Studie: Zásahy do říčních koryt ohrožují dostupnost vody i biodiverzitu

Roman Bureš

Nový komplexní výzkum světových řek ukazuje, že lidské zásahy do říčních koryt, znečištění a další faktory ohrožují zásoby sladké vody pro téměř pět miliard lidí a přežití tisíců živočišných druhů. Problémy nejsou pouze v rozvojových zemích, ale i v Evropě.

Nová studie světových řek varuje, že lidské zásahy do jejich koryt a různé typy znečištění ohrožují zásobu vody pro téměř pět miliard lidí a přežití tisíců vodních živočišných druhů. Výzkum prováděly instituce po celém světě a jeho výsledky byly zveřejněny v časopisu Nature.

Studie poprvé zkoumala všechny typy lidských zásahů do říčních toků současně — od výstavby přehrad a změn říčních koryt až po znečištění. Podle celkového obrazu, který studie nabízí, je tak dle deníku Guardian patrné, jak moc je stav řek ve světě vážný.

Přestože se s největšími problémy, jak se zásobami vody, tak s biodiverzitou, potýkají země třetího světa a rychle se rozvíjející ekonomiky, autoři studie byli velmi překvapeni úrovní nebezpečí, kterému musejí čelit říční živočichové v rozvinutých státech.

„To, kvůli čemu nám spadly čelisti, bylo, že jedny z nejyšších úrovní nebezpečí (pro říční živočichy) jsou ve Spojených státech a Evropě,“ řekl výzkumník Peter McIntyre, který s výzkumem začal na Michiganské univerzitě. „Američané si myslí, že problémy se znečištěním vody jsou pod kontrolou, musíme ale stále čelit obrovským výzvám.“

Jeden z autorů studie Charles Vörösmarty z City University v New Yorku řekl, že následky pro sladkovodní živočichy v rozvinutých zemích jsou způsobeny hlavně lidskými zásahy do přirozených říčních systémů.

„S veškerou ochranou (životního prostředí), kterou má Evropská unie, bylo překvapivé, že je to jedna z neožehavějších oblastí ve ztrátách biodiverzity. Evropané již dlouhou dobu přeměňují své okolí, včetně odstranění přibližně devadesáti procent mokřadů a záplavových oblastí, které jsou základem říčních ekosystémů,“ řekl Vörösmarty doslova.

Vědecký tým, který výzkum prováděl, použil data o třiadvaceti různých typech lidských zásahů do říčních ekosystémů k vytvoření mapy ohrožení zásob vodymapy ohrožení živočišných druhů. Zatímco v čistotě a zásobách vody vypadá situace v České republice příznivě, ve ztrátě biodiverzity je tomu naopak.

Více než třicet ze sedmačtyřiceti největších řek světa je i přes svou velikost podle autorů studie v minimálně středním ohrožení, co se týče zásob vody i přítomnosti říčních živočichů. Dopady lidských činností na řeky jako Nil, Jang-c'-ťiang nebo Ganga jsou vědcům známé, ale studie ukázala, že stopy lidských činností již zasáhly i Amazonku, která byla do dnešních dob považována za převážně nedotčenou, dodal Vörösmarty v rozhovoru pro deník Guardian.

Geneticky modifikované znečištění

Novým ohrožením pro vodu v říčních korytech by mohly podle amerických vědců být i geneticky modifikované potraviny. Ve Spojených státech byl ve vodních tocích, kam odtéká voda z polí, objeven insekticid, který je součástí geneticky modifikované kukuřice.

Američtí vědci objevili významné množství insekticidu v řekách v takzvaném kukuřičném pásu na středozápadě Spojených států, a to až pět set metrů od polí. Insekticid je produktem bakteriálního genu, který byl do kukuřice přidán, aby byla lépe chráněná před škůdci.

„Náš výzkum podal další důkazy o tom, že vedlejší produkty kukuřice mohou být rozptýleny skrze říční síť a že určité součásti geneticky modifikovaných potravin, jako například insekticidní proteiny, se mohou dostat do blízkých říčních koryt,“ řekla Emma Rosi-Marshallová z Caryho institutu pro studium ekosystémů v New Yorku. Podle vědců se ale prozatím nepodařilo určit, zda jsou insekticidy uvolněné ve vodě škodlivé pro člověka nebo jen širší ekosystémy.

Geneticky upravené potraviny se ve světě používají stále více. Ve Spojených státech bylo v loňském roce pětaosmdesát procent sklizené kukuřice geneticky modifikováno. Nejčastější modifikací je přidání insekticidních genů k odpuzování škůdců nebo zvýšení odolnosti proti herbicidům, používaným k ničení plevele.

Další informace:

The Guardian Human impact on world's rivers 'threatens water security of 5 billion'

The Independent GM Maize 'Has Polluted Rivers Across the United States'