Pražané bez domova přístřeší chtějí, ale ne ve sběrných táborech

Hana Holcnerová

Série neformálních posezení Pražanů s lidmi bez domova potvrdila, že lidé ulice si nepřejí žít ve sběrných táborech, a cítí se dotčeni tím, že jsou automaticky spojováni s kriminalitou, vandalismem a drogami.

K výsledkům akce „Přijďte s kávou na ulici a zeptejte se, jak vidí předvolební hesla ti, co na ní žijí“, která proběhla v Praze na počátku října, vydalo ve středu tiskovou zprávu sdružení Praguewatch.cz. Píše v ní, že zejména starší bezdomovci, kteří jsou nemocní, by uvítali vybudování nějakého druhu přístřeší.

Jednohlasně však tvrdí, že jedno místo s vysokou koncentrací lidí žijících na ulici by bylo velmi problematické. Oslovení lidé se obávají, že by šlo o velmi nebezpečné místo, kde by neustále docházelo k pranicím a krádežím.

Jedna z organizátorek akce pití kávy s lidmi bez přístřeší, socioložka Eliška Ripková, k tomu Deníku Referendum řekla: ,,Všichni se vymezovali proti vynucování přesunu do sběrných míst a zdůrazňovali, že pobyt v nějakých menších ubytovacích zařízeních by měl být založen na dobrovolnosti."

Lidé bez domova se také vymezovali vůči paušálnímu odsuzování bezdomovců. ,,Pociťují jako nespravedlnost, když jsou osoby žijící na ulici automaticky spojovány s kriminalitou, vandalismem a drogami. Stejně jako ve většinové populaci, tak i mezi lidmi bez domova lze najít lidi různých charakterů," vysvětluje sociolog Jan Šamánek, který se tématem bezdomovectví v rámci projektu Praguewatch.cz zabývá.

Praguewatch.cz upozorňuje, že si politici vybrali jako obětního beránka právě tuto skupinu sociálně slabých, protože je to skupina nevelká, jejíž část je poměrně viditelná. Slib odstranit ji lze celkem snadno a levně splnit a tato skupina má velmi omezené možnosti, jak se bránit. Mnoho lidí žijících na ulici nemá občanský průkaz a nejen z tohoto důvodu se ani formou voleb společenské diskuze neúčastní.

Organizátoři akce poslali v této souvislosti otevřený dopis radnímu Jiřímu Janečkovi. Informují ho o svých poznatcích a zkušenostech a závěrem dopisu na Janečka apelují: „Jsme přesvědčeni, že by se na bezdomovce nemělo pohlížet jako na rušivý element, ale spíše jako na jev související s širokými celospolečenskými procesy. Na této úrovni je třeba hledat klíč k řešení. Pevně doufáme, že myšlenka „centra pro nepřizpůsobivé občany“ bude zrušena.“

V týdnu od 4. do 10. října uspořádal kolektiv lidí volně sdružených kolem projektu Praguewatch.cz akci „Přijďte s kávou na ulici a zeptejte se, jak vidí předvolební hesla ti, co na ní žijí“. Chtěli se seznámit s postoji lidí bez domova k opatřením radnice a k volební kampani, která si podle nich velmi problematickým způsobem vzala za své právě téma bezdomovectví. Organizátory zajímalo i to, co bezdomovce trápí. Chtěli  tímto způsobem podpořit kontakt mezi občany a občankami Prahy a lidmi bez domova.

Sdružení Praguewatch.cz o sobě říká, že je průvodcem po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích.