Profil čtenáře:
Katka Volná

KV
Profese: mám
Je to prostý princip akce a reakce. Pohledy na činnost ÚSTRu, včetně bilance, přímo souvisejí s vaší kritikou činnosti ÚSTR, jak ji můžeme nalézat v četném semeništi nedávných textů podepsaných vaším jménem.
Proč myslíte, že je doplnění onoho názorového veletoče, o němž primárně je článek pana Grubera, "cílenou snahou odvádět pozornost"? Zdá se, že vám obviňování vešlo do krve nějak moc automaticky, a jaksi bez vazby na realitu.


Nebyl to jen Respekt před dlouhými devíti měsíci, který přinesl Portmannova stanoviska tohoto konstruktivního typu. Obsahuje je i Evaluační zpráva ÚSTRu, na které pracoval se svými kolegy z vědecké rady - ta byla zveřejněna, pokud se nepletu, v listopadu. Ale ouha, do pár měsíců začal pan Portmann vidět některé věci hodně jinak - inu, "veletoč" je výstižný termín.

Ocitujme z té 62stránkové zprávy pár vět:

..."předmětem evaluace byla pouze určitá část činnosti Ústavu,
a to s důrazem na současný stav"
Tedy: když v dubnu pan Portmann píše o "tristní bilanci posledních dvanácti měsíců" (AP, LN 16.4.) myslí tím asi totéž období... Nebo žije ve dvou časech?

..."Evaluace ukázala, že toto průběžné zlepšování lze pozorovat i v práci Ústavu. Jedná se o zlepšování kontinuální, které v jistých obdobích minulosti mělo dynamičtější, jindy jen pozvolný průběh. Směrodatné však je, že tato tendence má trvalý ráz, což mohli oponenti konstatovat u řady jimi posuzovaných projektů."
Tedy: kontinuální zlepšování, které má ještě na začátku zimy trvalý ráz, se do jara překlopí k "nejzávažnější krizi Ústavu od doby jeho vzniku"... (AP, echo24.cz 16.4.)

..."Snad úplně nejzávažnějším vedlejším zjištěním evaluace je něco, co ani nepatřilo do plánovaného zaměření: Úspěšná práce Ústavu je dlouhodobě utlumena značnými poruchami mezilidských vztahů mezi jeho zaměstnanci (mezi vedením a částí ostatních zaměstnanců, dále mezi různými uskupeními zaměstnanců navzájem), neméně i nezdravou politizací a převážně v několika vlnách proběhnuvší, spíše negativně vyznívající medializací problémů Ústavu či s Ústavem tak či
onak souvisejících. Na pořadu dne by proto pro všechny, kterým na existenci této instituce opravdu záleží, měla být
jako primární cíl stabilizace Ústavu – uvnitř i navenek."
Tedy: v listopadu volá po stabilizaci a útlumu negativní medializace, na začátku března ale píše na web o jedné protikandidátce, že lhala v dodaných materiálech (aniž by je pan Portmann viděl v plném znění), a od dubna už s nasazením vytrvalostního běžce medializuje ÚSTR týden co týden jedním článkem za druhým, někdy i třemi články v týdnu jednom...

Občas zazní názor, že silové pole ÚSTRu lidi mění. Ten názor se mi nikdy nelíbil. Ale sledovat Portmannovy veletoče se mi líbí ještě míň.
Vždycky jsem si myslela, že instituci jako ÚSTR s ABS potřebujeme - a i ten zbabraný zákon dost jasně říká, čím se má zabývat; na tom poli ještě zdaleka není odpracováno všechno. Zkoumání dokumentů z ABS a jejich interpretace, jejich postupné digitalizování a také průběžné zpřístupňování všem badatelům dokážou zaměstnat desítky lidí. Ještě dlouhé roky.

K volání po zrušení ÚSTRu, kterého mi teď přijde všude plno, se nepřidám. Zdá se mi být umělé, z podobného ranku jako strašení tím, že změna vedení ÚSTRu (na Pernese, Hazdru, Blaive...) komusi odevzdá klíče od archivů a paralyzuje přístup k dokumentům.
Pane Portmanne, jak si můžete výše ověřit, psala jsem ve své reakci o "účelově konfrontačním stylu" v některých vašich textech, nezhodnotila jsem dosud celý váš postup jako "účelový", jak mi podsouváte. Není vám zřejmě jasné, co jsem tím měla na mysli - no, třeba to, když v Lidovkách napíšete "Místo toho, aby se rada důkladně věnovala tomuto prioritnímu úkolu své agendy, marnila čas nezákonným propouštěním nepohodlných zaměstnanců." Ano, Rada toho dělá hodně, dokonce ze zákona to má přikázané - ale zrovna propouštění, ať zákonné či nezkonné, v její gesci není. Přesto dle pana Portmanna však právě tímto "marnila čas", jak nám expresivně sdělil; a posílil tak tu konfrontační rovinu. Atp.

Zároveň velmi vítám diskusi o tom, jak radní jednají; právo na posouzení v tomto máme všichni. Předeslala bych ale dvě věci:

1. započítejme do toho hodnocení i znění zákona 181 a znalost všech pravomocí, které radě dává (ve srovnání s téměř pidi-pravomocemi, které dává řediteli); a netvrďme, že má především funkci kontrolní. Rada, jak je zákonně ustavena, je v tomto zásadně odlišná od rad mediálních (které primárně ke kontrolní funkci určeny jsou); rada ÚSTRu ovšem ÚSTR a také jeho ředitele řídí.

2. Neposuzujme, prosím, členy rady ÚSTR co do jejich "izolovanosti" či věku, ale dle činů a vyjádření, které za nimi stojí. I v krátkém vzorku jednání rady ÚSTR v tomto roce mě u paní radní Kavalírové, která nemůže být díky svému šestiletému působení v tomto orgánu žádným dezorientovaným nováčkem, zarazilo několik momentů:
- porušení dohody s ostatními členy rady (rozeslání jmen členů výběrové komise mailem výrazně před termínem, který si rada určila)
- neschopnost odpovědět při jednání rady svým kolegům na dotazy k jejímu vlastnímu prohlášení (dejte mi to písemně, já odpovím příště)
Mohu mít respekt a úctu k paní Kavalírové pro to, co prožila, i pro to, že je dlouholetou předsedkyní KPV, i pro další věci - ale je zcela legitimní a v současné situaci i na místě mít na ni nároky rovněž v její funkci radní ÚSTR, a ptát se, na základě zveřejněných záznamů a zápisů, zda jim aktuálně dostačuje. Myslím, že se ptám slušně a bez napadání, kterého se jinak od jiných (a bohužel i od p. Portmanna) dostává jiným členům rady.