Silnice R6 z Prahy do Varů nebude, nanejvýš pár obchvatů

Jiří Guth

Plánované rozšíření rychlostní silnice R6 Praha-Karlovy Vary se zastavuje. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok počítá jen s přípravou obchvatů okolo několika obcí.

Z návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2011 plyne, že rychlostní silnice R6 z Prahy do Karlových Varů se téměř stavět nebude. Tedy až na několik obchvatů: Hořesedel, Hořoviček a Lubence.

„Ministerstvo dopravy potvrdilo, že výstavba R6 do Prahy je zastavena a připravovat se budou pouze stavby dvouproudých obchvatů,“ uvedl v deníku Právo karlovarský hejtman a poslanec Josef Novotný (ČSSD). V rozpočtu SFDI se na přípravu těchto staveb počítá dohromady se sto miliony korun. Zatím se odkládá výstavba obchvatů Krušovic a Bochova a také pokračování v úseku Lubenec — Bochov. Na tomto úseku byly letos provedeny různé přípravné práce jako vytyčování záborů stavby a inženýrských sítí, skrývky ornice a odstraňování pařezů, ale tyto práce byly k 15. srpnu pozastaveny.

Třicet milionů určených na obchvat tak docela neuspokojilo lubeneckého starostu Bohumila Peterku. „To je jako když plivne,“ řekl Peterka Právu. „Vyplývá mi z toho, že to jsou jen peníze na přípravu, a stavba samotná začne nejdříve v roce 2014,“ dodal s tím, že celkové náklady na stavbu obchvatu Lubence činí asi 3,6 miliardy korun.

Karlovarský poslanec Jan Bureš z ODS odmítá úvahy o rychlejší, protože rozfázované výstavbě. „Nejsem příznivcem řešení, že k dostavbě čtyřproudé silnice dojde až za nějaký čas poté, co bude dokončena dvouproudá varianta,“ řekl Právu Jan Bureš. Podle něj hrozí, že později nebude dost vůle stavbu dál rozšiřovat.

Dopravně technické hledisko ale nepochybně podporuje úspornější přístup. „Stavět silnici R6 v celé délce jako čtyřpruh je nelogické, neboť na ní nejsou vysoké dopravní intenzity. Stávající doprava ale obtěžuje obyvatele jen na několika místech, takže stačí opravdu jen několik obchvatů a hlavně rozhodnout, zda v podobě polovičního čtyřpruhu. Možná by zde asi stačily i výrazně levnější dvoupruhy," myslí si předseda Dětí Země Miroslav Patrik, který je od září poradcem ministra dopravy Víta Bárty.