Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě má nového ředitele

Roman Sikora

Od 1. ledna 2010 byl radou města Ostravy jmenován do funkce ředitele Národního divadla moravskoslezského známý operní režisér Jiří Nekvasil. Pro divadlo tak končí období bezvládí, které nastalo po rozepřích a skandálech spjatých s bývalým ředitelem.

Od 1. ledna nového roku byl ostravskými radními jmenován do funkce ředitele Národního divadla moravskoslezského (NDM) bývalý šéf opery pražského Národního divadla Jiří Nekvasil.

V divadle tedy končí období prozatímního šéfování Pavla Šimáka a nejistoty, která vznikla v souvislosti s odvoláním bývalého ředitele Luďka Golata. Tomu se v minulém roce svým vystupováním na veřejnosti podařilo zaměstnance divadla rozpoltit.

Jeho odvolání bylo pak výsledkem petice členů operního souboru, které Golatovo chování uráželo. Měl některé z nich v rámci zkoušení nové operní inscenace údajně nutit masturbovat na jevišti a označovat hanlivými přízvisky, např. „ty čuramedáne“. Po nepokojích, jejichž součástí však byla také petice asi dvou set dalších zaměstnanců za Golatovo setrvání ve funkci, následoval personální audit, který nakonec ostravské radnici odvolání dosavadního ředitele doporučil.

K rozhodnutí radních přispělo i video, které se znenáhla mezi divadelníky objevilo, na němž Golatova manželka souložila s neznámým mužem za přítomnosti syna, přičemž jeho otec, její manžel a ředitel NDM Luděk Golat to vše natáčel na video. Videosex se měl odehrát před více než deseti lety a případ byl nakonec policií, ačkoli se podle ní jednalo o trestný čin, odložen z důvodu promlčení.

Po divokých okolnostech pádu bývalého ředitele tak nyní přichází do NDM stabilizovat situaci Jiří Nekvasil, který ostravské radní přesvědčil zejména tím, že „předložil nejlepší koncepci a uměl ji prodat“, jeho koncepce „se nejvíce líbila“ a jako jediný „z kandidátů upozornil na fakt, že v Ostravě chybí muzikál“, jak uvedl náměstek ostravského primátora Lubomír Pospíšil.

Jiří Nekvasil (1962) absolvoval studium operní režie na Hudební fakultě AMU, paralelně se věnoval formou mimořádného studia také dramaturgii na Divadelní fakultě AMU. V roce 1988 založil se scénografem Danielem Dvořákem Operu Furore, experimentální operní scénu; dva roky poté se oba stali intendanty Komorní opery Praha, kterou reorganizovali na Operu Mozart.

Od roku 1998 působil Jiří Nekvasil jako umělecký šéf, dramaturg a režisér Státní opery Praha a v letech 2002—2006 zastával post šéfa opery Národního divadla v Praze. V posledních letech působil jako režisér ve svobodném povolání nejen v České republice, ale i v zahraničí (především Německo, dále Argentina, Estonsko, Francie, Finsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Norsko, USA).

Za svou dosavadní uměleckou dráhu realizoval téměř sedmdesát operních a činoherních inscenací, z toho řadu světových či českých premiér. Je také režisérem inscenace Zítra se bude..., opery-procesu pojednávající o politickém procesu s Miladou Horákovou, která je s velkým úspěchem již třetí sezónu součástí repertoáru Národního divadla a za niž získal několik cen a zúčastnil se s ní řady mezinárodních festivalů. Se skladatelem Alešem Březinou je zároveň i spoluautorem libreta.

Hlavním úkolem, s nímž se má Jiří Nekvasil v Ostravě potýkat, je podle Jiřího Pospíšila zvýšení návštěvnosti divadla a přilákání mladého publika, které NDM spíše obchází velkým obloukem.

S nástupem nového ředitele již nastávají některé personální změny. Novým šéfem opery by se má stát Robert Jindra, dosavadní dirigent pražského Národního divadla, který ve funkci vystřídá Olivera Dohnányiho.

Jiří Nekvasil pak v souladu s názorem radních nadějně slibuje: „Budeme hledat také novou tvář nejenom hudebně zábavného divadla v operetním souboru. Se současnými šéfy činohry a baletu bychom měli usilovat o dramaturgii, která přitáhne do divadla co nejvíce lidí.“ Snad se to podaří, aniž by se divadlo příliš podbízelo a laškovalo s natvrdlým bulvárem.

    Diskuse