Johnův plán boje proti korupci je podle Transparency k ničemu

ČTK, Dušan Radovanovič

Ministr vnitra Radek John představil svoji protikorupční strategii. Podle Transparency International je však neefektivní, populistická a preferuje pouze represi před prevencí. Zástupci Transparency proto odcházejí z Johnova poradního sboru.

Ministr vnitra a předseda Věcí veřejných (VV) Radek John v úterý novináře seznámil s návrhem protikorupční strategie. Opatření mají přijít v několika etapách. Dosud ministerstvo připravilo například protikorupční manuál pro veřejnost, od něhož si slibuje, že lidé budou korupci více hlásit. Později mají následovat novely zákonů, které by zavedly korunního svědka, zpřísnily tresty za korupci nebo umožnily nasazovat odposlechy ve více případech než dosud.

Ke strategii se kriticky vyjádřil stínový ministr vnitra za ČSSD Jeroným Tejc, který ji označil za „nedopracovanou, nekonkrétní a především málo ambiciózní". Sociální demokraté mají podle něho vlastní protikorupční program, který budou prosazovat. Jsou prý ale zároveň ochotni podpořit „rozumná" opatření, se kterými přijde vláda.

Transparency: pod to se podepsat nemůžeme

Ještě kritičtěji se k připravované novele postavil ale předseda správní rady české pobočky Transparency International (TIC) Václav Láska. Materiál podle něho klade důraz především na represi a zcela opomíjí prevenci. „Toto nelze vydávat za protikorupční program vlády. Ta skutečná preventivní opatření, jako zákon o veřejných zakázkách, o státní službě a tak dále, se skrývají někde pod jedním odstavcem vzadu na stránce patnáct šestnáct," řekl Láska novinářům.

TIC proto dokonce odstoupila z Johnova poradního sboru pro boj s korupcí. „Nechceme, aby nějakým způsobem bylo prezentováno, že jsme se podíleli, nebo že jsme schválili to, co bylo dnes prezentováno. Protože k tomu máme velmi výrazné výhrady a nemůžeme se s tím ztotožnit," řekl v úterý Láska.

John chce další peníze pro vnitro na boj s korupcí

„Spěcháme s protikorupční strategií, protože je třeba zastavit rozkrádání tohoto státu," tvrdí John. Očekává, že vláda v budoucnu posílí rozpočet ministerstva vnitra. „Chceme, aby na boj proti korupci bylo v roce 2012 vyčleněno do rozpočtu ministerstva vnitra o půl miliardy (korun) více, právě na odměny specialistům bojujících proti korupci," uvedl. Za vyřešené korupční případy se podle něho mají odměny oproti současnosti zdvojnásobit.

To však Láska považuje za nesmysl: „Já vůbec nerozumím tomu, jak toto někdo může označit za systémové opatření. To se teď na to budeme dívat tak, že ten, kdo vyšetřuje vraždu, tak je méně hodnotný nebo dělá horší práci, než ten, kdo vyšetřuje korupci?" podivuje se předseda správní rady TIC.

Podle Johna by se mělo také daleko více využívat institutu předstíraného převodu majetku. Jde o situaci, kdy si korupčník řekne o úplatek a dostane jej již s vědomím policie, která jej následně zadrží. Ministerstvo chce úspěšnost využívání předstíraného převodu vyhodnotit do konce března 2011.

Úřad chce v blízké době také předložit novelu jednacího řádu vlády, aby bylo možné zveřejnit, jak který ministr hlasoval při rozhodování o nakládání s majetkem, veřejných zakázkách a grantech. K tomu se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

Odposlechy blokovala dosud ODS

Dalším krokem má být novela trestního řádu, aby mohla policie používat odposlechy ve více případech. Podle nového trestního zákoníku, účinného od počátku letošního roku, to údajně lze pouze u zvlášť závažných zločinů, u kterých je horní trestní sazba deset let. Podle Johna tak nelze použít odposlechy ve většině korupčních případů. Podobně jako jeho předchůdce Martin Pecina (ČSSD) chce, aby odposlechy bylo možné nasadit i u těch zločinů, kde je horní hranice trestní sazby minimálně osm let vězení.

„Policie nemůže v této chvíli odposlouchávat. Je třeba zjistit, kteří poslanci navrhli tento návrh, kdo pro něj hlasoval," prohlásil John. Jeroným Tejc v reakci uvedl, že to byli zástupci koaliční ODS. „Byla to opět ODS, která zablokovala návrh bývalého ministra vnitra Martina Peciny na navrácení režimu odposlechů do doby před novým trestním zákonem v protikorupčním balíčku, stejně jako zavedení institutu korunního svědka," upozornil Tejc.

Jenže podle Václava Lásky lze vzhledem k mezinárodním smlouvám nasadit odposlechy i u případů, kde je hranice nižší. „Tady se mi zdá, že se tahá z klobouku argument naprosto nerelevantní a odvádí se pozornost od podstatných věcí, jako jsou veřejné zakázky, jako je otázka nezávislosti úředníků, jako je otázka nezávislosti justice," uvedl.

Vnitro chce také zavést zkoušky spolehlivosti, které mají testovat „korupční odolnost" úředníků. Provádět by je měli policisté, podle policejního prezidenta Oldřicha Martinů by je měl na starosti zřejmě Útvar speciálních činností. Již nyní podobné zkoušky provádí policejní inspekce — náklady na jeden test se podle ministra pohybují mezi deseti a čtyřiceti tisíci korun. John uvedl, že vzhledem k tomu, že jsou zkoušky spolehlivosti součástí programového prohlášení vlády, očekává podporu koaličních partnerů.

Transparency však připomíná, že je nejprve třeba mít jistotu, že je bude provádět skutečně nezávislá policie. Testy spolehlivosti jsou podle ní velmi drahé represivní opatření, které postihne pár jedinců.

Veřejné zakázky jen pro firmy s jasnou strukturou nebo ne?

S ministerstvem spravedlnosti chce úřad připravit novely zákona o střetu zájmů nebo trestního zákoníku, která by zpřísňovala tresty za korupci. Novela trestního řádu by zase měla upravit již existující institut spolupracujícího obviněného a zavést institut korunního svědka. Vzniknout by měl i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy například firem. S ministerstvem pro místní rozvoj má úřad připravit novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, aby se o ně mohly ucházet pouze firmy s jasnou vlastnickou strukturou.

Byly to ovšem právě poslankyně Věcí veřejných Karolina Peake a Kristýna Kočí, které 7. září poslancům navrhly, aby bylo zrušeno čerstvé opatření, jež umožňovalo účast ve veřejných výběrových řízeních jen společnostem s akciemi na jméno. Žádaly jej údajně kvůli diskriminaci velkých firem včetně ČEZ rozšířit opět i na společnosti vlastněné anonymními akcionáři. Návrh zatím nebyl schválen.

Chceme odměny pro ty, kdo ohlásí politický tlak, zvažuje ještě John

Dosud Johnův úřad připravil pouze informační manuály pro veřejnost a policii. Manuál pro veřejnost obsahuje rady, jak se zachovat, když někdo požaduje úplatek. V příručce pro policisty je zase sjednocující návod, jak šetřit korupční kauzy. Transparency International to však pokládá za zbytečné rozhazování, předpokládá, že policisté již jsou informováni, jak v případě korupce postupovat.

Mezi již přijatá opatření řadí ministr také vydání pokynu, aby policisté hlásili politické tlaky při vyšetřování případů. Zatím tak podle něho nikdo neučinil. „My dokonce uvažujeme o tom, že budeme odměňovat ty, kteří oznámí politický tlak. Protože není uvěřitelné, že v této zemi k tomu nedochází," řekl ministr. Jakým způsobem by chtěl podobné tlaky prokazovat, však John nebyl schopen uvést.

Podle Transparency International by mělo hlavní prioritu představovat zefektivnění práce policie a justice, které by měly být nezávislé. Láska se za Transparency International vyslovil i pro legislativní kroky, které by vytvořily prostředí, v němž by bylo korupční jednání „podstatně složitější".

  Diskuse
  OW
  September 15, 2010 v 11.35
  Nepochybuji, že práce i návrhy TIC jsou věcné a řeší problém do hloubky, že si je TIC vědoma, odkud, kudy a kam se chce dobrat. Tzn., než vymýšlet "revoluční" řešení, brát vážně a uplatňovat stávající možnosti (pochopitelně je i rozvíjet) .
  Pro stávající politické směřovaní mají ovšem zásadní nevýhodu. Nejsou dostatečně výživné pro zpravodajství.
  Kak byste v jejich rámci mohli pořádat akční výpravy p.ministra někam, dramatickým hlasem vykřikovat co se povedlo za tři vteřiny, ukázat davu prstem na zločince, od kterého "JÁ JEDINNÝ" vás chráním.
  Zkrátka, těžko použitelné pro VV PR. Zločin, který se nestal, není to správné krmivo pro voličův mindrák.
  Ostatně, byl to před volbami zrovna p. Láska (tuším), kdo říkal v pořadu "Uvolněte se, prosím", že strany stojí o to, aby se jménem TIC mohly ohánět v kampani, ale nijak se jim nechce poslouchat, co TIC dělá, co navrhuje, jaké má v oboru zkušenosti.
  Ondřej
  ??
  September 15, 2010 v 22.50
  N.V. Gogol
  Zařídil to takto: jakmile přišel žadatel a strkal ruku do kapsy, Čičikov mu ji zadržel s úsměvem a slovy: "Snad si nemyslíte, že já - ne, ne.To je naše povinnost, to musíme udělat bez odměny! Nedělejte si starosti, zítra bude všechno hotovo. Račte nám tu nechat svou adresu, abyste se už nemusel obtěžovat, pošleme vám to." Okouzlený žadatel letěl domů jako na křídlech a myslel si: Takových lidí houšť, to je vzácný poklad! Čekal však den, druhý, a když mu ani třetí den nic nepřišlo, jde do kanceláře - a tam ještě ani nezačali; běží tedy rovnou k vzácnému pokladu. "Promiňte prosím!" omluvil se přeuctivě Čičikov a uchopil ho za ruce. "Měli jsme tolik práce, ale hned zítra to dáme do pořádku, zítra určitě. Tuze mě to mrzí, opravdu!" A provázel svá slova okouzlujícími pohyby. ..Avšak zítra, ani pozítří, ba ani popozítří žadateli domů nic nepřišlo. Láme si hlavu, co v tom asi bude. Vyptává se a prý: to musíte dát něco písařům. "Proč ne, čtvrťák nebo dva rád dám." - "Kdepak čtvrťák, co vás vede! Takhle čtvrt stovky!" - "Písařům a pětadvacet rublů!" volá žadatel. "Zbytečně se rozčilujete," říkají mu. "Písařům beztak nekápne víc jak čtvrťák, ostatní dostane přednosta." Nedůvtipný žadatel se pleská do čela a láteří na nový pořádek, stíhání úplatků a zdvořilé, zjemnělé jednání úředníků. Dřív člověk aspoň věděl, na čem je: vstrčil přednostovi desítku a bylo to v suchu. A teď aby dal víc než jednou tolik a ještě se týden pachtil, než na to přijde. Čert vem nezištnost a poctivost úředníků!