Vědci vyzývají Nečase ke změně vědní politiky

Dušan Radovanovič

Fórum Věda žije! v dopise premiérovi požaduje změnu hodnocení výsledků výzkumu a pravomocí Rady pro vědu, výzkum a inovace. Představu vzdělanostní společnosti, pro niž není jedinou hodnotou zisk, ovšem představitelé Fóra opustili.

Fórum Věda žije! vyzývá v dopise zaslaném premiéru Nečasovi vládu, aby se urychleně začala zabývat problematikou české vědní politiky. Nečasův kabinet sice označil podporu vědy a výzkumu za jednu ze svých priorit, dosud se však jednotlivými tématy nezabýval.

Vědci sdružení pod hlavičkou Fóra opakovaně upozorňují především na problematiku hodnocení vědy, výzkumu a inovací, známou pod nelichotivým označením kafemlejnek. Ten hodnotí vědecké výkony pouze na základě kvantifikovatelných ukazatelů.

„Metodika ,namele' výsledky výzkumu bez ohledu na jejich význam na jednu hromadu a podle její velikosti navrhuje přidělování financí jednotlivým institucím,“ popsal před časem princip kafemlejnku někdejší předseda Akademie věd Václav Pačes.

Nedávno zveřejněná první průběžná zpráva mezinárodního auditu, který zadala ještě bývalá ministryně Kopicová, přitom dala kritikům kafemlejnku jasně za pravdu. Zásadně prý chybí zpětné hodnocení, jež by pouze nepočítalo jednotlivé výstupy, ale také zohlednilo smysluplné propojení výzkumů, jejich celkové výsledky a přínos. Podle auditorů zcela chybí schopnost zohlednit význam výzkumu pro společnost tak, jak to dokáže třeba holandský model hodnocení.

Auditoři upozorňují také na fakt, že český model nebere vůbec v potaz rozdíly mezi jednotlivými vědními disciplínami. Namísto ucelených výsledků vede k publikování i těch nejbanálnějších výstupů. „Nevytváří badatelům ani výzkumným institucím podmínky pro zlepšování skutečné kvality,“ píše se v analýze.

„Audit jednoznačně odsuzuje Metodiku hodnocení vědeckých výsledků vypracovanou RVVI, kterou opakovaně označuje za ,zvrácenou'. Doporučuje její aplikaci okamžitě ukončit, neboť je schopna nenávratně poškodit kvalitní český výzkum. Předpokládáme, že premiér Nečas coby předseda RVVI doporučení auditu zohlední a zasadí se o systémové kroky vedoucí k nezbytné optimalizaci podmínek vědy a výzkumu v ČR,“ uvedl předseda sdružení Věda žije! Martin Krummholz.

Odpovědnost za tristní stav podle autorů dopisu nese především Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Podle sdružení je třeba celkově přehodnotit status a kompetence RVVI. Sekretář RVVI Marek Blažka podle vědců navíc opakovaně překračuje své kompetence a účelově manipuluje s materiály a daty.

Dopis však zároveň naznačuje, že Fórum ustupuje ze své původní pozice zdůrazňující mnohostranný společenský význam vědy a odmítající její omezení na pouhý zdroj ekonomického zisku. Jinými slovy, jde tedy pouze o výhodnější rozdělení peněz, nikoli o celkovou koncepci vzdělanostní společnosti, která by přehodnocovala ztotožnění inovací s komerční využitelností.

„Hlavním aktérem inovací musí být průmyslový sektor, neboť motorem i kritériem úspěšné inovace je zisk,“ píší autoři dopisu. V případě financování vědy je podle nich třeba přejít od přímé podpory projektů soukromých podniků k systému daňových úlev.

Takový přístup je ale podle mluvčí iniciativy ProAlt socioložky Terezy Stöckelové málo důsledný. „Omezení přímé podpory soukromých firem z veřejných rozpočtů je pouze jedním z nutných kroků k napravení současného neúnosného stavu. Potřebujeme vytvořit prostor pro vědu společensky užitečnou v různých rozměrech, které nejsou vždy převoditelné na peníze nebo kvantifikovatelné. Hlavním aktérem a měřítkem inovací musí být společnost, “ řekla Deníku Referendum Stöckelová.

Otázka inovací by neměla být podle Stöckelové z vědní politiky vyňata, a vědci by měli být za využití svých výsledků spoluodpovědní, v dobrém i ve zlém. „K rozumnému zhodnocení společenské užitečnosti výzkumu je ale potřeba přistoupit kvalitativně,“ dodává Stöckelová.

Další informace:

Vedazije.cz Otevřený dopis Fóra Věda žije! premiérovi Petru Nečasovi

    Diskuse (0 příspěvků)