Smysl Ceny Josefa Škvoreckého

Martin Malenovský

Nad nominacemi Ceny Josefa Škvoreckého stojí za to se zamyslet. V podstatě kopírují nominace Magnesie Litery. Jisté pochybnosti o smyslu této ceny podporuje i fakt, že v její porotě sedí sami nominovaní.

Literární Cena Josefa Škvoreckého za původní českou prózu je udělována od roku 2007. V uplynulých letech se jejími vítězi stali Jan Novák (román Dědek), Petra Hůlová (Stanice Tajga) a Tomáš Zmeškal (Milostný dopis klínovým písmem). Letošní čtvrtý ročník zná dvanáct nominovaných knih. Mezi vybranými tituly nalezneme následující:

Ivan Klíma — Moje šílené století II 1967—1989 (Academia),

Martin Reiner — Lucka, Maceška a já (Druhé město),

Antonín Bajaja — Na krásné modré Dřevnici (Host),

Emil Hakl — Pravidla směšného chování (Argo),

Ivan Matoušek — Oslava (Revolver),

Marka Míková — JO537 (Baobab),

Markéta Pilátová — Má nejmilejší kniha (Torst),

Milena Slavická — Povídky jamrtálské (Torst),

Jiří Šimáček — Snaživky (Větrné mlýny),

Kateřina Tučková — Vyhnání Gerty Schnirch (Host),

Tomáš Zmeškal — Životopis černobílého jehněte (Torst),

Petra Hůlová — Strážci občanského dobra (Torst).

Do soutěže byly zařazeny knihy vydané v letech 2009 a 2010. Na první pohled nemůže uniknout podobnost s výčtem titulů, které se objevily v nominaci na Magnesii Literu 2010. Odmyslíme-li knihy vydané v roce 2010, jež v Magnesii zatím zařazeny být nemohly, podobnost se mění prakticky ve shodu. Otázka po smyslu takové soutěže je proto jen dalším logickým krokem.

Přinejmenším rozpaky budí také klíč obsazování poroty, jejíž součástí jsou mimo jiné všichni tři výherci z předešlých ročníků. V malém českém prostoru pak snadno vzniká absurdní situace, kdy porotce je zároveň jedním z nominovaných, jako se nyní stalo v případě Hůlové a Zmeškala. I když bezpochyby nebude možné, aby autoři hodnotili sebe sama, na renomé to ceně nepřidává.

Ze současných dvanácti autorů bude vybrána pětice finalistů, z níž v září vzejde vítěz. Bude zajímavé sledovat, jestli se budou obě soutěže, Cena Josefa Škvoreckého a Magnesia Litera, lišit alespoň oceněnými. Případně zda bizarní zacyklenost českých literárních cen dovrší Magnesia Litera 2011 nominováním těch knih z výše uvedeného seznamu, jež vyšly v letošním roce.

Podrobné recenze navržených knih Antonína Bajaji, Kateřiny TučkovéPetry Hůlové naleznete také na stránkách Deníku Referendum.