Besser jednal v Moskvě s ruským ministrem kultury

Jakub Vaníček

Ministr kultury Jiří Besser v minulém týdnu navštívil Ruskou federaci za účelem dojednání kulturní spolupráce. Spolu se svým ruským protějškem si vymění seznam kulturních akcí, které budou obě strany podporovat.

Návštěvě Ruské federace předcházelo hodinové setkání s prezidentem, během něhož Besser s Klausem sladili postup při vyjednávání zamýšlené výstavy kremelských sbírek na Pražském hradě. Její realizace byla předjednána na setkání Klause s Alexandrem Medveděvem.

Besser do Ruska odletěl ve středu minulého týdne. Na programu měl prohlídku některých ruských památek a návštěvu moskevské galerie moderního umění. Prohlédl si i kremelské sbírky. Vrcholem návštěvy bylo setkání Bessera s ruským protějškem Alexandrem Avdějevem. Oba ministři v jejím závěru podepsali společný protokol, v němž se zavázali rozvíjet kulturní výměnu v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, kinematografie, výtvarného umění, knihoven, muzeí, památkové péče, užitého umění a lidové tvorby.

Oba ministři se shodli na tom, že podpoří snahu prezidentů obou zemí tak, aby se přesun kremelských sbírek do Prahy podařilo uskutečnit. Jde zejména o nastavení vhodného legislativního rámce, který by umožnil poprvé vystavit vzácné sbírky v České republice.

Besser dále navštívil několik moskevských muzeí. Moskevské muzeum současného umění si prohlédl v doprovodu velvyslance Petra Koláře. Právě tato instituce uvede na podzim výstavu konceptuálního umělce Jiřího Kovandy. Jedná se také o možnosti retrospektivní expozice malířky Adrieny Šimotové. V Puškinově muzeu předložil Jiří Besser ředitelce muzea projekt výstavy českého symbolismu Tajemné dálky. Ředitelka muzea Irena Antonova ministrovu nabídku přijala a navrhla jako možný termín uspořádání výstavy rok 2013.

    Diskuse