SKOK ostře kritizuje magistrát za plán ghetta pro bezdomovce

Dušan Radovanovič

Myslet si, že má někdo právo rozlišovat, kdo si zaslouží žít v centru, a kdo má povinnost žít za městem, je dnes totalitní přežitek, upozorňuje občanské hnutí SKOK.

Občanské sdružení SKOK, jež se zabývá rozvojem sociálních a zdravotně-sociálních služeb, zásadně odmítlo plán pražského magistrátu, jenž hodlá odstranit bezdomovce do speciálních táborů za městem.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Takzvaný akční plán bezdomovectví je podle sdružení zcela scestný. „Je iluzí domnívat se, že vystěhováním bezdomovců do polí za městem se problém vyřeší,“ píše se v prohlášení SKOKu.

Navíc lze očekávat, že se bezdomovci stejně brzy vrátí zpátky, neboť rušné části centrálních čtvrtí města jsou jejich přirozeným prostředím. „Myslet si, že má někdo právo rozlišovat, kdo si ,zaslouží' žít v centru, a kdo má ,povinnost' žít za městem, je dnes poměrně velký přežitek. Začínaly tak ostatně všechny totalitní režimy,“ uvedlo sdružení.

Zřízení samotného tábora připomínajícího ghetto, do něhož budou lidé deportováni a izolováni v něm od normálního života, nemůže napravit ani přislíbená služba sociálních pracovníků. Ta je totiž účinná jen v případě, že je poskytována v místě, kde lidé přirozeně fungují.

„Apelujeme proto na Magistrát hlavního města Prahy, aby tento záměr přehodnotil a pomohl vytvořit ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími zainteresovanými subjekty účinnější síť sociálních služeb, které povedou ke skutečné resocializaci lidí bez domova a které pomohou zmírnit důsledky bezdomovectví,“ uvedl předseda sdružení SKOK Pavel Novák.

Podle Nováka je třeba vykročit zcela opačným směrem. Město by mělo budovat síť malých zařízení sociálních služeb, tak aby lidé bez bydlení nebyli koncentrováni do jediné lokality, ale byli integrováni do společnosti. Takový způsob se přitom již osvědčil mimo jiné v západní Evropě, Kanadě a vůbec v zemích s demokratickou tradicí.

    Diskuse