Záchranáři v elektrárně Fukušima platí vysokou cenu

Jakub Patočka

Mezinárodní agentura pro jadernou bezpečnost zveřejnila na svém webu podrobnější informace o dani, kterou pracovníci v areálu elektrárny platí za své hrdinství.

Po třetím nejvážnějším výbuchu v elektrárně Fukušima provozovatel Tepco evakuoval 750 ze svých 800 pracovníků. Na místě zůstala padesátka, která se v extrémních podmínkách pokouší zvládnout soustavu prohlubujících se vzájemně propletených problémů v reaktorech a v nádržích s vyhořelým palivem.

Na základě tiskové zprávy japonské vlády Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) podala dnes ráno informace o obětech a zraněných mezi pracovníky elektrárny. MAAE upozorňuje, že stav se bude dále vyvíjet a zprávu bude aktualizovat.

Dva zaměstnanci provozovatele firmy Tepco utrpěli drobná zranění, dva zaměstnanci subdodavatelských firem byli zraněni vážně. Jeden má zlomeny obě nohy, druhý byl převezen v blíže nespecifikovaném stavu do nemocnice.

Dva lidé jsou pohřešováni. Dva lidé „náhle onemocněli“, což je možná indikace nemoci z ozáření. Dva zaměstnanci Tepco byli převezeni do nemocnice kvůli problémům s dýcháním.

Dále čtyři lidé, dva pracovníci společnosti Tepco, dva subdodavatelských firem, utrpěli různě vážná zranění při výbuchu na prvním reaktoru 11. března 2011.

Jedenáct lidí, čtyři zaměstnanci Tepco, tři ze subdodavatelských firem a čtyři pracovníci civilní obrany, utrpěli různě vážná zranění při výbuchu na třetím reaktoru 14. března 2011.

Přes dvacet lidí v elektrárně bylo vystaveno kontaminaci radioaktivními materiály, bez fatálních bezprostředních důsledků, informovala MAAE.

Všichni zaměstanci jsou v elektrárně vystavování vysokým dávkám radiaktivního záření. Právě to se udává jako jedna z příčin, proč záchrané akce v kritických místech elektrírny mohou probíhat jen po omezenou dobu, po níž se pokládá za přijatelné vystavit záchranáře vysokým dávkám radiace.