Čas organizovat odpor nastal právě teď

Redakce DR

Legenda britské demokratické levice Tony Benn, první britská zelená poslankyně a další osobnosti zakládají hnutí proti reformám, které chce spolupracovat se všemi podobnými silami napříč Evropou. Snad budou mít s kým spolupracovat i u nás.

Odmítáme škrty jako zvrácený, ideologicky motivovaný vandalismus, který nejtíživěji postihne ty nejzranitelnější. Všechny vybízíme: připojte se k nám!

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Nastal čas zorganizovat široké hnutí aktivního odporu proti rozpočtovým záměrům vlády konzervativců a liberálních demokratů. Ta plánuje nejbarbarštější rozpočtové škrty od 30. let 20. století, které zničí životy mnoha milionů lidí, neboť zpustoší naši práci, výdělky, důchody, bezplatnou zdravotní péči, vzdělání, dopravu, poštovní i další služby.

Vláda tvrdí, že škrty jsou nevyhnutelné, protože sociální stát byl příliš štědrý. To je nesmysl. Pravda je taková, že obyčejní lidé jsou nuceni platit za rozmařilost bankéřů.

Jedenáctimiliardové škrty v sociálním zabezpečení, zvýšení daně z přidané hodnoty na 20 % a čtvrtinové škrty v rozpočtech ministerstev dopadnou na ty nejzranitelnější: zdravotně postižené, rodiče samoživitele, obyvatele regulovaných nájemních bytů, černošské a další menšinové komunity, studenty, přistěhovalce, lidi s odlišnou sexuální orientací a důchodce.

Ženy podle všeho ponesou 75 % zátěže ze zamýšlených škrtů. Nejchudší budou postižení šestinásobně oproti nejbohatším. Interní odhady ministerstva financí počítají se ztrátou 1,3 milionů pracovních míst ve veřejném i soukromém sektoru.

Tento zvrácený vandalismus odmítáme a vyhlašujeme kampaň za radikální alternativu s mírou odhodlání, kterou projevují odboráři v Řecku i v dalších evropských zemích.

Tato vláda milionářů nám vypráví, že jsme v tom všichni společně, a že „tu není žádná jiná možnost“. Jenomže v zájmu bohatých se snižují daně odváděné korporacemi, odvody bank do veřejných rozpočtů se změnily v almužnu a nejvyšší platy i odměny se již vrátily na úroveň před krizí.  

Alternativní rozpočet by přenesl banky pod demokratickou kontrolu a  zvýšil by rozpočtové příjmy zvednutím daní pro bohaté, utěsněním prostoru pro daňové úniky, stažením vojsk z Afghánistánu a zrušením vojenského jaderného programu.

Alternativní strategie by mohla tyto prostředky použít k podpoře sociálně slabých, k bytové výstavbě, k budování škol a nemocnic, k prosazení zeleného přístupu k veřejným výdajům, a to investicemi do obnovitelných zdrojů energie a veřejné dopravy; tak by vznikly miliony pracovních míst.

Zavazujeme se k tomu, že budeme:

•    stát v opozici proti škrtům a privatizaci na našich pracovištích, v našich obcích a v našich sociálních službách,

•    bojovat proti nezaměstnanosti a podporovat organizace nezaměstnaných,

•    rozvíjet a podporovat alternativní programy hospodářské a sociální obnovy,

•    oponovat všem návrhům „vyřešit“ krizi rasismem a hledáním obětních beránků,

•    spolupracovat úzce s obdobnými opozičními skupinami v dalších evropských zemích,

•    organizovat osvětu, shromáždění, konference, pochody a demonstrace,

•    podporovat rozvoj koalice odporu na národní úrovni.

Vyzýváme všechny, kteří podporují toto prohlášení, aby navštívili Organizační konferenci, která se bude konat 27. listopadu v Camden Center v Town Hall v Londýně.

Podepsaní:  Tony Benn, poslanci Caroline Lucasová, John McDonnell, Jeremy Corbyn a sedmdesát dalších; kompletní seznam na adrese: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/aug/04/time-to-organise-resistance-now

    Diskuse
    August 6, 2010 v 15.4
    Velmi pozitivní zpráva.
    Nemohu jinak, než podpořit toto prohlášení a výzvu. Chci touto cestou vyzvat všechny, kteří popisovanou situaci v Anglii vidí stejně u nás doma, aby se zapojili do akcí, které napomohou zabránit i naší koaliční vládě realizovat kroky, které jsou namířeny proti občanům, které mají ještě více zhoršit jejich životní podmínky, sjednotit úsilí, podpořit organizátory britského prohlášení a výzvy a zapojit se do organizování podobných kroků, jaké hodlají realizovat britští občané vůči jejich vládě.
    OVČANÉ - spojte se! V jednotě je síla, ve které je i šance na úspěch!