Nezaměstnanost dál stoupá, hrozí růst bez pracovních míst

Jiří Guth

Míra nezaměstnanosti v ČR se blíží dvoucifernému číslu, v lednu dosáhla 9,8 %. Podle ministerstva práce a sociálních věcí ji mají pomoci snížit osvětové televizní spoty o zdrojích z evropských fondů. Ekonomka Ilona Švihlíková vidí řešení jinak.

Nezaměstnanost v České republice i v letošním roce roste, podíl evidovaných lidí bez práce k 16. lednu stoupl na 9,8 procenta proti 9,6 procenta na konci loňska. Počet lidí, kteří by podle jednoho nedávného vyjádření ministra Bárty neměli dosáhnout na peněžní úlevy za to, že mají a vychovávají děti, se tedy zvýšil na téměř 572 tisíc. Za necelé tři týdny jich přibylo více než deset tisíc.

Volných pracovních míst sice také přibylo, ale jen o necelých osm set. Na tiskové konferenci to řekl první náměstek ministra práce a sociálních věcí (MPSV) Vladimír Šiška. Za růstem nezaměstnanosti je podle něj kromě tradičního sezónního úbytku pracovníků v některých oborech nově také menší zájem podniků o zaměstnance v „pokrizovém období". Podniky podle něj restrukturalizovaly výrobu, a nepotřebují tolik zaměstnanců. Další příčinou zvýšení počtu lidí bez práce je novela zákona o zaměstnanosti, která změnila některé podmínky vyplácení podpor v nezaměstnanosti.

„Z hlediska zaměstnanosti ještě krize neskončila,“ opravuje některé matoucí formulace ekonomka Ilona Švihlíková: „Žádné oživení v tom smyslu se nekoná,“ doplnila Deníku Referendum.

„Jest se obávat, že českou ekonomiku čeká přinejlepším takzvaný jobless growth, tedy růst HDP nespojený s růstem pracovních míst, známý z USA. Firmy se snaží co nejvíc vytížit a často i přetěžovat zbývající zaměstnance. Politici navíc mohou tlačit na zkreslování statistických údajů například přísnějším, a proto rozsáhlejším vyřazováním nezaměstnaných lidí z evidence úřadů práce,“ dodala Švihlíková.

MPSV chystá kampaň, která má prostřednictvím televizních spotů upozornit nezaměstnané, že mohou při hledání práce využít služeb Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tvůrci kampaně z komunikační skupiny Mather zvolili koncept jednoduché animace; na konci spotu zazní sdělení „Nabízíme vám pomocnou ruku". Adresáty jsou vybrané skupiny nezaměstnaných. Jde například o matku s dětmi, která hledá práci a zároveň se chce věnovat dětem, absolventa školy, který potřebuje praxi, nebo staršího člověka s nepotřebnou kvalifikací. Spoty trvají třicet vteřin a na hlavních televizních stanicích budou poprvé nasazeny 31. ledna. Projekt za patnáct milionů korun má také pomoci firmám, které potřebují zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.

Ilona Švihlíková pochybuje o účinnosti takto vynakládaných peněz. Naopak připomíná, že české výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti patří k nejnižším v rámci EU. „V jiných členských státech EU se na politiku zaměstnanosti věnují i relativně několikanásobně větší prostředky. Tím se potřebným lidem zajišťuje jistota — security, polovina módního pojmu flexicurity,“ dodává Švihlíková.

    Diskuse (0 příspěvků)