Guardian: pět scénářů pro zeměkouli po Kodani

Petr Salamon

Oteplení o pouhý jeden stupeň je nejmírnějším scénářem, i tak ale zmizí Velký korálový útes. Při oteplení nad šest stupnů by se Země změnila ve Venuši.

Deník Guardian na závěr konference, která přinese zřejmě ještě méně, než se před jejím začátkem zdálo vůbec možné, načrtl několik scénářů budoucnosti odvozených z různých variant zvýšení průměrné teploty zemského povrchu.

Oteplení globálního klimatu o pouhý jeden stupeň je nejmírnější, ale bohužel už zřejmě neuskutečnitelné. V subtropech by se stále častěji objevovaly vlny veder a lesních požárů, nejvíce postižené by byly oblasti Středomoří, jižní Afriky, Austrálie a jihozápadu Spojených států. Zmizel by Velký korálový útes. Až padesát milionů lidí by přišlo o pravidelný přísun pitné vody, mnohem více by se rozšířily nemoci jako malárie nebo úplavice.

Oteplení o dva stupně je minimálním požadavkem odborníků a tedy i cílem politiků. Každoročně by se objevovaly vlny veder, kvůli kterým by mohly umírat až tisíce lidí. Kromě korálů by hynuly i tisíce mořských živočichů. Začala by klesat zemědělská produkce a až půl miliardy lidí by mohlo trpět hladem. Úroveň moře by se zvýšila až o sedm metrů v příštích staletích. Pobřežní záplavy by zasáhly asi deset milionů lidí. Ústup ledovců by znamenal, že rozlehlé oblasti včetně například Los Angeles by přišly o veškeré zdroje pitné vody.

Velmi pravděpodobné je zvýšení průměrné teploty o tři stupně. Miliony čtverečních kilometrů amazónského deštného pralesa by zřejmě lehly popelem. Do atmosféry by se tak dostalo další velké množství skleníkových plynů, a teplota by mohla vzrůst o dalších jeden a půl stupně. Většinu jižní Afriky, Austálie a západ severní Ameriky by pokryly pouště. Miliardy lidí by musely opustit své domovy. Moře by pohltilo některé malé ostrovy a oblasti s nízkou nadmořskou výškou, jako jsou Florida, New York a Londýn.

Oteplení o čtyři stupně by se uskutečnilo, kdyby konference v Kodani přijala slabou dohodu. Velmi nebezpečným by se stal permafrost, jehož tání by do ovzduší vypustilo velké množství dalšího metanu a oxidu uhličitého. V Arktidě by natrvalo zmizel ledovcový pokryv, kvůli čemuž by vyhynuli lední medvědi a další původní druhy. Voda z rozpuštěných ledovců by pozvedla úroveň moře až o pět metrů. Území Itálie, Španělska, Řecka a Turecka by se změnilo v pouště a ve střední Evropě by letní teploty dosahovaly padesáti stupňů.

Kvůli vzestupu průměrné teploty o pět stupňů by se země dostala do nejteplejšího období za posledních padesát milionů let. V Arktidě by vzrostly teploty až o dvacet stupňů. Většina oblastí tropů a subtropů by byla neobyvatelná. Tento scénář je ale podle Guardianu nepravděpodobný.

Při vzestupu průměrných teplot o šest stupňů by se povrch naší planety vinou zrychlujících se zpětných vazeb postupně změnil na takový, jaký dnes pokrývá Venuši.

Další informace:

Guardian Copenhagen climate summit: Five possible scenarios for our future climate