Profil čtenáře:
Miroslav Brož

Profese:
pan Křeček se ve svém příspěvku dotkl zásadní otázky a tou je původ a důvod anticikanismu (chorobná nenávist k Romům).

V Českém diskurzu bohužel převládá názor, který nám předkládá i pan Křeček- tedy že Romové sami (tedy oběti anticikanismu) si na sebe anticikanismus přivolali svým zlým chováním. Jde o podobný princip, jako když je obviňována oběť znásilnění, že pachatele provokovala, měla krátkou sukni atp.

Heinrich Himmler na začátku holokaustu (1940) veřejně prohlásil :"Za antisemitismus v Německu jsou odpovědní sami židé svým chováním. Kdyby tolik nespekulovali v bankách, neštítili se fyzické práce, nebyli nečistí, neměli odlišný styl života a nepoškozovali pověst Říše v zahraničí, německý lid by proti židům nic neměl a antisemitismus v Německu by neexistoval" . V případě antisemitismu je od osvobození koncentračních táborů na konci války tento typ vysvětlování jeho původu v západním civilizačním okruhu tabu. Dnes je antisemitismus vysvětlován spíše psychologickými důvody, pojmy jako "temná stránka" v každém z nás, potřeba obětního beránka, popřípadě historickými souvislostmi atp. bohužel v případě anticikanismu je stále používán tento výklad. v osvětimských krematoriích hořeli i Romové

Dobrý den, zdravím všechny diskutéry.

Jan Potměšil: (k Vašemu prvnímu postu): otázky rozhovoru nesměřovaly k možnému funkčnímu řešení romského sociálního vyloučení, chudoby,diskriminace, nebo protiromského rasismu, ale k současné vlně protiromských demonstrací. Jako jeden ze zásadních důvodů této vlny zmiňuji úplné selhání politik a strategií (a jejich nástrojů) sociální integrace Romů, které jsou v ČR aplikovány posledních dvacet let. To že k tomuto selhání opravdu došlo je velmi snadno a jednoznačně empiricky dokazatelné, nakonec každý to může vidět na vlastní oči.

V rozhovoru jsou zmíněny věci, které by mohly dle mého názoru změnit situaci k lepšímu: dát romským komunitám možnost zapojit se do designování a přípravy politik a opatřením jim určeným, to proto, aby připravovaná opatření odpovídala jejich potřebám ; podpora komunit k tomu, aby se postavily na nohy a aktivizovaly své vnitřní zdroje a potenciál, spíše než jejich sanace pomocí sociálních služeb ; podpora budování kapacit romských organizací (skrze které se členové komunity naučí pomáhat sami sobě, jejichž zájmy nebudou v konfliktu se zájmy komunity, které budou mít silnou watchdogovou úlohu a které dokáží hájit práva svých komunit), spíše než neziskových řetězců ; zmírnění a zastavení posilování represe směřující proti romským komunitám ; podpora a pomoc komunitám, které byly terčem protiromských demonstrací (což může působit jako lék na radikalizaci)... samozřejmě je toho daleko víc, problematika je velmi komplexní, vydalo by to na samostatný článek

(k Vašemu druhému postu): usuzuji z něj, že v Duchcově jste se podívat nebyl a situaci znáte jen zprostředkovaně z médií, nebo z facebooku. Nevím, co Vám odepsat. Jak vypadají naše aktivity v Duchcově se můžete podívat třeba na tomto videu http://youtu.be/XCok14Z-RHA ( jak to vypadalo ve stejnou dobu o pár desítek metrů dále se můžete podívat tady http://youtu.be/kOJ7E_T-TQs )

Jiří Kubička: Konexe jsou Grassrootovou organizací. V současnosti máme 79 členů, 75 z nich jsou Romové žijící v podmínkách sociálního vyloučení. členy máme většinou v komunitách, kde Konexe v minulosti pracovaly v době krize (protiromský pochod, násilné vystěhovávání atp.) - někteří lidé, kterým jsme pomohli, se následně stali našimi členy a začali skrze Konexe pomáhat dalším Romům v podobné situaci. Myšlenka založit Konexe, jako organizaci skrze kterou budou moct romské komunity vzájemně spolupracovat a pomáhat si navzájem, vznikla během vášnivé diskuze před ubytovnou ve Varnsdorfu na konci léta 2011, jen pár okamžiků poté, co z místa odešel dav protiromských demonstrantů. Nejvíc členů máme v Krupce. Nejvyšším orgánem Konexí je valná hromada- tj. rozhodnutí se přijímaní hlasováním členů.