu. Proto považuji svůj závěr o nekompetenci/nedostatku zkušeností za zcela oprávněný. Ano, jsem tvrdý a mnoho soucitu s jeho postojem rozhodně nevyjadřuji. Jeho svatost by byl jistě laskavější, to vím. Ani s Vámi, pane Kolaříku - očekávám v diskusi k tematu něco více než jednu účelovou citaci vytrženou z kontextu na youtube a pak ublížené obvinění z arogance. Jestliže Vaši učitelé nevyžadují dostatečnou úroveň argumentace tak někdo by měl. Studenti, které mám ve svém týmu prošli tvrdým pohovorem a prošli jen Ti, kteří projevili vůli se učit a přemýšlet nezávisle - to ale neznamená, že nepřesně a chybně.
Pokud jde o "primitivní psychologizaci" - abyste vůbec tušil na co narážím bylo by potřeba si minimálně prostudovat http://www.kosmas.cz/knihy/134300/charakterove-typy-cloveka/
což ale vyžaduje předchozí přípravu a abyste byl schopen to opravdu použít chtěl by to seminář nebo lépe výcvik s nějakým zkušeným terapeutem abyste prošel
a. sebezkušeností
b. trénink v bodyreadingu
Pak by bylo vhodné si prostudovat Reichovu práci http://www.relatedness.org/Mass_Psychology_of_Fascism.pdf
a projít si potřebné kapitoly moderní historie abyste byl schopen to aplikovat na komunistické státy a získal představu o psychodynamice jak lidí tvořících masy tak jejich vůdců. Pak budete mít jakýstakýs základ pro hrubou diagnostiku psychopatologie osobností aplikujících nekonzistentní Marxovy teze na řízení lidí - Stalina, Lenina, Trockého, Gottwalda, Zápotockého, ... Pak uvidíte aspon v základu o čem píši. Do té doby se po pravdě - ačkoliv Vám to může znít arogantně - nemáme o čem bavit. Protože prostě nemáte úroveň zkušenosti a znalosti, na které bychom mohli polemizovat na úrovni a na které se dá vést smysluplná debata. Také nemohu (a nedělám to) zacházet do polemik a debat o ničem se svými učiteli na témata na která jsem ještě nedosáhl. Je to typické i pro lidi jako je dalajlama a ostatní vysocí učitelé - můžeme si pěkně popovídat s nadsázkou, ale když dojde na přesné věci vyžadující odbornost nic neodpustí a do vyšších témat se prostě nenechají vůbec zatáhnout - jen by v nás diletantech utvrzovali nesprávný dojem a marnili čas . A tak je to z mého pohledu zcela správně.