Mladý biolog Jakl založil Zvonečník, ekoplatformu ČSSD

Jiří Guth

Po několika předchozích pokusech o vznik ekologické platformy v sociální demokracii obnovila jedna svou činnost nedávno z iniciativy Jiřího Jakla z Červeného Kostelce. Jmenuje se Zvonečník.

Sociální demokraté mají od nedávna opět funkční svou ekologickou platformu. Jmenuje se Zvonečník. Pomalu roste a snaží se být jednak místem setkávání zeleně orientovaných straníků, jednak prostředníkem mezi stranou a odborníky a aktivisty mimo ni.

Na několikátý pokus, připomenout lze například nepříliš úspěšný Platan z přelomu století, vzniká v ČSSD „ekologická platforma“. Tentokrát stojí za jejím obnovením mladý biolog Jiří Jakl, kromě jiného předseda komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Královéhradeckého kraje. Ten také navrhl označení Zvonečník podle ohrožené luční květiny, ze tří druhů planě rostoucích v ČR přímo podle zvonečníku hlavatého, Phyteuma orbiculare.

Cílem Zvonečníku je nejen prosazení zelenějšího směřování strany, ale také navázání dialogu s odbornou veřejností a občanským sektorem a provázání ekologického pohledu se sociálním a ekonomickým.

Platforma vzniká důsledně zdola a zatím ani nemá příliš pevnou strukturu, nicméně spolupracují s ní například bývalý eurokomisař Vladimír Špidla, stínový ministr životního prostředí ČSSD Václav Zemek, další poslanec Robin Böhnisch nebo Zdeněk Ryšavý z Okříšek na Vysočině, krajský radní pro životní prostředí a územní plánování.

V sobotu 18. září se v Lidovém domě v Praze konala její první podzimní schůze za účasti asi patnácti lidí, mimo jiné i exministra dopravy Antonína Peltráma.

Členové skupiny nyní připravují její stanovy a zvažují, zda a jak zapojit do činnosti nestraníky. Zvonečník navázal soustavnou spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a stojí o rozvoj vztahů zejména s Mladými sociálními demokraty. „Zvonečník je tu pro všechny, kteří cítí politickou vyprázdněnost současné doby a chtějí napomoci uskutečňování ekologického programu a dobrých nápadů,“ řekl Deníku Referendum Jiří Jakl.

Na schůzi se diskutovalo o aktualitách z několika okruhů, které Zvonečník dlouhodobě sleduje. Zaprvé o veřejné dopravě, konkrétně pak o možnosti tzv. trihybridních autobusů se spalovacím motorem, elektromotorem a vodíkovým palivovým článkem.

Dále byla zmíněna podpora místní produkce. Z diskuse vyplynula shoda na tom, že nastavení dotací a kvót Společné zemědělské politiky bývá pro zemědělce významnější než přírodní podmínky, ve kterých hospodaří.

Do třetice byla diskutována otázka hospodaření s vodou v krajině, jak lépe zadržovat vodu v krajině a zároveň postupně vymisťovat domy ze záplavových území.

„Ekoplatforma Zvonečník přirozeně spolupracuje na přípravě ekologické části programu ČSSD a zároveň propaguje postoje ČSSD k životnímu prostředí,“ doplňuje Jiří Jakl. „Nabízí také alternativní pohledy pro vnitrostranickou diskusi. Neměla by se bát kritizovat a měla by být určitým doplňkem a možná až protipólem k tradičním odborným komisím ČSSD. Zcela konkrétně chceme také pomoci s ekologizací Lidového domu a jeho provozu," doplnil Jakl.

    Diskuse
    September 20, 2010 v 19.6
    Není Jakl...
    jako Jakl! Tak budeme držet palce.