Obamova vláda chce snižovat emise i bez klimatických zákonů

Roman Bureš, Petr Jedlička

Vláda Baracka Obamy přestala zjevně doufat, že novým republikánským Kongresem projde důsledná klimatická reforma. Redukce emisí chce nyní dosáhnout za pomoci agentury EPA. Ani to však není řešení bez kritiků.

Americká Agentura na ochranu životního prostředí (EPA), jež plní v USA většinu funkcí ministerstev životního prostředí evropského typu, zpřísní standardy snižování emisí oxidu uhličitého pro uhelné elektrárny a rafinerie dva největší zdroje skleníkových plynů ve Spojených státech. Mluvčí agentury o tom informovali v závěru minulého týdne.

Odpovědná vedoucí pracovnice EPA Giny McCarthyová vyjádřila přesvědčení, že bude možné snížit emise, udržet cenu elektřiny i vytvořit nová pracovní místa zároveň.

Neměl by přitom existovat žádný mechanismus, s pomocí kterého by  provozovatelé mohli nové standardy obejít například poskytování výjimek.

Podle agenturních komentářů lze však jen těžko odhadnout, o kolik se emise touto metodou reálně sníží. Přísné standardy se totiž budou vztahovat pouze na nová, případně renovovaná zařízení. Nedá se přitom přesně předpovědět, kolik rafinerií či elektráren renovací projde.

Média blízká Demokratické straně hájí postupy EPA poukazem na skutečnost, že všechny důslednější pokusy snížit emise skleníkových plynů legislativně zablokovala republikánská opozice. Stalo se to i komplexnímu tisícistránkovému klimatickému zákonu, jehož projednávání bylo v Kongresu ukončeno v létě. Agentura je tak i nadále nucena pohybovat se v rámci existujícího zákona o vzdušném znečištění, který jí umožňuje z části určovat limity vypouštěných plynů.

Podle kritiků obamovské politiky jsou ale iniciativy EPA nedostačující, až směšné. Jednotlivé státy USA sice mají přizpůsobit své klimatické politiky zpřísněným standardům agentury; v rychlosti jejich zavádění však mají značnou volnost. Sama McCarthyová odhaduje, že dnešních bezmála pět set uhelných elektráren a sto padesát rafinerií postihnou přísné standardy až v roce 2015 nebo i později.

„Business as usual“

Podle Giny McCarthyové začala EPA již jednat s představiteli průmyslu a ekologickými skupinami, aby standardy správně vyvážila. Hotové by měly být v průběhu roku 2012.

„Postupujeme obvyklým způsobem,“ uvedla odpovědná úřednice na tematické tiskové konferenci. „Vytvoříme standardy založené na moderní technologii. Budou nastaveny tak, aby jich mohlo být dosaženo efektivně.“

„Nebude to konečné řešení,“ doplnil McCarthyovou David Doniger, ředitel klimatického centra Rady pro obranu přírodních zdrojů. „Nedá nám to jistotu výrazných redukcí, které budeme potřebovat po další desetiletí. Ale umožní nám to začít. A je to jediný nástroj, který v rámci nynějších zákonů máme,“ prohlásil.

Podle Jeffa Holmsteada, lobbisty, jenž dělal ředitele příslušné sekce EPA za George W. Bushe, je ovšem zapotřebí počkat, jak striktní standardy v posledku budou a zda se je podaří schválit ještě před dalšími prezidentskými volbami. Ty jsou plánovány na rok 2012.

„Nyní se (EPA) snaží ujišťovat, že půjde o velmi rozumná omezení a nic velkého. Pokud tomu tak ale bude, emise se pravděpodobně nijak nesníží. Akorát to rozzlobí ekologické organizace,“ dodal Holmstead s tím, že jakákoliv smysluplná redukce se musí promítnout v cenách elektřiny.

Pomohly i žaloby od ekologů

Podle newyorských Timesů je záměr EPA také součástí mimosoudních dohod, které se rozhodla uzavřít s ekologickými organizacemi. Ty agenturu v minulých letech žalovaly za to, že za Bushovy vlády žádné standardy na snížení emisí nevydala, třebaže jí to zákony nařizovaly.

„EPA má zákonnou povinnost reagovat na velmi rozsáhlá nebezpečí globálního oteplení vydáním striktních limitů na uhlíkaté znečištění pro elektrárny a továrny,“ prohlásil Tim Ballo, právník skupiny Earthjustice, který ve sporu zastupuje ekologické organizace.

Zákon také nařizuje, aby byly vydávány emisní povolenky před započetím velkých průmyslových staveb. EPA bude dodržení pravidel pro udělení povolenek poprvé vyžadovat od 2. ledna příštího roku. Majitelé staveb budou muset dokázat, že dělají kroky k redukci emisí, aby získali povolení k jejich následnému provozu.

Další informace:

McClatchy Newspapers EPA to Set Pollution Limits on Power Plants, Refineries

Bloomberg EPA moving unilaterally to limit greenhouse gases

The New York Times A Coming Assault on the E.P.A.