ČSSD otřesena kampaní své organizace na Praze 5. Dienstbier: Je mi to líto

Vratislav Dostál

ČSSD na Praze 5 zahájila kampaň před komunálními volbami v krajně nesnášenlivém duchu, který si nezadá s nahnědlým populismem české pravice. Jiří Paroubek se své kolegy pokouší hájit. Podle Lukáše Jelínka ale výrazně ohrozili věrohodnost celé ČSSD.

Sociální demokraté na Praze 5 zahájili kampaň před komunálními volbami hesly, která politologům vyrazila dech a mnozí členové ČSSD na ně hledí, jak opaření. Zcela v rozporu s celostátním programem se pokouší zaujmout voliče sliby, které běžně slýcháme od krajně pravicových subjektů.

ČSSD na Praze 5 například uvádí, že nechce narkomany a bezdomovce na veřejných prostranstvích Prahy 5. „Prosadíme proto vyčlenění speciálního oddílu v rámci městské policie, který bude svou prací a přítomností v těchto lokalitách důsledně bránit nežádoucímu shromažďování těchto jedinců. Tento oddíl bude MČ Praha 5 v rámci rozpočtu dlouhodobě podporovat,“ uvádí na svém webu oranžovápětka.cz.

Ivan Štampach v pondělním sloupku pro Deník Referendum definuje rozdíly v sociálních politikách pravice a levice. „Chce-li někdo ilustrovat levicovou a pravicovou politiku na příkladech, hodí se velmi vztah k menšinám, vyčleněným sociálním skupinám a lidem všelijak postiženým a potřebným,“ píše Ivan Štampach.

„Typický pravicový postoj lidi neúspěšné na tržišti ještě za neúspěch trestá, kontroluje, postihuje a vykazuje je mimo obytné prostory. Levicový sociální program znamená pomoc potřebným, jejich pozvednutí sociálními, zdravotními, osvětovými a vzdělávacími opatřeními do pozice rovnoprávných spoluobčanů, na niž mají nárok,“ vytyčuje Ivan Štampach rozdíly pavice a levice v přístupech k sociálně vyloučeným segmentům společnosti.

Podle Štampacha pravicový program v nejlepším případě paternalisticky pečuje o potřebné, zatímco levicový společenský projekt ze své podstaty znamená spolupráci s potřebnými na tom, aby sami našli cestu ven ze sociální krize, do níž se dostali.

Předvolební sliby sociálních demokratů na Praze 5 nicméně tato východiska popírají. „Zřídíme specializovanou službu obecních hlídačů parků a náměstí pro ochranu veřejnosti před narkomany, bezdomovci a dalšími závadovými osobami v úzké spolupráci s městskou policií,“ čteme v jejich programu.

Sociální demokraté také slibují zapojit bezdomovce do systému veřejných prací při úklidu ulic Prahy 5, odstěhovat centra pro narkomany mimo obydlené lokality Prahy 5 či prosadit důsledné postihy sprejerství a přistižené sprejery zapojit do systému veřejně prospěšných prací.

Namísto pomoci potřebným sociální demokraté v rozporu se světonázorem své strany chtějí zpřísnit postihy nepřizpůsobivých občanů. „Nepřizpůsobivým občanům, kteří zneužívají dávky hmotné nouze, budeme dávky vyplácet formou poukázek na základní potraviny, hygienické potřeby a oděvy,“ slibuje ČSSD v Praze 5.

Nezdravá automie

Podle politologa Lukáše Jelínka je situace, kdy některá z místních organizací láká voliče na hesla, jež jsou v rozporu se světonázorovými východisky strany, produktem jejich nebývale velké autonomie.

„V ČSSD byl po dlouhou dobu poměrně velký tlak na to, aby si obvodní organizace mohly vést svoji vlastní kampaň, aniž by existoval mechanismus kontroly z centra. Toto je výsledek. Jednotlivé obvodní organizace mají dodržovat jednotná pravidla, pokud jde o grafické zpracování kampaně, avšak nemají instrukce co do programových principů,“ řekl Deníku Referendum Lukáš Jelínek.

Podle Jelínka se implicitně počítá s tím, že každá místní organizace bude vycházet ze sociálnědemokratického programu. Sliby sociální demokracie na Praze 5 nicméně odhalují mezery vnitrostranické kontroly.

„Programové body, které prezentuje ČSSD na Praze 5, jsou v rozporu s volebním programem sociální demokracie. Byla tu naděje, že ČSSD má šanci oslovit liberálnější voliče, avšak tato okolnost výrazně snižuje věrohodnost celé strany,“ myslí si Lukáš Jelínek.

Podle Lukáše Jelínka by se situací mělo zabývat vedení strany. „Pražské předsednictvo již vyzvalo místní organizaci na Praze 5, aby okamžitě stáhlo a ukončilo svoji kampaň,“ uvedl kandidát ČSSD na primátora Jiří Dientsbier mladší.

Předsednictvo pražského Krajského výkonného výboru ČSSD se totiž usneslo, že průběh předvolební kampaně Obvodního výkonného výboru ČSSD Praha 5 se neslučuje s ideály sociální demokracie.

„Přístup k problematice bezdomovectví, narkomanie a podobných sociálních problémů musí být v případě ČSSD veden citlivě a s rozvahou, nikoliv zjednodušeně, populisticky a negativně," uvádí výkonný výbor pražské ČSSD.

Pražská ČSSD vyzývá do budoucna k citlivějšímu přístupu k řešení ožehavých, nicméně velice složitých a nezjednodušitelných problémů pražské komunální politiky, v tomto případě bezdomovectví a narkomanie.

Podle Lukáše Jelínka je pak na celé věci pikantní ještě ta okolnost, že předsedou obvodního výkonného výboru na Praze 5 je Jiří Paroubek.

Hnědne pouze česká pravice?

Bývalý předseda ČSSD nedávno publikoval na svém blogu na serveru Aktuálně.cz dva texty, které pojednávaly o hnědnutí české pravice.

„Hranice budou bohužel opět posunuty a část veřejnosti si začne zvykat na to, že jedna z vládních stran organizuje domobranu, lidé z bezpečnostní firmy jejího zakladatele obsazují ministerstva, včetně vnitra, místopředseda této strany dělí lidi na řádné a podřadné, ODS bude spolupracovat na radnicích po komunistech i s Dělnickou stranou,“ uvedl v jednom z článků Jiří Paroubek.

Podle Paroubka se Janečkův plán postavit mimo centrum města ghetto pro bezdomovce a nepřizpůsobivé občany nezabývá příčinami ani důsledky, nýbrž pouze volí nejjednodušší metodu, tedy odstranění problému bezdomovců z očí většinové veřejnosti.

„Když si člověk pročte např. dějiny druhé republiky, otřese se obavami, neboť obdobnou argumentaci, kterou používá pan Janeček, používali tehdejší pravicoví politici proti Romům či potulkářům, kterým vyčleňovali pracovní tábory a ghetta,“ píše Jiří Paroubek.

Nicméně podle Lukáše Jelínka nese za kampaň na Praze 5 spoluzodpovědnost právě i bývalý předseda. Deník Referendum kontaktoval telefonicky Jiřího Paroubka s dotazem, zda kampaň ČSSD v Praze 5 není v rozporu s jeho kritikou hnědnutí české pravice. Expředseda sociálních demokratů nás odkázal na své vyjádření, které k celé věci publikoval na sociální síti Facebook.

„S textem „Pryč s narkomany, bezdomovci a hernami“ naprosto souhlasím. Proč? Protože také nechci, aby byl někdo závislý na drogách, také nechci, aby někdo přicházel o naději na domov, a už vůbec nechci, aby někdo byl gamblerem,“ uvádí Jiří Paroubek.

„V tom všem souhlasím s přáteli z Prahy 5. S čím však nesouhlasím, jsou dezinterpretace obsahu hesla jejich kampaně, které je, jak doufám — protože o obsahu a cílech jejich komunální kampaně mne vůbec neinformovali — v souladu s programem ČSSD. A to nejen s formálním obsahem, ale hlavně cílem,“ pokouší se Jiří Paroubek z prekérní situace vybruslit.

Podle Paroubka sociální demokraty odlišuje od současné české pravice vize a celospolečenský cíl. „Nemáme ani hlídky Věcí veřejných, které poslaly tuto stranu se skoro 11 procenty do Parlamentu a díky čemuž má možná 4 ministry, včetně ministra vnitra. Nemáme ani jednoduchá řešení, jaká má pražská ODS, tj. koncentrovat bezdomovce do jednoho tábora,“ píše Paroubek.

„ČSSD vždy měla a má vizi a celospolečenský cíl. A měla by mít trpělivost včetně schopnosti říci si uvnitř: chlapci, tohle heslo může být problém,“ uzavírá svou poznámku bývalý předseda a nynější poslanec Jiří Paroubek.

Vlivný mladý sociální demokrat Paroubka za jeho snahu hrát situaci na obě strany přímo na jeho Facebooku ostře odsoudil: „To je vesele špinavý traktátek o hodných přátelích na Praze 5, kteří chtějí jenom pomáhat, ne perzekuovat, vyhánět a separovat v duchu těch nejnižších neofašistických tradic."

S Paroubkovým postojem kontrastuje stanovisko kandidáta sociálních demokratů na pražského primátora Jiřího Dienstbiera mladšího, který označil kampaň spolustraníků na Praze 5 za nevkusnou a netolerantní. „Odporuje to programu sociální demokracie, a je mi líto, že se tyto sliby z úst sociálních demokratů objevily v pražských ulicích,“ řekl Deníku Referendum sociálnědemokratický lídr pražských voleb.