Roman Joch hostem Interview ČT24

Hana Holcnerová

Roman Joch, budoucí poradce premiéra Nečase v oblasti lidských práv, budí rozpaky. Jeho názory jsou diametrálně odlišné od všeho, co se na poli lidských práv v České republice za posledních dvacet let událo.

Budoucí poradce premiéra Nečase pro oblast lidských práv Roman Joch dnes diváky ČT24 poprvé blíže seznámil se svými vizemi.

Roman Joch vnímá další rozšiřování lidských práv negativně. Současnou legislativu by sice zachoval, ale antidiskriminační zákon považuje za špatný, neboť nařizuje lidem, jak se mají chovat ve svém soukromí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Je přesvědčen, že lidská práva jsou garantována všem stejně a nemohou být uplatňována na základě příslušnosti k menšině či etniku. Ústava podle něj zná pouze pojem etnický Čech. Speciální privilegia pro členy jakýchkoli skupin jsou podle Jocha tedy protiústavní. Stačí, když stát umožní všem občanům právo na život, svobodu a majetek.

Pokrok v novodobém pojetí lidských práv nastal podle Jocha přijetím liberálních zákonů na jedné straně a výraznými osobnostmi z řad menšin na straně druhé. Jako příklad uvedl Martina Luthera Kinga, po jehož vzoru prý musí i místní romská komunita vygenerovat svoji elitu, která půjde příkladem. „Stát se samozřejmě musí snažit odbourávat předsudky, leč myšlení lidí zákony nezmění,“ zdůraznil Roman Joch. Na moderátorovu otázku, jak bude řešit problematiku romských ghett, odpověděl, že stát může udělat jen velmi málo.

Moderátor také připomněl článek z roku 1998, ve kterém Joch píše o tom, že demonstrující lůza měla slyšet zvuk nabíjení pušek. Jednalo se tehdy o pražskou demonstraci ekologických aktivistů proti globalizaci. Joch i dnes setrval na svém někdejším stanovisku, že demonstrující lůza hrozila lynčováním a v takové situaci je stát povinen zasáhnout všemi prostředky. Jako tehdy i dnes doporučil gumové projektily.

Pokud jde o novinky v oblasti lidských práv, Joch by bez bližšího upřesnění rád rozšířil práva rodičů. Kocábovi vyčetl, že mohl lidské svobody podpořit tím, že by zrušil nepotřebné úřady, v prvé řadě ten svůj, a ušetřit tak daňovým poplatníkům jejich peníze. Označení „antikocáb“ objevující se v některých komentářích, je Jochovi prý ctí.

Joch je  tedy připraven zastat se na lidskoprávním poli dosud nevídaně některých práv většiny. Menšiny si zřejmě musí poradit samy, za pomoci dobrovolníků, nikoli státu. Afirmativní akce totiž Joch nesnáší, neboť díky nim společnost na pozitivně zvýhodňované hledí skrz prsty. Tvrdí, že bude-li někdo zaměstnán například ve státní správě proto, že je členem nějaké skupiny, okolí bude znejistěno, zda místo získal opravdu odborník, či bylo přiděleno jen na základě příslušnosti k menšině. Což je prý diskriminující.

Roman Joch sám sebe dnes v ČT24 označil za klasického liberála. Je přesvědčen, že jeho názory odpovídají postojům většiny občanů České republiky a jsou i v souladu s myšlením premiéra Nečase. Pro toho bude Joch připravovat expertní stanoviska k zákonům a navrhovat strategické koncepce.

    Diskuse
    SH
    August 15, 2010 v 20.5
    Klasičtí liberálové...
    ...jsou, podle politologie, nedemokratičtí, někteří konkrétní byli dokonce protidemokratičtí. Což je, nemýlím-li se, protiústavní pozice v naší zemi.