Lidé z Pošumaví proti jadernému úložišti

Jan Miessler

Protestní pochod proti jaderným úložištím je už tradiční - stát se pořád nemůže dohodnout s místními a s ekology.

Asi tři stovky místních obyvatel i chalupářů se zúčastnily sedmého ročníku tradičního pochodu proti záměru vybudovat v blízkosti Chanovic na Klatovsku jaderné úložiště. Oblast o rozloze 300 hektarů, po jejímž obvodě vedla trasa pochodu, je jednou ze šesti vytipovaných lokalit pro plánové sklady odpadu z jaderných elektráren.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Proti stavbě vystupuje okolních 19 městeček a obcí, jejichž obyvatelé se již v místních referendech k zamýšlenému úložišti vyjádřili negativně, a také občanské sdružení Jaderný odpad — děkujeme, nechceme!, které má kolem 5000 členů. Odpůrcům úložiště vadí ekologická devastace velké plochy a téměř jisté snížení hodnoty nemovitostí v okolí.

Podle starostů místních obcí navíc státní správa neustále mění svá stanoviska, takže není jasné, co by případná stavba úložiště vlastně obnášela. „Žádný pokrok za sedm let není, připadá nám to jako hra s veřejností," řekl ČTK starosta Chanovic Petr Klásek. Po vládě proto starostové požadují vypracování přesných podmínek, které by se stavbou úložiště souvisely. Zajímá je, proč by mělo být úložiště v České republice, jak bude vypadat, jaké budou negativní dopady a jak budou vypadat kompenzace okolním obcím.

Vláda by chtěla do roku 2015 zúžit okruh vytipovaných lokalit z šesti na dvě, k tomu je ovšem nutný geologický průzkum. Ten probíhal do roku 2004, načež byl pro odpor obcí na pět let pozastaven. Koncem roku 2009 se vláda rozhodla začít nabízet obcím za povolení průzkumu peníze, ty ovšem zákaz průzkumů vidí jako prakticky jedinou možnost jak stavbě úložišť zabránit. Podle ČTK se také v regionálním tisku už zhruba dva měsíce objevují inzeráty, které nutnost průzkumu obhajují.

Před pěti lety proti jaderným úložištím společně se starosty a místními obyvateli bojovaly ekologické organizace Calla a Hnutí Duha. Nyní společně připravují petici namířenou proti postupu státu. „Dokud stát nezmění podobu procesu na transparentní a plně demokratickou, měl by proces zůstat zastaven. Obce se musí stát plnohodnotným účastníkem procesu a dostat právo o svém osudu spolurozhodovat,“ uvedl k tomu v listopadové tiskové zprávě Martin Sedlák z Hnutí Duha.

Podle Eduarda Sequense ze sdružení Calla zase během uplynulých let moratoria na průzkum nejen nedošlo ke společenskému konsenzu ohledně budování úložišť, ale nebyl ani schválen zákon, který by vládou slibované kompenzace umožňoval vyplácet.

Další informace:

ČTK Obyvatelé Pošumaví opět protestovali proti jadernému úložišti

Calla Nekonfliktně k úložišti? I po pětiletém moratoriu stále bez obcí

    Diskuse