Dopravní federace nabádá ministra Bártu k obezřetnosti

Ivo Bystřičan

Dopravní federace se dnes obrátila na ministra dopravy Víta Bártu s požadavkem, aby při ohlášených škrtech nepodlehl tlaku stavebních firem. Návrh stavební lobby na zlevnění staveb silnic nerealizací protihlukových stěn a ekoduktů označila za nesmysl.

Dopravní federace dnes zaslala ministru Bártovi otevřený dopis týkající se budoucí strategie řešení problematiky výstavby a dostavby dálnic. Dopravní federace vážně varuje před tím, aby byl brán vážně návrh stavební lobby, která chce stavbu dálnic zlevnit tím, že nebudou stavěny protihlukové stěny a ekodukty.

Jejich absence by poškodila zejména občany a životní prostředí. Podle Dopravní federace by měl ministr především zastavit některé zjevně neopodstatněné a předražené projekty a začít pracovat na koncepci resortu, která definuje skutečně důležité priority.

Dopravní federace v dopisu adresovaném ministrovi dopravy doporučuje, aby plánované rozpočtové škrty v jeho resortu v tomto roce i dalších letech respektovaly několik konkrétních bodů. Prvním je zastavit projekty s malým dopravním významem a značnými náklady, jako jsou splavňování Labe do Pardubic nebo silnice R52 v úseku Pohořelice — Mikulov.

Dopravní federace žádá urychlenou práci na koncepci, která určí skutečné priority pro opravy, modernizace a výstavbu dopravních sítí a konečně umožní vynakládat veřejné peníze efektivně. Důležitým požadavkem je také nekrátit celkový, již tak velmi redukovaný rozpočet na opravy a modernizaci železničních tratí.

„Odpověď stavebních firem ministru Bártovi, že ke zlevnění našich předražených silnic a dálnic nesáhnou na vlastní marže, ale místo toho nepostaví protihlukové stěny a ekodukty, je nesmyslná. Tato opatření jsou totiž podmínkou pro už vydaná povolení těchto staveb. Firmy tak vlastně navrhují nezákonný postup — stavět v rozporu s vydaným povolením,“ sdělil Martin Fadrný z Ekologického právního servisu.

„Rozpočtové škrty nelze do budoucna činit, aniž bychom podle objektivních kritérií za účasti veřejnosti určili pořadí realizací jednotlivých staveb a následně se jím také řídili. V současnosti stát rozděluje prostředky na základě regionálního lobbingu a toho, která stavba má zrovna vydané povolení, což je neudržitelné,“ dodal Aleš Kuták z Dopravní federace.

Dopravní federace je sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života. Zaměřuje se zejména na opatření s celostátním dopadem a jejími členy jsou Hnutí DUHA, Ekologický právní servis, Oživení, Děti Země a Centrum pro dopravu a energetiku.

You Tube Dopravní federace - Jak jsme prohráli boj s kamiony