Doma není prorokem

Jaromír Dufek

Tak jako mnozí další stateční a obdivuhodní lidé je Zdeněk Rotrekl, brněnský rodák a básník, který získal řadu významných cen, neprávem opomíjen.

Kupodivu to platí o Zdeňku Rotreklovi, jednom z nejvýznamnějších brněnských rodáků v historii tohoto města. Letos 1. října se dožil devadesátin, ale všechny brněnské deníky — s výjimkou Rovnosti — toto kulaté výročí básníka, prozaika, esejisty a nositele nejprestižnějších literárních, novinářských a jiných cen dokonale „zasklily“. Jen pouhý výčet ocenění by vydal na samostatný článek. Připomeňme alespoň Řád T. G. Masaryka, Cenu Jaroslava Seiferta a novinářskou Cenu Karla Havlíčka Borovského. Obdržel je nejen za své literární dílo, ale i za statečnost. Stačí připomenout, že dne 17. listopadu 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí (prokurátor navrhoval trest smrti podle stejného paragrafu, za který byla odsouzena např. Milada Horáková). Po třinácti letech a 25 dnech věznění na Borech, v Leopoldově a v uranových dolech na Bytízu byl propuštěn s podmínečnou desetiletou lhůtou. Ale ani za těchto okolností nepřestal literárně tvořit, přestože po roce 1968 neměl sebemenší možnost v československých oficiálních časopisech nebo nakladatelstvích publikovat a jeho jméno zmizelo z našich spisovatelských slovníků.

Ve výčtu nejrůznějších ocenění jsme záměrně ponechali na závěr ocenění církevní. Po roce 1993 obdržel Zdeněk Rotrekl jako první český umělec Řád sv. Cyrila a Metoděje. A letos 1. října, v den svých devadesátin, převzal z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a za přítomnosti generálního vikáře Jiřího Mikuláška Medaili svatých Petra a Pavla. Desátého října navštívil Zdeňka Rotrekla v jeho brněnském bytě další významný host — pražský arcibiskup Dominik Duka, který předal básníkovi stříbrnou pamětní medaili svatého Vojtěcha. Podrobně o tomto aktu informoval Katolický týdeník ve svém 43. čísle. Z článku nazvaného Básník Zdeněk Rotrekl dostal medaili sv. Vojtěcha citujeme:

„Zajímavou souvislostí bylo, že se tak stalo právě na svátek sv. Radima, Vojtěchova bratra. Toto vyznamenání dostal Zdeněk Rotrekl za statečnost a přínos spirituální poezii. Vlastnímu předávání byla přítomna jeho manželka, poradce pražského arcibiskupa Norbert Badal a vydavatel Miroslav Klepáček, oba dlouholetí básníkovi přátelé. Zdeněk Rotrekl přiznal, že právě dopsal první díl svých obsáhlých pamětí a některé pasáže ilustroval zajímavými archiváliemi — například poznámkami k teologii, kterou mu ve vězení přednášel známý dominikán Silvestr Braito, a ty se mu podařilo napsané na toaletním papíře propašovat z vězení. Že má básník na co vzpomínat, bylo znát i z přinesené vaničky na koupel oka, kterou ve vězení jako mešní kalich používal opat Vít Tajovský. Závěrečné požehnání arcibiskupa Duky pak uzavřelo srdečné setkání, na něž možná bude vzpomenuto v dalších dílech pamětí.“

Zdeňka Rotrekla poctil arcibiskup Dominik Duka také osobním dopisem, který zasvěceně a až dojemně charakterizuje jubilantovu osobnost a dílo. S laskavým svolením básníka tento významný dokument jako vůbec první sdělovací prostředek uveřejňujeme.

    Diskuse
    ES
    December 25, 2010 v 19.50
    K výčtu ocenění je třeba přidat ještě
    státní cenu za literaturu 2009. Myslím, že po r. 1989 není tento obdivuhodný básník nikterak opomíjen. Bohužel to ještě neznamená, že by jeho dílo dostatečně proniklo ke čtenářům...