Poznejte největší slídily

Jiří Guth

Kamery, čipy a databáze stále víc kontrolují naše soukromí. Soutěž Big Brother Award upozorňuje na vážné hrozby a nebezpečí. Poznejte díky ní, kdo by chtěl slídit nejvíc nebo nejnebezpečněji.

Zabránit vlezlým firmám, úřadům a technologiím, aby nestrkaly své dlouhé, slídilské prsty do našeho soukromí, je obtížné. Můžeme na ně ale veřejně upozornit a ukázat tak, kdo zachází příliš daleko. Od toho jsou tady Big Brother Awards, ceny pro největší slídily v našem soukromí. Toto mezinárodní hnutí působí ve dvanácti státech, kromě Evropy i v Austrálii. V České republice je jeho místní součástí občanské sdružení Iuridicum Remedium.

Slavnostní vyhlášení šestého ročníku české soutěže Big Brother Awards proběhne ve středu 10. listopadu 2010 od 19.30 hod. v BIO OKO, Františka Křížka 15, Praha 7.

Ceny jsou udělovány každý rok v sedmi kategoriích:

·Dlouhodobé porušování lidského soukromí (pro soukromé firmy nebo státní instituce)

·Největší firemní slídil (pro komerční firmy)

·Největší úřední slídil (pro státní instituce)

·Nebezpečná nová technologie

·Právní norma Velkého bratra

·Slídil mezi národy

·Výrok Velkého bratra

·Kladná cena: Ocenění za ochranu soukromí

V minulých ročnících získalo ostudná ocenění hned několik ústředních orgánů státní správy (ministerstva vnitra, financí a školství) a opakovaně magistrát hl. m. Prahy za masivní podporu kamerových systémů a za projekt Opencard.

Čilými slídily jsou velké korporace Tesco, Komerční banka nebo společnost Nokia. V hledáčku zamířeném za hranice se už objevila například Evropská komise nebo vláda USA. Kladná cena nezřídka podporuje občanský odpor, ať už v Íránu (bojkot mobilních telefonů, jejichž výrobce prodal tamnímu režimu systém pro dohled nad komunikacemi), nebo v Praze.

Studenti pražského soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého dosáhli nejen odstranění kamer z učeben tohoto ústavu, ale také vyvolali veřejnou debatu na téma elektronických očí mířících na žáky a studenty v lavicích našich škol.

Oceňované výroky jsou někdy tragikomické, a někdy z nich spíš mrazí: „Ochrana základních hodnot naší společnosti v dnešním neklidném světě si bohužel vyžádá rozšiřování oprávnění státu mající charakter výjimky z ústavou garantovaných práv“ a ... „Proto se přimlouvám za to, abychom téma oficiálních odposlechů nedémonizovali a uvědomili si jejich nezbytnost v dnešním neklidném světě“ (Stanislav Gross).

Vítěze letošních Big Brother Awards vybírala porota ve složení:

Mgr. Petr Jansa — právník, Transparency International

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek — poradce a expert na otevřenost veřejné správy

RNDr. Ing. Jiří Peterka — nezávislý konzultant a publicista, pedagog na Matematickofyzikální fakultě UK

RNDr. Miroslav Patrik — přírodovědec, ekologický aktivista a poradce ministra dopravy, předseda hnutí Děti Země

Mgr. Jiří Kopal — zakladatel Ligy lidských práv

Mgr. Karel Dolejší — ekologický a lidskoprávní aktivista, redaktor Britských listů

Ing. Tatiana Cséfalvayová — nezávislá poradkyně v oblasti ochrany soukromí

Mgr. Lenka Nejezchlebová — redaktorka časopisu Týden

JUDr. Ing. Helena Svatošová — advokátka, jednatelka organizace Iuridicum Remedium

„Soutěž o ceny Velkého bratra je svým charakterem i organizací podobná Ropákovi a Zelené perle, kde jsou naším cílem největší ničitelé přírody," řekl Deníku Referendum Miroslav Patrik. „Obojí, tedy soukromí i příroda, je v současné době ohroženo. Moderní společnost musí obojí bránit, je třeba být obezřetný a uplatňovat principy opatrnosti. Tyto soutěže mají za cíl pojmenovávat problémy, případy a konkrétní škůdce. Obě míří na držitele politické a ekonomické moci, tedy na stát a na byznys. Cesty k nápravě nejsou jednoduché. Společnost ale může a musí najít jak rozumný standard ochrany soukromí při dostatečném zajištění bezpečí, tak ochranu prostředí proti škodám z bezohledného a plýtvavého hospodaření," uzavřel Patrik.

Uměleckého zpracování slavnostního večera se tentokrát zhostí herec a moderátor Ladislav Čumba. Cílem je zábavnou, ale dostatečně naléhavou formou upozornit na fakt, že ochrana soukromí je stále jedním z nejvíce oslabovaných práv.