Barmské volby

Vít Janeček

Na pozadí požárů, záplav a dalších událostí světa této chvíle vypadají barmské volby, které se připravují na listopad, jako nicotná událost. Pro tuto zemi však budou mít dlouhodobé důsledky.

Jak oznámily barmské vládní úřady minulý týden, po dvaceti letech od posledních voleb — jejichž výsledky nebyly uznány a realizovány — vyhlásila junta další volební datum. Volby v Barmě proběhnou na nekulaté výročí ruské Velké říjnové socialistické revoluce 7. listopadu 2010 a rovněž jejich efekt má být revoluční — jsou dlouho připravovaným pokusem junty vyvést zemi z izolace a přitom neztratit rozhodující moc.

Ustavený barmský parlament bude dvoukomorový. Tři sta třicet poslanců vejde do Sněmovny lidu (Pyijthu hlutto), v níž ovšem sto deset křesel bude obsazeno lidmi jmenovanými armádou, Sněmovna národů (Amjoutha hlutto) pak bude mít 224 křesel, z toho bude padesát šest nevolených zástupců, opět dosazených armádou. Tyto parametry zakotvené v provizorní ústavě, schválené v referendu, jehož se podle oficiálních výsledků zúčastnilo přes 95 % oprávněných voličů (přičemž proběhlo několik dní po cyklonu Nargis, v době, kdy byly miliony lidí v nejlidnatější části Barmy odříznuty od světa), mohou být — dle vyhlášení stávajících představitelů — novým zákonodárným sborem změněny.

Pojistek k tomu, aby „transformace" od vojenské k civilní vládě proběhla „hladce", je však mnohem víc. Před několika měsíci například řada ministrů vystoupila z armády a - ještě dávno před vyhlášením voleb - začala svoji volební kampaň již jako civilisté. Rovněž vládou založená speciální organizace Sdružení solidarity a rozvoje (známá pod anglickou zkratkou USDA), kterou lze strukturálně v našem kontextu přirovnat k někdejšímu Svazarmu a která za řadu let svého působení získala velký majetek i členskou základnu (např. členství zaměstnanců řady státních podniků bylo povinné a navíc nabízelo řadu výhod), byla při zmíněném odchodu generálů do civilu transformována v politickou stranu. Jejím již civilním předsedou se stal dosavadní premiér Thein Sein - vše s předpokladem, že právě tato strana obsadí nejvíce volených křesel v dolní sněmovně.

Horní sněmovna, která má reprezentovat kmenově-národnostní realitu státu, je zase ošetřena tím, že již dříve došlo ke správnímu rozdělení země tím způsobem, že vedle jednotlivých států, kopírujících historická kmenová území, byly vytvořeny v rámci největší, tzv. vnitřní Barmy ještě správní oblasti, které získaly ovšem stejný status jako jednotlivé státy (národností rozdíly mezi některými z barmských národů stran různosti jazyka i písma jsou často téměř tak veliké, jako třeba mezi Čechy a Číňany). Klíčem k rozvržení poslanců horní sněmovny je tedy asymetrická matematika založená na sedmi národních státech a sedmi stejně vážících oblastech vnitřní Barmy, kde žijí etničtí Barmánci. Řadu dílčích překážek představovaly také formality registrace kandidátů, vysoké poplatky za každého z nich a především přístup do médií - vládní kandidáti už de facto vedou svoji kampaň přes půl roku, zatímco ostatní strany snad budou moci veřejně vystupovat až nyní, po vyhlášení voleb. Tváří v tvář všem těmto opatřením byl zákaz kandidatury Aun Schan Su Ťij a klíčových členů její strany - která se nakonec rozhodla voleb neúčastnit - už jen malým kamenem celé mozaiky.

Svoji skepsi vůči relevanci voleb vyjádřilo několik západních států, opoziční a hlavní exilové organizace vydaly prohlášení vyzývající obyvatele k volebnímu bojkotu. Je pravda, že volební účast je pro vládu důležitým faktorem, čemuž je podřízena veškerá vnitrostátní propaganda. Exilové výzvy k neúčasti či záporné volbě provázely také výše zmíněné referendum o provizorní ústavě před třemi lety, na jehož konci byl - v oficiálním výsledku - dvaadevadesátiprocentní souhlas s předloženým textem. Podobně jako tehdy se i letos předpokládá nepovolení účasti zahraničních pozorovatelů, takže vysoké volební výsledky, které očekávají skeptikové, jsou vcelku pravděpodobné.

O samotném datu voleb se dlouho spekulovalo a je zřejmé, že podobně jako všechna velká politická rozhodnutí v Barmě posledních dekád je výsledkem astrologických propočtů, numerologie a konzultace s věštci. Mnoho komentátorů uvažovalo, že junta zvolí repetitivní datum 10.10.2010, podle principu, který hrál roli v několika dřívějších významných událostech. Dle oznámeného data se nyní usuzuje na kombinaci numerologického a astrologického hlediska. Z numerologického hlediska je součástí data klíčové číslo 9 (7+11=18, 1+8=9), které v historii junty hraje obzvlášť důležitou roli. První vládce junty Ne Win například po svém nástupu v první polovině 60. let nechal stáhnout veškeré bankovky, které nebyly dělitelné 9 a naopak vydal peníze v nominální hodnotě 45 a 90 kyatů. Rovněž přítomná 11 je v barmské numerologické tradici důležitá - jako číslo boje proti nepřátelům. To dokazuje například dřívější spektakulární zatčení jednoho z hlavních vůdců opozice Min Ko Nainga 11. listopadu v 11 hodin. V astrologické perspektivě pak v den a hodinu konání voleb luna s konjunkcí ve Štíru vytváří nejsilnější harmonický aspekt s konjunkcí Urana s Jupiterem v Rybách, od čehož si vládcové nejspíš slibují oslabení revolučních potenciálů druhé ze zmíněných konjunkcí (z neharmonické kvadratury Neptuna, vládnoucího Rybám, s první zmíněnou konjunkcí musí naopak vládní astrology bolet hlava).

Koncem června bylo také za velkého veřejného rozruchu oznámeno, že se v pralese na severu země podařilo odchytit bílého slona - sloního albína. Jde o fenomén, o kterém se ve skvělé knize manželů Bečkových 631 dní v Barmě píše: „Podle raných buddhistických legend, ovlivněných do značné míry animismem, byl Buddha v jednom ze svých životů, než dosáhl osvícení, bílým slonem. Vznikla tak víra, že bílý slon přináší zemi štěstí. Objeví-li se, skončí válka, přestanou rozbroje a loupení, nastane kýžený mír a blahobyt, úroda bude bohatá jako nikdy předtím. /.../ Skoro každý vladař nejen Barmy, ale kterékoli jiné buddhistické země jihovýchodní Asie zatoužil po tom, aby se stal spasitelem a vládcem buddhistického světa. K tomu potřeboval podle ustálené víry alespoň jednoho bílého slona. /.../ Ale ta věc měla jeden háček. Bílý slon se mohl narodit jen tehdy, byli-li vladař země spravedlivý a moudrý."

Všechny tyto okolnosti dokáže stávající vláda dobře mediálně využít, což spolu s pevnou podporou Ruska, Číny a s rozvíjejícími se vztahy s Indií vytváří situaci, ve které junta na pomalé cestě k legitimizaci své moci učiní dost možná další významný krok...