Profil čtenáře:
Michal Votruba

MV
Profese:
Naprosto souhlasím s paní Fischerovou. Bezpochyby může být pravda že Barnevernet postupoval správně a děti bylo nutné odebrat, nicméně o praktikách této organizace kolují otřesné zprávy různých zemí a i případ paní Michalákové vykazuje také nestandartní rysy. Je tedy na místě se ptát...
Osobně se domnívám, že odebírání dětí rodinám je pro děti velmi traumatizující a mělo by se k tomuto řešení přistupovat pokud není jiná volba.
Podmínky pro setkávání (a je irelevantní zda budou trvat 15 minut nebo 2 hodiny) na mne působí až nacisticky...